Over onze strategie | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland

Over onze strategie

We zijn van mening dat duurzame en rechtvaardige groei de enige manier is om op lange termijn waarde te creëren voor onze belanghebbenden. Daarom staat het Unilever Sustainable Living Plan centraal in ons bedrijfsmodel.

Vrouw die water haalt in een Sunlight-watercentrum

Een visie vol groei, aangestuurd door ons doel

We hebben een specifieke doelstelling, namelijk duurzaam leven tot gemeengoed maken, en onze visie is gericht op groei van ons bedrijf.

Wat bedoelen we met duurzaam leven?

We willen meebouwen aan een wereld waarin iedereen een goed leven kan leiden, binnen de natuurlijke grenzen van de planeet. We stellen duurzaam leven centraal bij alles wat we doen, zowel via onze merken en producten, onze gedragsnormen binnen en buiten Unilever en onze partnerschappen die transformationele verandering binnen onze gehele waardeketen bevorderen.

Hoe onstabiel en onzeker de wereld ook wordt, we blijven vasthouden aan het doel en de visie van Unilever, omdat we van mening zijn dat langetermijnbeheer voor ons de beste manier is om te groeien.

Onze blauwprint voor duurzame groei

Het Unilever Sustainable Living Plan (USLP) vormt een gedetailleerde blauwprint voor de manier waarop we duurzame groei willen bereiken zonder ons doel en onze visie uit het oog te verliezen. Het omvat alle aspecten van ons bedrijf, al onze merken en afdelingen en alle landen waar we actief zijn. Het doel van het plan is verandering creëren in onze waardeketen - van onze bedrijfsvoering tot inkoop en de manier waarop consumenten onze producten gebruiken. Het is ontworpen om winstgevende groei te bevorderen en innovaties aan te wakkeren, op een manier die al onze belanghebbenden ten goede komt.

Het Plan werd gelanceerd in 2010 en is opgebouwd rondom drie grote doelen en negen pijlers. Om na te gaan of dit nog steeds de juiste prioriteiten zijn, voeren we elke twee jaar een materialiteitsbeoordeling uit. Voor elk doel hebben we gedetailleerde doelen en maatstaven vastgesteld. Lees meer over wat we hebben bereikt op de pagina's van de desbetreffende pijlers.

Verbeteren van gezondheid en welzijnMilieu-impact verkleinenLevensstandaard verhogen

Doel: Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.


Pilaren:
Gezondheid en hygiëne
Verbeteren van voeding

Doel: Het is ons doel tegen 2030 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten te halveren, terwijl we ons bedrijf laten groeien.


Pillaren:
Broeikasgassen
Waterverbruik
Afval en verpakkingsmateriaal
Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw

Doel: Tegen 2020 zullen we de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen, terwijl we ons bedrijf laten groeien.


Pillaren:
Eerlijkheid op de werkvloer
Kansen voor vrouwen
Inclusief ondernemen

Wij waren allang van mening dat groei en duurzaamheid niet strijdig zijn met elkaar, en nu hebben we het bewijs hiervoor. De vier punten in ons model geven weer hoe de USLP bijdraagt aan ons succes als bedrijf

Delivering value June 2019

Transformationele verandering buiten ons bedrijf

We zijn ons ervan bewust dat de grootste uitdagingen ter wereld niet door één bedrijf alleen aangepakt kunnen worden. We veranderen als bedrijf, maar willen ook meehelpen om het bedrijfsmodel in het algemeen te hervormen. We doen dit door in bredere zin als katalysatoren voor verandering op te treden, door anderen samen te brengen en aan te zetten tot een vooruitstrevende discussie, en door deel uit te maken van partnerschappen om op grote schaal een positieve invloed uit te oefenen op zowel zakelijk als sociaal vlak en op het milieu.

Door deel uit te maken van de oplossing voor de uitdagingen waar we mee te maken krijgen, kunnen bedrijven het vertrouwen van consumenten winnen, terwijl ze tegelijk helpen een maatschappij en economie te creëren waarin ze kunnen groeien en als bedrijf succesvol kunnen zijn.

We streven ernaar onze schaalgrootte en invloed te gebruiken om een transformationele verandering te helpen bewerkstelligen binnen de vier gebieden waar we de grootste invloed op kunnen uitoefenen en waar voor ons de grootste marktkansen liggen:

Door onze benadering waarbij verschillende soorten belanghebbenden zijn betrokken, zijn we in staat te begrijpen welke problemen het welvaren van de maatschappij en onze ecosystemen belemmeren, en kunnen we manieren vinden om deze problemen aan te pakken. We betrekken belanghebbenden, overheden, ngo's en maatschappelijke organisaties hierbij en geven vorm aan het bedrijfsleven middels belangenbehartiging. We geloven dat transformationele verandering kan worden bewerkstelligd door gebruik te maken van partnerschappen, gemengde (publieke/private) financiering, digitale en nieuwe bedrijfsmodellen.

Ons Plan en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Een van de manieren waarop we partnerschappen gebruiken om grootschalige verandering te bewerkstelligen, is via de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Deze zijn fundamenteel voor toekomstige economische en zakelijke groei. De Business & Sustainable Development Commission, waarvan Unilever mede-oprichter is, concludeerde dat een succesvolle realisatie van de SDG's marktkansen ter waarde van minstens $ 12 triljoen per jaar zal creëren.

Via het USLP werken we aan veel van de SDG's. Op die manier stellen we nieuwe markten open en investeren we in merken die vernieuwend zijn en een doel hebben. De onderlinge afhankelijkheid en wederkerigheid van de doelen zorgen ervoor dat de vooruitgang van één doel, de vooruitgang van andere doelen met zich meebrengt. In ons Sustainable Living Report kun je meer lezen over de wijze waarop we omgaan met de SDG's en de manier waarop we actie ondernemen aan de hand van deze doelstellingen.

We zien resultaten en leren nog elke dag

We hebben goede vooruitgang geboekt met ons Sustainable Living Plan. We weten dat het bijdraagt aan de groei van ons bedrijf, omdat we zien dat consumenten kiezen voor onze merken met een doel, zoals Hellmann’s, Ben & Jerry’s, Dove en Omo.

We hebben daarnaast veel geleerd over wat wel en wat niet werkt en we blijven veranderingen doorvoeren om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Een van onze grootste uitdagingen is ons vermogen om verandering buiten ons bedrijf te beïnvloeden - daar waar we niet direct controle over hebben.

We hebben bijvoorbeeld ons waterverbruik in de industrie sinds 2008 met 44% per geproduceerde ton verminderd. Onze grootste waterimpact treedt echter op wanneer consumenten douchen, baden en kleren reinigen met onze producten. In 2018 daalde onze waterimpact per consumentgebruik met ongeveer 2% in vergelijking met 2010.

We erkennen dat we onze waterimpact nog lang niet zullen halveren en we zullen dit zeer uitdagende doel eind 2020 niet bereiken. Dit komt deels doordat ons portfolio bestaat uit meer producten met een hoger dan gemiddeld watergehalte dan het geval was in 2010, maar ook door de aanzienlijke verandering in consumentengedrag die nodig is om het waterverbruik te verminderen wanneer onze producten worden gebruikt waar de overgrote meerderheid van onze watervoetafdruk zich bevindt.

We zijn continu op zoek naar nieuwe ideeën en manieren om de totale waardeketen te beïnvloeden. We weten dat samenwerken met anderen de sleutel is om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken en we zullen ons daar in de komende jaren nog meer op richten. Onze initiatieven met betrekking tot transformationele verandering helpen bij het doorvoeren van de systeemveranderingen die nodig zijn om de meest complexe sociale en milieuproblemen aan de kaak te stellen.

Doelgerichte mensen

Om echt iets te kunnen veranderen, moeten we een beweging creëren binnen Unilever gericht op duurzame groei. We zoeken altijd naar nieuwe manieren om ervoor te zorgen dat onze mensen zich inzetten voor duurzaamheid en hun passie benutten voor het behalen van onze doelen. We proberen voornamelijk onze werknemers te helpen hun eigen doel te vinden, zodat zij hun mogelijkheden optimaal kunnen benutten.

Ons onderzoek laat zien dat gerichtheid op een doel helpt talent aan te trekken en ons samenbindt voor groei. Via ons People with Purpose-programma hebben al meer dan 30.000 werknemers workshops gevolgd om hen te helpen hun doel te bepalen.

75% van onze medewerkers in onze 2018 UniVoice enquête geloven dat hun rol bijdraagt aan het USLP. Onze wereldwijde Univoice-enquêteresultaten versterken het belang van deze workshops. Ons doel en het Unilever Sustainable Living Plan blijven belangrijke talentenontdekkers met 75% van de werknemers in onze 2018 Univoice- enquete in de overtuiging dat hun rol bijdraagt aan het USLP. Daarnaast gelooft 70% dat ze hun doel op het werk kunnen vervullen. Bovendien zegt 92% van de werknemers die vinden dat ze hun doel bij Unilever kunnen bereiken, dat hun baan hen inspireert om een extra stap te zetten

De voorvechters van duurzaamheid onder werknemers, die sleutelfuncties bekleden en binnen afdelingen en in landen werkzaam zijn, helpen ons om werknemers te betrekken bij duurzaamheid, ondersteunen onze management teams bij het identificeren van lokale prioriteiten en evalueren driemaandelijks de vooruitgang ten opzichte van onze doelen.

Doelgericht leiderschap

Leiderschap speelt een essentiële rol bij het halen van Unilevers doel en bij onze prestaties in de komende jaren. Onze leiderschapsprogramma's zullen de doelgerichte en door duurzaamheid gedreven leiders voortbrengen die Unilever, en onze wereld, vandaag de dag nodig heeft.”

Tim Munden, Chief Learning Officer

Als doelgerichte en door duurzaamheid gedreven organisatie hebben we ons Unilever Leadership Development Programme (ULDP) gebruikt als middel om onze executives te helpen ontdekken wat hun doel is, en dit doel voor ogen te houden bij hun beslissingen en in hun loopbaan.

Middels ons onlangs vernieuwde General Manager (GM)-programma leren onze GM’s hoe ze vernieuwende, duurzame en inclusieve bedrijfsmodellen kunnen ontwikkelen om verantwoorde groei te realiseren. GM's spelen een belangrijke rol bij het scheppen van de juiste voorwaarden om de doelstellingen van het USLP te halen, aangezien zij een goed beeld van onze markten en commerciële activiteiten hebben.

Daarnaast wordt een groeiend aantal leden van het management, waaronder ook onze CEO en Unilever Leadership Executive, nu beloond voor het boeken van vooruitgang op het gebied van duurzaamheid. Lees er meer over in ons jaarverslag en onze jaarrekeningen.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE