Doorgaan naar Inhoud

Unilever Nederland Verander locatie


Planeet & Samenleving

Het is nog nooit zo duidelijk geweest voor welke maatschappelijke en ecologische uitdagingen de wereld staat. Uitdagingen waar we allemaal mee te maken krijgen. De noodzaak om in actie te komen, is nog nooit zo groot geweest.

En we weten dat wij een belangrijke bijdrage moeten leveren. Ons bedrijf bestaat uit merken en mensen die een duidelijk doel voor ogen hebben: duurzaam leven tot gemeengoed maken.

Een grensverleggend decennium

In 2010 hebben we het Unilever Sustainable Living Plan (USLP) geïntroduceerd. Hiermee wilden we aantonen dat duurzaamheid en goede bedrijfsresultaten nauw met elkaar samenhangen.

De wereld is veranderd in de tien jaar sinds het USLP is geïntroduceerd. De problemen die ons hebben aangezet tot actie zijn inmiddels problemen geworden waar iedereen mee te maken heeft. De stakeholders zien de toezeggingen op het gebied van duurzaamheid niet meer als een leuke bijkomstigheid. Ze zien het terecht als een minimumvereiste.

We hebben gaandeweg veel geleerd. En hoewel we het niet altijd bij het rechte eind hadden, vinden we dat we trouw zijn gebleven aan onze ambitie om leider te zijn op het gebied van duurzaamheid. We worden daarin gedreven door onze kernovertuiging dat betekenisvolle merken groeien, betekenisvolle bedrijven blijven bestaan en betekenisvolle mensen bloeien.

We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat we op de juiste weg zijn - voor onszelf en voor de wereld. En met de ervaringen die we hebben opgedaan met behulp van ons USLP willen we een beweging in gang zetten die onze leveranciers, klanten en consumenten aanzet om mee te bouwen aan een betere toekomst.

Een nieuwe overeenkomst
– met de samenleving en de planeet

Nu willen we onze activiteiten, én de wijze waarop we zakendoen, meer dan ooit verduurzamen. In onze bedrijfsstrategie, het Unilever Compass, wordt beschreven hoe we deze ambitie willen verwezenlijken.

In het Unilever Compass staan onze stakeholders centraal bij alles wat we doen.

Het stelt onomstotelijk vast hoe belangrijk het is om de mensenrechten te respecteren. En het bevat ambitieuze actieprogramma’s om de meest kritieke problemen van deze tijd aan te pakken. Door gebruik te maken van de volledige omvang en impact van onze merken en door verreikende tijdgebonden doelen te stellen die ons stimuleren om nog sneller verdergaande maatregelen door te voeren die positieve veranderingen teweegbrengen.

Onze visie in de praktijk

We zijn groot genoeg en beschikken over de capaciteit en de wil om een echt, positief en blijvend verschil te maken voor de planeet en onze samenleving. We voeren veranderingen door, komen in actie en steunen anderen die ook in actie komen.

Meer informatie over de gebieden waarop we ons richten.

section.skipThisSection

De gezondheid van de planeet verbeteren

De gezondheid van de planeet verbeteren

Nu de planeet in een crisis zit, moeten wij ons steentje bijdragen om de aantasting van het milieu te stoppen en de gezondheid van de planeet te herstellen. Daarom hebben we een reeks nieuwe, ambitieuze maatregelen opgesteld tegen klimaatverandering en ter bescherming van de natuur.

section.skipThisSection

De gezondheid, het vertrouwen en het welzijn van mensen verbeteren

De gezondheid, het vertrouwen en het welzijn van mensen verbeteren

Aangezien we de enige multinational in consumptiegoederen zijn die persoonlijke verzorgingsproducten, huishoudelijke verzorgingsproducten, voedingsproducten en dranken produceert, bevinden we ons in de unieke positie dat we op grote schaal veranderingen teweeg kunnen brengen op het gebied van gezondheid, hygiëne en voeding.

section.skipThisSection

Bijdragen aan een rechtvaardigere wereld met gelijkheid voor iedereen

Bijdragen aan een rechtvaardigere wereld met gelijkheid voor iedereen

We zetten ons in voor een samenleving die echt niemand buiten sluit. Wij zijn van mening dat we een waardevolle bijdrage kunnen leveren door de levensstandaard te verhogen, kansen te creëren door inclusiviteit te stimuleren en mensen voor te bereiden op de toekomst van werk.

section.skipThisSection
A landscape photograph of a lush, green forest

Er is geen tijd te verliezen

Wij gaan maatregelen treffen om de gezondheid van de planeet te verbeteren. Door klimaatactie te ondernemen. De natuur te beschermen en te regenereren. En een afvalvrije wereld te creëren.

We zullen bijdragen aan een rechtvaardigere wereld met gelijke kansen voor iedereen. Door bij alles wat we doen rekening te houden met gelijkheid, diversiteit en inclusie. We mobiliseren ons bedrijf om de levensstandaard actief te verbeteren en mensen voor te bereiden op de toekomst van werk.

Daarnaast zullen we de gezondheid en het welzijn van mensen verbeteren. Hierbij spelen onze merken een centrale rol, zoals ze dat al sinds de oprichting van ons bedrijf hebben gedaan.

We weten dat dit een enorm verschil zal maken. Maar we weten ook dat we de grootste uitdagingen niet alleen het hoofd kunnen bieden. Dat dat de inzet van meerdere partijen samen vergt.

Onze waardeketen en de gemeenschappen waarmee we in contact staan, bieden ons de mogelijkheid om op grote schaal positieve impact te generen. Daarom moeten we de volledige omvang en schaal van Unilever benutten om invloed uit te oefenen op de manier van werken en de beleidslijnen van de partijen waarmee we samenwerken en de markten waarop we actief zijn.

Want voor iedereen die zich inzet voor een rechtvaardigere wereld met gelijke kansen voor iedereen en voor een gezonde planeet, is de boodschap glashelder: er is geen tijd te verliezen. Laten we in actie komen.

Het is onze ambitie om duurzaam leven tot gemeengoed te maken

Ga naar Planet & Society op unilever.com