Doorgaan naar Inhoud

Onze kijk op plastic verpakkingen: van lineair naar circulair

Partnership For The Goals
ULSP C'rcular economy banner
Dove producten

De transitie naar circulaire verpakkingen

Verpakkingen zijn cruciaal om producten veilig te houden door de inhoud te beschermen tegen verontreiniging, en te kunnen vervoeren. Bovendien verlengen verpakkingen de houdbaarheid een producten en wordt (voedsel)verspilling voorkomen. Er zijn verschillende verpakkingsmaterialen, zoals glas, papier / karton, plastic en metaal. Elk materiaal kent eigen voor- en nadelen. Opvallend is dat plastic veelal het verpakkingsmateriaal is met de laagste milieu-impact in vergelijking met andere verpakkingsmaterialen, door de veelzijdige eigenschappen en lichtgewicht materiaal, bijvoorbeeld ten opzichte van glas.

In de praktijk belandt er echter nog te vaak te veel plastic in het milieu. Onderzoek heeft aangetoond dat de stroom van plastic in de wereldwijde oceanen elk jaar kan verdrievoudigen tegen 2040. Dit moet stoppen en vereist directe actie van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen én consumenten.

Binnen Unilever verbeteren we de wijze waarop productverpakkingen worden ontworpen, met als doelstelling dat nieuwe plastic verpakkingen binnen een circulair systeem gehouden worden. Dit doen we onder andere door het materiaal met partners in te zamelen, te verwerken en te gebruiken voor nieuwe producten, plastic kan daardoor keer op keer worden hergebruikt.

Doelen om het plastic probleem aan te pakken

Als Unilever hebben we een aantal ambitieuze doelen gesteld, zoals de totale hoeveelheid nieuw plastic met 50% te verminderen, het gebruik van gerecycled plastic te vergroten en alleen herbruikbare, recyclebare of composteerbare plastic verpakkingen te gebruiken. Daarbij ondersteunen we ook het opzetten en verbeteren van een infrastructuur voor inzameling en verwerking, zowel in Nederland als in landen waar op dit moment nog geen robuust systeem voor collectie bestaat.

Unilever doelstellingen op het gebied van plastic tegen 2025:

 • De hoeveelheid nieuw plastic die we in verpakkingen gebruiken halveren, met een absolute reductie van ruim 100.000 ton plastic, en het inzetten van gerecycled of hernieuwbaar plastic;
 • Bijdragen aan de inzameling en verwerking van meer plastic verpakkingen dan we op de markt brengen;
 • Ervoor zorgen dat 100% van onze plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn ontworpen, middels circulair design.

Innovaties & voorbeelden

Als Unilever geloven we dat we keuzes kunnen maken die goed zijn voor de het milieu, de consument en ons bedrijf. Als er een kwalitatief goed alternatief beschikbaar is, gebruiken we geen plastic. Daarnaast gebruiken we minder plastic, middels gewichtsreductie of nieuwe verpakkingsoplossingen, of beter plastic, zoals hernieuwbaar plastic van plantaardige grondstoffen of gerecycled plastic.

Circulair ontwerpen: plastic verpakkingen maken met oog op een nieuw leven

We passen het ontwerp van onze producten aan zodat plastic verpakkingen goed verwerkt kunnen worden en een nieuwe secundaire grondstof kunnen worden. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat verpakkingsmateriaal makkelijk losgemaakt kan worden om sortering en recycling van plastic te vereenvoudigen, of door extra informatie toe te voegen waardoor materialen weer hoogwaardig gerecycled kunnen worden na gebruik.

 1. We werken samen met overheden om betere inzamelsystemen op te zetten. We willen ervoor zorgen dat de markten waarin we onze producten aanbieden robuust én circulair worden.
 2. We ondersteunen progressief beleid en regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, waarbij we als bedrijf betalen voor de inzameling en verwerking van onze verpakkingen.
 3. We investeren rechtstreeks in projecten voor afvalverwerking en capaciteitsuitbreiding voor hoge kwaliteit plastic recyclen. Bijvoorbeeld in onze samenwerking met Obbotec gericht op het recyclen van HDPE en flexibele verpakkingen. Ook werkt Magnum samen SABIC en leveren zij dit jaar 7 miljoen ijs-verpakkingen gemaakt van gecertificeerd gerecycled plastic voor het veilig verpakken van voedingsmiddelen.
 4. We werken samen met honderden bedrijven en andere organisaties via verschillende initiatieven om verandering teweeg te brengen. Het Europese Plastic Pact brengt regeringen, NGO's en het bedrijfsleven samen om de vooruitgang naar een circulaire economie waarin plastic wordt hergebruikt en hergebruikt in plaats van gewoonweg te worden weggegooid, te versnellen. Platform Accelerating Circular Economy (PACE) - geïnitieerd door het World Economic Forum - biedt leiders de connecties, het inzicht en de mogelijkheden om best practices te testen en snel op te schalen om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen.
 5. We verkennen innovatieve strategieën om de circulaire economie vorm te geven middels nieuwe bedrijfsmodellen, waaronder hervulbare-verpakkingen thuis, zoals Cif Eco-Refill en navulverpakkingen voor handzeep en schoonmaakmiddelen.

Samenwerken om problemen rondom plastic op te lossen

Het plasticprobleem is te groot om alleen op te lossen. Een overgang naar een circulaire economie voor plastic vereist verandering van het complete systeem en daarom samenwerking met overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven én consumenten.

De transitie naar een circulaire economie voor verpakkingen is een verandering op grote schaal en gaat daarom gepaard met een aantal uitdagingen, die we samen met partners in de gehele waarde keten moeten aanpakken, evenals acties vanuit overheden en internationale instituties.

 • Technische belemmeringen - zoals sorteer- en recyclingtechnieken - vragen om innovatie, door samenwerking met kennisinstellingen, partners in de keten, van leveranciers, tot sorteerders, recyclers en de chemische sector.
 • Wettelijke barrières - zoals toepassingen van gerecycled plastic - vragen om actie bij overheden en Europese instituties, om te werken aan een nieuwe wettelijk kader met effectieve prikkels om de transitie te versnellen.
 • Organisatorische uitdagingen - zoals afstemmingen en kwaliteit in de keten - vragen om samenwerking, partnerschappen en centrale coördinatie, waardoor nieuwe innovaties tot stand komen en oplossingen op grote schaal gerealiseerd kunnen worden.
Terug naar boven