UN Sustainable Development Goals | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland

UN Sustainable Development Goals

We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) omdat wij het strategisch belang ervan inzagen voor ons bedrijf en de wereld. Wij zetten ons in om deze doelen te bereiken.

The Global Goals for Sustainable Development

In 2012 maakte onze voormalig CEO Paul Polman deel uit van het High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda van de V.N. om zeker te stellen dat ook de stem van het bedrijfsleven werd gehoord. Daarna coördineerde Unilever de ontwikkeling van een Post-2015 Business Manifesto (PDF | 3MB) in 2014, dat door meer dan 20 vooraanstaande internationale bedrijven werd onderschreven. Dit manifest formuleerde een visie om het bedrijfsleven beter in staat te stellen een substantiële bijdrage te leveren aan de realisatie van de SDG’s.

Later was Unilever medeoprichter van de Business & Sustainable Development Commission in 2016, wat leidde tot de publicatie van een toonaangevend rapport in 2017, Better Business, Better World (PDF | 6MB), over de business case voor actie op het gebied van de SDG’s.

Een nieuwe vorm van kapitalisme

Het bedrijfsleven moet de maatschappij dienen. Maar de huidige vorm van kapitalisme laat teveel mensen in de steek. Het gat tussen de rijken en de armen groeit, de aarde staat onder enorme druk en men heeft nog nooit zo weinig vertrouwen gehad in het bedrijfsleven.

Velen betogen dat het hoog tijd is voor een meer inclusieve vorm van kapitalisme.

Wij zijn het daarmee eens. Wij geloven dat het niet mogelijk is voor een bedrijf om op de lange termijn succesvol te zijn in een wereld die armoede, honger en klimaatverandering kent. Maar kan het bedrijfsleven echt helpen het huidige systeem een nieuwe vorm te geven? Unilever is ervan overtuigd dat het antwoord daarop ‘ja’ is.

Een actieplan voor de wereld

De Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) werden in 2015 door de Verenigde Naties geïntroduceerd en vormen een uitstekend vehikel om deze verandering aan te drijven. Ze vertegenwoordigen een actieplan waardoor de aarde en de maatschappij beide in goede staat van gezondheid verkeren in 2030. Er zijn doelen geformuleerd voor problemen die centraal staan in de menselijke en duurzame ontwikkeling, onder andere op het gebied van armoede, honger en klimaatverandering, evenals gendergelijkheid, schoon water en sanitaire voorzieningen en daarnaast ook verantwoorde consumptie en productie.

Een nieuwe manier van zakendoen

We erkennen al heel lang dat het enige aanvaardbare bedrijfsmodel voor Unilever er een is waarin de aarde en de maatschappij gezond zijn. Daarom lanceerden wij in 2010, lang voordat de SDG’s werden geformuleerd, het Unilever Sustainable Living Plan (USLP). Dit is onze blauwdruk voor duurzame groei, die een antwoord vormt op de uitdagingen en kansen van een wereld waarin steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn, die steeds oneerlijker zijn verdeeld.

Onze visie voor een nieuwe manier van zakendoen, waarin groei wordt gerealiseerd door de maatschappij en onze aarde te dienen, sluit sterk aan bij de SDG’s. Door alle merken in alle landen te inspireren een positieve maatschappelijke invloed te hebben en onze milieuvoetafdruk te verkleinen, zet het USLP in op onze schaal en invloed om een betere wereld teweeg te brengen.

Our value chain

Enorme kansen

Dit is geen compromiskapitalisme. Unilever is een bedrijf, geen liefdadigheidsinstelling. Door onze middelen als bedrijf in te zetten om problemen als voeding, sanitaire voorzieningen, hygiëne en klimaatverandering aan te pakken, boeken we op de korte en lange termijn winst voor aandeelhouders en de maatschappij.

Wij zijn ervan overtuigd dat de realisatie van de SDG’s de wereldeconomie en het bedrijfsleven in het algemeen ten goede zal komen. De kansen die voortkomen uit deze transformatie zullen enorm zijn: marktkansen tot wel US$ 12 biljoen per jaar en tot wel 380 miljoen nieuwe banen voor 2030, stelt de Business & Sustainable Development Commission (PDF | 6MB).

Een kracht die niet te stoppen is

Bedrijven hebben nu een unieke kans om de SDG’s te omarmen als driver voor bedrijfsgroei. Als ze de systeemverandering en het inclusieve kapitalisme volgens de Sustainable Development Goals van de VN niet nastreven, zullen de kosten en onzekerheid van zakendoen alleen maar stijgen. Maar als een kritieke massa aan bedrijven zich achter de beweging voor systeemverandering schaart, wordt het tot een kracht die niet te stoppen is.

We zeggen niet dat het makkelijk zal zijn. Verandering is nooit makkelijk. We beweren ook niet dat we er al zijn. Maar we zijn goed op weg en hopen dat vele andere bedrijven met ons de kansen zullen aangrijpen die de SDG’s vertegenwoordigen.

Het bedrijfsleven kan op de lange termijn niet goed gedijen tenzij de wereld voortgang boekt met de SDG’s. In onze ogen betekent dat dat we elk aspect van onze strategie bezien door een SDG-bril: de juiste leiders aanstellen, innoveren om duurzame oplossingen te creëren, producten en services vermarkten die consumenten inspireren duurzame keuzes te maken, en de doelen inzetten om op alle niveaus goed leiderschap te ontwikkelen en de gelijkheid van vrouwen te bewerkstelligen.

Paul Polman, Unilever CEO

Het pad naar 2030

We weten dat we bij onszelf moeten beginnen om deze doelen te realiseren en ervan te kunnen profiteren. Het USLP staat aan de basis van verandering binnen ons bedrijf. Veel van de doelen in het USLP zijn nauw verwant aan de SDG’s. Dat betekent dat actie ten behoeve van het USLP bijdraagt aan de SDG’s. In ons meest recente Sustainable Living Report hebben we laten zien waar de sterkste verbanden liggen en waar we de grootste bijdrage leveren. Het is een begin en we willen in de toekomst op een dieper niveau rapporteren over de SDG’s.

We realiseren ons natuurlijk dat de acties van een enkel bedrijf niet zullen leiden tot de systemische verandering die nodig is om de visie van de SDG’s te realiseren. Dus gaan we naast ons werk in het kader van het USLP aan internationale en lokale samenwerkingsverbanden aan, die erop zijn gericht bestaande bedrijfsmodellen te transformeren en zo armoede, ongelijkheid en milieuproblemen aan te pakken.


Waarom samenwerking voortgang op het gebied van de SDG’s mogelijk zal maken


Rebecca Marmot

Rebecca Marmot, Global Vice President, Advocacy and Partnerships, vertelt hoe SDG17 de sleutel tot voortgang voor alle andere SDG’s is.

Voor transformationele verandering zijn transformationele samenwerkingsverbanden nodig. Dat betekent nieuwe manieren van zakendoen, niet alleen voor ons maar voor iedereen die de visie van de SDG’s wil bewerkstelligen.

De SDG’s zijn geen 17 los van elkaar staande doelen. Het is een universele agenda met 17 onderling verband houdende doelen. Voortgang ten aanzien van een van deze doelen kan afhankelijk zijn van voortgang ten aanzien van een ander doel en dit tegelijkertijd mogelijk maken. Onderling verbonden doelen vereisen bovendien een onderling verbonden benadering.

Bedrijven, overheden en burgers hebben hier allemaal een rol in te spelen, via innovatieve samenwerkingsverbanden met nieuwe vormen van financiering: vanuit meerdere branches, met meerdere stakeholders en een combinatie van publieke en private sectoren. Er is een goede reden waarom samenwerkingsverbanden voor de doelen een van de SDG’s zijn, namelijk Doel 17.

We werken al samen met een groot aantal partners, waaronder NGO’s, overheidsinstellingen en bedrijven. Daarnaast verkennen we vernieuwende benaderingen die de SDG’s helpen versnellen. Zo combineert TRANSFORM, ons samenwerkingsverband met DFID, het Britse Ministerie voor Internationale Ontwikkeling, de creativiteit uit de private sector met een publiek/privaat financieringsmodel om hardnekkige ontwikkelingsproblemen aan te pakken. Het programma wil 100 miljoen mensen in sub-Sahara Afrika en in Azië toegang geven tot producten en services waarvan is aangetoond dat ze gezondheid, inkomen, milieu of welzijn verbeteren. Daarmee richt TRANSFORM zich op een groot aantal SDG’s tegelijk.

Deze onderlinge verbanden komen door ons hele werk voor. Zo is empowerment van vrouwen bijvoorbeeld een belangrijke strategische prioriteit voor ons. Dit willen we realiseren door gendernormen aan de kaak te stellen en het persoonlijke en economische potentieel van vrouwen te ontwikkelen. Onze inspanningen op dit gebied richten zich direct op gendergelijkheid (SDG5) en andere SDG’s waaronder het verlichten van armoede (SDG1) en honger (SDG2), goede gezondheid en welzijn (SDG3) en waardig werk en economische groei (SDG8).

We zetten de kracht van onze merken in om te communiceren welke problemen de SDG’s willen aanpakken. Zo concentreert Domestos zich op het uitbannen van open defecatie, Pureit op toegang tot schoon drinkwater en Lifebuoy op het belang van handenwassen om ziekte en diarree te voorkomen. Samen pakken deze merken water, sanitaire voorzieningen en hygiëne aan (SDG6).

Natuurlijk kan het teweegbrengen van systemische verandering uitdagend zijn, maar we zien dat er duidelijke voortgang is en ons bedrijf daardoor groeit. Het aangaan van nieuwe connecties zodat we door belangenbehartiging en implementatie kunnen bijdragen aan transformatie blijft de sleutel tot succes voor ons bedrijf en de SDG’s.

Echte invloed waar het nodig is

De SDG’s vertegenwoordigen een ambitieuze visie. Er zijn enorme inspanningen op het gebied van implementatie nodig om deze visie te vertalen naar de straten, bedrijven en domeinen waar mensen hun dagelijks leven doorbrengen. Alhoewel de SDG’s een agenda met vele stakeholders vertegenwoordigen, zijn de doelen ontwikkeld met het oog op natiestaten en instellingen die landen overstijgen. Veel van dit werk moet worden geleid door overheden en organisaties als de V.N.

Bedrijven hebben hier echter ook een kritieke rol in te spelen. Terwijl landen over de hele wereld hun best doen om hun beleid af te stemmen op de SDG’s, moet het bedrijfsleven betrokken zijn bij de dialoog en deel uitmaken van de oplossing.

Wij maken het verschil

Unilever is een van de belangrijkste bedrijven ter wereld op het gebied van consumptiegoederen en produceert en verkoopt zo’n 400 merken. Elke dag gebruiken 2,5 miljard mensen onze producten in meer dan 190 landen. Dankzij deze schaalgrootte en ons bereik realiseren we met ons USLP voortgang ten aanzien van veel van de SDG’s.

In 2017 legden we de SDG’s over de negen pilaren van het USLP, waarbij een sterk en direct verband tussen 14 elementen bleek te bestaan. Meer informatie over hoe we actie ondernemen voor deze SDG’s is te vinden in ons Sustainable Living Report. Voor de volledigheid hebben we onze bijdrage aan alle SDG’s hieronder op een rijtje gezet.

Sustainable Development Goals van de V.N.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE