Het Unilever Sustainable Living Plan voor

Gezondheid en hygiëne

Gebrek aan veilig drinkwater en slechte sanitaire en hygiënische omstandigheden zorgen voor miljoenen sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden, vooral onder kinderen.

Meisje dat handen wast met Lifebuoy

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat met de aanpak van deze nauw met elkaar verweven problemen ten minste 9% van de ziektes wereldwijd en 6% van alle sterfgevallen kan worden voorkomen.1 Het is bewezen dat mensen gezonder en gelukkiger zijn en gemeenschappen productiever als zij toegang hebben tot schoon water, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne. Een betere toegang tot deze simpele zaken is essentieel om mensen uit de armoede te tilen

Onze gezondheids- en hygiënemerken Lifebuoy, Domestos, Pureit, Qinyuan en Signal richten zich op verbetering van de gezondheid door een betere hygiëne. Onze producten voor dagelijks gebruik, zoals zeep, toiletreinigers en tandpasta, en onze innovatieve waterzuiveraars, kunnen helpen ziektes te voorkomen en de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren, wat uiteindelijk bijdraagt aan het redden van levens .

Betaalbare producten bieden van goede kwaliteit is maar een deel van de oplossing om gezondheid te verbeteren via hygiëne; mensen moeten ook hun gewoonten veranderen. Met behulp van onze kennis van gewoonten en onze expertise in het opzetten van grootschalige campagnes voor gedragsverandering, stimuleren we blijvende verandering van dagelijkse gewoonten die een verschil maken voor de gezondheid.

1http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/levels_trends_child_mortality_2013/en/

Doelen en prestaties

We hebben ambitieuze doelen gesteld om te voorzien in de behoeften van mensen ten aanzien van een goede gezondheid en hygiëne.

GEZONDHEID EN HYGIËNE

ONZE TOEZEGGING

Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren. Dit zal helpen het aantal gevallen van levensbedreigende ziekten als diarree terug te dringen.

ONZE PRESTATIES

Ongeveer 482 miljoen mensen† bereikt tegen eind 2015: 337 miljoen mensen met Lifebuoy; 71 miljoen met onze tandpastamerken; 19,4 miljoen via de Dove Self-Esteem-programma's en 55 miljoen met veilig drinkwater van Pureit. Pureit heeft ook gezorgd voor 78 miljard liter† veilig drinkwater.

ONS PERSPECTIEF

We liggen op koers om onze toezegging voor 2020 te bereiken. Tegen het einde van 2015 hadden we al 482 miljoen mensen bereikt. Tot dusver heeft Lifebuoy 337 miljoen mensen bereikt.

Onze tandpastamerken Signal en Pepsodent hebben hun doelen voor 2020 al behaald en hadden tegen 2015 al 71 miljoen mensen bereikt via de Brush Day & Night-campagnes.

Ook Dove heeft zijn doel om het zelfvertrouwen van 15 miljoen jonge mensen te vergroten al een jaar eerder behaald door 15,8 miljoen jonge mensen tegen 2014 te hebben geholpen. Tegen 2015 was dit aantal opgelopen tot 19,4 miljoen.

In 2014 hebben we een nieuw doel voor sanitaire voorzieningen geïntroduceerd, waarbij Domestos samenwerkt met UNICEF en de Unilever Foundation om te helpen bij het opschalen van initiatieven om sanitaire voorzieningen te verbeteren. We zijn van plan de impact van initiatieven op het gebied van sanitaire voorzieningen op te nemen in ons Sustainable Living Report van 2016.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC.

  • Bereikt: 2
  • Op koers: 3
  • Niet op koers: 1
  • %van doel behaald: 0

Onze doelen

Zie Independent Assurance (EN) voor meer informatie over ons borgingsprogramma met betrekking tot het totale Unilever Sustainable Living Plan.

DIARREE EN ADEMHALINGSAANDOENINGEN TERUGDRINGEN DOOR HANDEN WASSEN

Tegen 2020 wil ons merk Lifebuoy het hygiënegedrag van 1 miljard consumenten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika veranderen door de pluspunten van handen wassen op specifieke momenten te promoten. In 2015 hebben we dit doel verschoven van 2015 naar 2020.

337 miljoen mensen bereikt sinds 2010

ONS PERSPECTIEF

Onze grootste uitdaging is het op kosteneffectieve wijze uitbreiden van onze programma's. Sinds 2010 hebben wij grote vorderingen geboekt; we hebben 337 miljoen mensen bereikt en modellen ontwikkeld die ervoor zorgen dat de kosten per bereikte persoon meer dan gehalveerd worden.

De initiatieven opschalen om ons doel van 1 miljard mensen te realiseren, is echter een flinke uitdaging en zal meer tijd kosten dan voorzien. Onze huidige programma's zijn gebaseerd op rechtstreeks contact met de mensen.

Hoewel we al grote vorderingen hebben gemaakt bij het verlagen van de kosten per contact zonder in te boeten aan effectiviteit, is het moeilijk om de kosten nog verder te optimaliseren. Dit beperkt onze mogelijkheid om elk jaar nog meer mensen te bereiken. We onderzoeken nieuwe manieren om kosten te optimaliseren door innovatieve modellen te gebruiken waarmee we onze vooruitgang op weg naar ons doel kunnen versnellen.

Samenwerking is ook heel belangrijk in dit opzicht: door het delen van expertise en middelen kunnen we sneller meer mensen bereiken.

VEILIG DRINKWATER LEVEREN

Met ons assortiment waterzuiveraars willen we voorzien in 150 miljard liter veilig drinkwater tegen 2020.1

Pureit zorgde voor 78 miljard liter veilig drinkwater tegen 2015.†

Doelstelling herzien in 2014

ONS PERSPECTIEF

Ons assortiment waterzuiveraars is al in 12 landen beschikbaar: Bangladesh, Brazilië, China, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Mexico, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen en Sri Lanka, en tussen 2005-2013 hebben we 55 miljoen mensen voorzien van veilig drinkwater. Tegen 2015 hadden we voorzien in 78 miljard liter veilig drinkwater.†

In 2014 hebben we onze activiteiten in China uitgebreid door acquisitie van de Qinyuan Group, het grootste waterzuiveringsbedrijf van China.

We hebben ons productassortiment verder verbeterd om consumenten op verschillende inkomensniveaus en in verschillende markten aan te spreken. Het meest betaalbare model kost ongeveer € 20 in India (INR 1.600), met lopende kosten van slechts één eurocent per twee liter veilig drinkwater. Dit is goedkoper dan wat het kost om water te koken en aanzienlijk goedkoper dan een in de winkel gekochte fles water.

1We hebben onze doelstelling in 2014 aangepast aan wat het belangrijkst is voor de gezondheid: voortdurend kunnen beschikken over veilig drinkwater. De nieuwe meetmethode stelt ons ook in staat de continue consumptie van veilig drinkwater vast te leggen (in liters), wat een betere methode is om de blijvende impact op de gezondheid te berekenen dan eenmalige metingen. We kunnen nu ook beter het aantal bereikte mensen berekenen.

Bij onze oude meetmethode werden de verkoopcijfers van waterzuiveraars vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal personen per huishouden om uit te rekenen hoeveel mensen gemiddeld per apparaat zijn bereikt. In de periode van 2005-2013 hebben 55 miljoen mensen Pureit gebruikt.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC.

TOEGANG TOT SANITAIRE VOORZIENINGEN VERBETEREN

Tegen 2020 willen we ervoor zorgen dat 25 miljoen mensen beter toegang hebben tot een toilet door de voordelen van het gebruik van schone toiletten te promoten en door toiletten toegankelijk te maken.

Nieuwe doelstelling 2014

In 2015 hebben we samen met UNICEF onze programma's voor gemeenschappelijk sanitair voortgezet en onze Domestos Toilet Academy uitgebreid met eKutir en PSI.

ONS PERSPECTIEF

In september 2014 hebben we deze nieuwe doelstelling toegevoegd aan het Unilever Sustainable Living Plan. We zijn het eerste bedrijf dat zich inzet voor betere sanitaire voorzieningen op deze schaal.

Sanitatie is een van de meest complexe ontwikkelingsaspecten. We werken samen met partners om versneld en op grotere schaal kwalitatief hoogstaande sanitatieprogramma’s uit te rollen. In 2015 hebben we ons mondiale samenwerkingsverband met UNICEF voortgezet, het Domestos Toilet Academy-programma opgeschaald, en WASH-initiatieven gericht op water, sanitatie en hygiëne uitgerold op scholen.

In 2016 gaan we de rapportagecriteria met betrekking tot onze impact op het gebied van sanitatie verfijnen en we zullen in meer detail rapporteren over dit doel in ons Sustainable Living Report 2016.

MONDGEZONDHEID VERBETEREN

Wij zetten onze tandpasta- en tandenborstelmerken in bij onze programma's ter verbetering van mondgezondheid, om kinderen en hun ouders te stimuleren zowel ‘s ochtends als 's avonds te poetsen. Het doel is om tegen 2020 50 miljoen mensen te bereiken.

We hebben ons doel van 50 miljoen mensen inmiddels al behaald. Tegen 2015 hebben we in totaal 71 miljoen mensen weten te bereiken. In 2015 bereikten we ruim 4 miljoen mensen.

ONS PERSPECTIEF

De missie van Signal/Pepsodent is om de mondgezondheid te verbeteren, door gezinnen te stimuleren zowel ‘s ochtends als 's avonds te poetsen met fluoridetandpasta. Onderzoek toont aan dat goede poetsgewoonten het beste in de kindertijd kunnen worden aangeleerd. We richten ons daarom op het bijbrengen van goede gewoonten aan jonge kinderen en stimuleren ouders het goede voorbeeld te geven. Deze aanpak blijkt zeer effectief om gewoonten te veranderen en leidt tot groei van de merkwaarde.

We zoeken voortdurend naar manieren om mensen te bereiken en nieuwe synergieën te vinden binnen onze campagnes. In maart 2015 vond in 25 landen World Oral Health Day plaats. Op deze dag werd aan duizenden mensen gevraagd te beloven ‘s ochtends en 's avonds te poetsen. Onze reclamespot Brush Day & Night werd die dag in 13 landen uitgezonden. We hebben ook een nieuw schoolprogramma gelanceerd als aanvulling op het veldwerk.

In 2016 willen we nog meer mensen bereiken, met name via onze activiteiten rondom World Oral Health Day.

ZELFVERTROUWEN VERGROTEN

Met ons merk Dove helpen wij door middel van voorlichtingsprogramma's miljoenen jonge mensen om hun zelfvertrouwen te vergroten.

Wij streven ernaar tegen 2015 15 miljoen jonge mensen te hebben geholpen.

In de periode tussen 2004 en 2014 hielpen we 15,8 miljoen jonge mensen. Tegen 2015 waren dat er 19,4 miljoen; 3,5 miljoen mensen namen deel aan ons programma in 2015.

ONS PERSPECTIEF

Dove is ons grootste merk op het gebied van persoonlijke verzorging en is in 2015 alleen maar gegroeid. Wij hebben onze doelstelling voor 2015 al in 2014 overtroffen. In 2015 hebben ongeveer 3,5 miljoen mensen aan het programma deelgenomen, waarmee we in totaal 19,4 miljoen jonge mensen in 115 landen hebben bereikt.

We hebben het bereik en de kwaliteit van het Dove Self-Esteem-Project in 2015 verhoogd, met kosteneffectieve, invloedrijke implementatiestrategieën. We bereikten 56% van de jonge mensen via docentenprogramma's op scholen. 36% van de 3,5 miljoen mensen die we hebben geholpen woont in Noord-Amerika, en een snelgroeiende groep in India en Latijns-Amerika.

Het programma was vooral een succes door: onze samenwerking met de World Association of Girl Guides and Girl Scouts; grootschalige digitale aanwezigheid en de introductie van het project in nieuwe landen en gebieden.

In 2016 en daarna zullen we onze invloed naar meer landen uitbreiden en de kosten per interventie en de kwaliteit optimaliseren, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken.

Key

  • Bereikt
  • Op koers
  • Niet op koers
  • van doel behaald
Terug naar top