Tijd voor actie! Maar dan wel samen

Unilever heeft een simpel maar helder doel – duurzaam leven tot gemeengoed maken. Hoe doen we dat? We willen ons bedrijf laten groeien, terwijl we onze milieu-impact halveren en onze positieve maatschappelijke impact vergroten. In het Unilever Sustainable Living Plan hebben we aan deze ambitie heldere doelen en een harde deadline verbonden. Waar staan we nu?

Medewerkers in een tomatensorteercentrum

In 2015 en 2016 hebben we ons Unilever Sustainable Living Plan opnieuw onder de loep genomen en als gevolg daarvan hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo hebben we ons belangrijke doel om onze milieu-impact te halveren verlengd van 2020 naar 2030. 

Lees in de nieuwe editie van Sustainable Living alles over de herijkte doelen, cases en de resultaten waar we trots op zijn.

Meer over deze onderwerpen te weten komen
Terug naar top