Doorgaan naar Inhoud

Unilever investeert in Unox-fabriek in Oss

Unilever is voornemens te investeren in de Unox-fabriek in Oss. Er wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd in opleiding en training van de medewerkers en 2,8 miljoen euro in het moderniseren van productielijnen en het automatiseren van logistieke processen. De investering leidt tot bredere inzetbaarheid van de medewerkers, verdere verbetering van de kwaliteit, verhoging van de veiligheid van de medewerkers en verlaging van de kosten. Op deze manier zal de fabriek in de huidige competitieve markt efficiënter functioneren, beter kunnen inspelen op de wensen van de consument en is zij klaar voor een gezonde toekomst binnen het Unilever-netwerk.

In totaal investeert Unilever 3,8 miljoen euro in de fabriek. Dit betekent het volgende:

1. In de toekomst gaat Unilever in de Unox-fabriek werken met nieuwe functies met bredere verantwoordelijkheden. Dit betekent dat medewerkers op meerdere functies inzetbaar zijn, dat hun takenpakket wordt uitgebreid en dat ze zelfstandiger kunnen opereren. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers gekwalificeerd zijn voor een functie in de nieuwe organisatie investeert Unilever 1 miljoen euro in opleiding en training.

2. De inkomende en uitgaande logistieke stromen worden gedeeltelijk geautomatiseerd en er wordt gekeken naar de mogelijkheid van het uitbesteden van activiteiten. Dit zorgt niet alleen voor een efficiënter proces, maar ook voor meer veiligheid van de medewerkers in de fabriek.

3. Tot slot wordt er geïnvesteerd in twee nieuwe productielijnen: de Frankfurter-lijn en de soeplijn. Hierdoor kan er met dunnere blikken geproduceerd worden, wat voor lagere kosten en een lagere milieubelasting zorgt.

Door de automatiseringsslag en de bredere inzetbaarheid van de medewerkers zal het aantal vaste banen in Oss teruggebracht worden van de huidige 335 naar 292 gedurende de komende 2 jaar. Voor de medewerkers voor wie na afloop van het opleidingstraject geen plaats meer is in de nieuwe organisatie, wordt naar een passende oplossing gezocht. Unilever hoopt dit volledig met natuurlijk verloop of met een vrijwillige vertrekregeling te kunnen oplossen, maar gedwongen ontslagen kunnen helaas niet worden uitgesloten. Unilever gaat nu eerst in gesprek met de ondernemingsraad.

Unilever in Nederland

Bij Unilever in Nederland, inclusief het Corporate Centre, deBrug (kantoor Unilever Benelux), deKade (Unilever Nederland Services), Unilever Research & Development Vlaardingen (URDV) en de fabrieken, werken in totaal circa 3.200 mensen. De fabrieken produceren voor zowel de Nederlandse als Europese markt. Unilever heeft in Nederland een sterke merkenportefeuille met bekende merken als Andrélon, Axe, Becel, Ben & Jerry’s, Bertolli, Calvé, Conimex, Dove, Glorix, Knorr, Lipton, Neutral, OLA, OMO, Prodent, Rexona, Sun, Unox en Zwitsal. Meer informatie over Unilever en haar merken is te vinden op www.unilever.nl.