Oproep tot actie

We opereren in een instabiel ondernemingsklimaat, dat wordt gekenmerkt door groeiende sociale ongelijkheid, weinig vertrouwen in bedrijven en instellingen en de toenemende gevolgen van klimaatverandering.

Speech van Paul Polman

2015 was een opmerkelijk jaar voor de mensheid en de planeet. Door twee historische gebeurtenissen aan het eind van het jaar hebben we nu de kans te werken aan een duurzamere en rechtvaardiger toekomst.

Met het vaststellen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN, waaraan ik mocht bijdragen, hebben we voor het eerst in de geschiedenis een duidelijk mondiaal kader voor het oplossen van de grootste problemen in de wereld. De doelen zijn zeker ambitieus, maar als we ze weten te realiseren, kunnen we misschien eens en voor altijd armoede uitbannen, ongelijkheid bestrijden en de klimaatverandering aanpakken.

De doelen ondergingen hun eerste vuurproef tijdens de COP21, toen 190 landen de historische Klimaatovereenkomst van Parijs sloten en zo de wereld stevig op koers zetten naar een koolstofarme economie.

Bij beide overeenkomsten heeft Unilever, naast vele andere bedrijven, haar rol gespeeld. We hebben ons nieuwe doel aangekondigd: met onze eigen activiteiten ‘klimaatpositief’ zijn tegen 2030. De enorme positieve respons vanuit het bedrijfsleven toonde aan dat bedrijven niet langer aan de zijlijn zullen blijven staan. Dat hielp het politieke proces minder risicovol te maken, waardoor overheden meer vertrouwen kregen om ferme toezeggingen te doen.

Deze twee significante keerpunten geven blijk van een positieve kijk op de toekomst. Tegelijkertijd illustreren deze ontwikkelingen meer dan ooit het belang van duurzame bedrijfsmodellen. Ze hebben zeker ons eigen geloof in de relevantie van het Unilever Sustainable Living Plan (USLP) opnieuw bevestigd, en fungeren als katalysator voor onze eigen activiteiten. Veel van onze eigen doelen zijn in feite een weerspiegeling van de SDG's. 

Het USLP, nu in zijn zesde jaar, bewijst dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van winstgevende groei. Het helpt ons ook kosten te besparen, innovatie aan te wakkeren en de beste talenten aan te trekken en te behouden. Graag wil ik iets vertellen over enkele van onze successen.

Door aanhoudende klimaatgerelateerde uitdagingen, onzekere markten en fluctuerende grondstoffenprijzen is het belangrijker dan ooit onze eigen aanvoer van grondstoffen veilig te stellen. Daarom zijn we dan ook erg blij dat 60% van onze landbouwgrondstoffen nu wordt betrokken uit duurzame landbouw. Door in ons wereldwijde netwerk van fabrieken efficiënter om te gaan met water, afval en energie hebben we sinds 2008 meer dan € 600 miljoen aan kosten weten te vermijden. 

En onze 'Sustainable Living'-merken, zoals Dove en Knorr, zijn opnieuw gegroeid. We hebben ons wederom ingezet om binnen onze uitgebreide waardeketen de levensstandaard te verhogen door mensenrechten te bevorderen, ons te richten op empowerment van vrouwen en inclusieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen. In 2015 waren we de eerste onderneming die een apart mensenrechtenverslag publiceerde op basis van het Guiding Principles Reporting Framework van de VN.

Op andere terreinen echter, ligt het moeilijker. Terwijl we goede voortgang blijven boeken in het terugdringen van waterverbruik, afval en broeikasgasuitstoot in onze fabrieken, blijft het een uitdaging de milieu-impact te verlagen die ontstaat door gebruik van onze producten door de consument. Desondanks houden we vast aan aanpak van de totale waardeketen om de milieu-impact te verminderen – omdat dit het meest recht doet aan de werkelijke impact van ons bedrijf.

Onze doelen, en ook de SDG's, kunnen we alleen realiseren als we mondiale problemen op een systemische manier aanpakken. Verandering van totale systemen is echter niet mogelijk zonder collectieve actie. Het is evenzeer in het belang van bedrijven als van overheden en de maatschappij om sneller naar die visie toe te werken. Er liggen zelfs geweldige kansen voor wie zich committeert aan actie. Er is nu eenmaal geen businesscase voor het in stand houden van armoede en het op zijn beloop laten van klimaatverandering.

Er is veel meer voor nodig dan één bedrijf, regering of gemeenschap om de problemen op te lossen waarvoor we ons gesteld zien. We hebben totaal andere vormen van samenwerking, innovatie en partnership tussen deze groepen nodig als we een impuls willen geven aan collectieve actie om te komen tot een mooiere en duurzamere toekomst voor iedereen.

Paul Polman

Handtekening Paul Polman

Chief Executive Officer, Unilever

Terug naar top