Ons Plan

Het Unilever Sustainable Living Plan

Het Unilever Sustainable Living Plan is onze blauwdruk voor het realiseren van onze visie: ons bedrijf laten groeien en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk loskoppelen van onze groei en onze positieve maatschappelijke impact vergroten.

In het Plan hebben we ambitieuze doelen opgenomen, zoals hoe wij grondstoffen betrekken en hoe consumenten onze merken gebruiken. De reikwijdte van onze ambitie betekent dat we nieuwe manieren moeten vinden om samen te werken met anderen – in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de samenleving.

Geconfronteerd met de uitdaging van klimaatverandering en de noodzaak voor mensen om zich te ontwikkelen, willen we werken aan een wereld waar iedereen een goed leven kan leiden binnen de natuurlijke grenzen van de planeet. Daarom is het ons doel duurzaam leven tot gemeengoed te maken.

Meer informatie over onze strategie voor duurzaam ondernemen

Gezondheid en
welzijn verbeteren

Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren.

 1. Gezondheid & hygiëne

  Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Dit zal helpen het aantal gevallen van levensbedreigende ziekten zoals diarree terug te dringen.

  • Ongeveer 482 miljoen mensen bereikt eind 2015
  • Diarree en ademhalingsziekten terugdringen door handen wassen
  • Zorgen voor veilig drinkwater
  • Toegang tot sanitaire voorzieningen verbeteren
  • Mondgezondheid verbeteren
  • Zelfvertrouwen vergroten
  Meer informatie over gezondheid en hygiëne
 2. Voeding verbeteren

  Wij zullen blijven werken aan verbetering van de smaak en voedingswaarde van al onze producten. Het merendeel van onze producten voldoet aan normen die zijn gebaseerd op nationale voedingsaanbevelingen of overtreft deze zelfs. Onze toezegging gaat nog verder: tegen 2020 zullen wij het deel van ons portfolio verdubbelen dat voldoet aan de hoogste voedingskundige normen, gebaseerd op wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen. Dit zal honderden miljoenen mensen helpen een gezonder voedingspatroon te realiseren.

  • 34% van ons portfolio gemeten naar volume voldeed aan de hoogste voedingskundige normen in 2015
  • Het zoutgehalte verlagen
  • Verzadigd vet:
  • De hoeveelheid verzadigde vet verlagen
  • Het gehalte essentiële vetzuren verhogen
  • De hoeveelheid verzadigde vet verlagen in meer producten
  • Transvetten verwijderen
  • Het suikergehalte verlagen
  • Het aantal calorieën beperken:
  • in kinderijsjes
  • In andere ijsproducten
  • Informeren over gezond eten
  Meer informatie over Voeding verbeteren

Impact op het
milieu verkleinen

Het is ons doel tegen 2030 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten te halveren, terwijl we ons bedrijf laten groeien.

 1. Broeikasgassen

  De levenscyclus van onze producten:
  De impact halveren van broeikasgassen (BKG) afkomstig van onze producten binnen de totale levenscyclus tegen 2030.

  • Onze broeikasgasimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid is gestegen met circa 6% sinds 2010
  • Onze productie:

   tegen 2020 zal de CO2-uitstoot uit energie gebruikt in onze fabrieken op of onder het niveau van 2008 liggen, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

  • 39% minder CO2 uit energie per ton productie sinds 2008
  • CO2-positief worden qua productie:
  • Alle energie betrekken uit hernieuwbare bronnen
  • Netelektriciteit betrekken uit hernieuwbare bronnen
  • Steenkool uit de energiemix verwijderen
  • Energie-overschotten beschikbaar stellen aan gemeenschappen
  • Nieuwe fabrieken

  • BKG als gevolg van het wassen van kleding verminderen
  • Herformulering

  • BKG als gevolg van transport verminderen
  • BKG als gevolg van het vriesproces verminderen
  • Energieverbruik in onze kantoren terugdringen
  • Zakenreizen terugdringen
  Meer informatie over Broeikasgassen
 2. Water

  Het gebruik van onze producten:
  Tegen 2020 het waterverbruik halveren dat gepaard gaat met het gebruik van onze producten door consumenten.

  • Onze waterimpact op basis van gebruik per consumentengebruikseenheid is gedaald met ongeveer 1% sinds 2010
  • Onze productie:

   Tegen 2020 zal ons wereldwijde netwerk van fabrieken vergeleken met 2008 evenveel of minder water onttrekken, ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

  • 37% minder water onttrokken per ton productie sinds 2008
  • Waterverbruik in ons productieproces verminderen:
  • Nieuwe fabrieken

  • Waterverbruik tijdens het wasproces verminderen
  • Producten die minder water gebruiken

  • Waterverbruik in de landbouw verminderen
  Meer informatie over Water
 3. Afval

  Onze producten:
  Tegen 2020 de hoeveelheid afval halveren die gepaard gaat met de verwijdering van onze producten.

  • Onze afvalimpact per consumentengebruikseenheid is sinds 2010 met ongeveer 29% afgenomen
  • Onze productie:

   Tegen 2020 zal de totale hoeveelheid afval voor de vuilstort op of onder de niveaus van 2008 liggen ondanks aanzienlijk hogere productievolumes.

  • 97% minder afval per ton productie sinds 2008
  • Afval uit onze productie verminderen
  • Geen niet-gevaarlijk afval meer naar de vuilstort
  • Nieuwe fabrieken

  • Verpakkingsmateriaal verminderen

  • Verpakkingsmateriaal recyclen
  • Recyclings- en herwinningspercentages verhogen
  • Gebruik van gerecycled materiaal verhogen
  • Afval door sachets aanpakken
  • PVC elimineren
  • Kantoorafval terugdringen
  • Recyclen, hergebruiken, herwinnen
  • Papierverbruik verminderen
  • Papier uitbannen uit onze processen
  Meer informatie over Afval
 4. Duurzame Landbouw

  Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw.

  • 60% van de landbouwgrondstoffen eind 2015 betrokken uit duurzame landbouw
  • Palmolie
  • Duurzaam
  • Traceerbaar

  • Papier en karton
  • Sojabonen en sojaolie
  • Thee
  • Fruit
  • Groenten
  • Cacao
  • Suiker
  • Zonnebloemolie
  • Raapzaadolie
  • Zuivel
  • Fairtrade Ben & Jerry’s
  • Vrije-uitloopeieren
  • Duurzame inkoop van kantoorbenodigdheden uitbreiden
  Meer informatie over Duurzame Landbouw

Levensstandaard
verhogen

Tegen 2020 zullen we de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen, terwijl we ons bedrijf laten groeien.

 1. Eerlijkheid Op De Werkvloer

  Tegen 2020 zullen wij de mensenrechten bevorderen binnen onze eigen activiteiten en in onze uitgebreide toeleveringsketen.

  • 54% van onze inkoopuitgaven vindt plaats via leveranciers die voldoen aan de verplichte vereisten van onze Responsible Sourcing Policy; we hebben ook ons eerste rapport over de mensenrechten gepubliceerd
  • De VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijven implementeren
  • 100% van onze inkoopuitgaven onderbrengen in overeenstemming met onze Responsible Sourcing Policy
  • Een kader opstellen voor eerlijke beloning
  • Gezondheid, voeding en welzijn van onze medewerkers verbeteren
  • Letsel en ongevallen op de werkvloer terugdringen
  Meer informatie over Eerlijkheid Op De Werkvloer
 2. Kansen Voor Vrouwen

  Tegen 2020 zullen wij de positie van 5 miljoen vrouwen versterken.

  • 800.000 vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven die zijn gericht op het ontwikkelen van hun vaardigheden
  • Bouwen aan een organisatie met evenwicht tussen mannen en vrouwen, met een focus op het management
  • Veiligheid voor vrouwen stimuleren in gemeenschappen waar wij actief zijn
  • Toegang tot training en het ontwikkelen van vaardigheden vergroten
  • Kansen in onze waardeketen uitbreiden
  Meer informatie over Kansen Voor Vrouwen
 3. Inclusief Ondernemen

  Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op het leven van 5,5 miljoen mensen.

  • 2,4 miljoen kleinschalige boeren en winkeliers toegang gegeven tot initiatieven gericht op het verbeteren van landbouwpraktijken of op het verhogen van de omzet
  • De levensstandaard van kleinschalige boeren verbeteren
  • Inkomens van kleinschalige winkeliers verbeteren
  • Participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen vergroten
  Meer informatie over Inclusief Ondernemen

Key

 • Bereikt
 • Op koers
 • Niet op koers
 • van doel behaald

Over onze strategie

Vrouw haalt water bij een Sunlight-watercentrum

Het is onze visie het bedrijf te laten groeien en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk los te koppelen en onze positieve maatschappelijke invloed te vergroten.

Duurzaamheid verankeren

Boeren verbouwen duurzame tomaten voor Knorr

De integratie van duurzaamheid in onze strategie, merken en innovaties helpt bij de groei van het bedrijf.

Terug naar top