Het Unilever Sustainable Living Plan voor

Inclusief ondernemen

Bedrijven zoals het onze kunnen en moeten een belangrijke rol spelen bij het creëren van welvaart en het scheppen van banen overal ter wereld, door vaardigheden te vergroten en toegang te bieden tot markten.

Boeren die uien wegen

Door onze omvang hebben we een unieke kans miljoenen mensen te betrekken bij onze activiteiten, zoals kleinschalige boeren die misschien geen toegang hebben tot markten of het ontwikkelen van vaardigheden, kleinschalige winkeliers die in hun levensonderhoud kunnen voorzien door een bedrijf te starten of uit te breiden waar ze onze producten verkopen, en jonge ondernemers die mogelijk een opleiding nodig hebben.

Op deze manier kunnen we helpen bij de ontwikkeling van sterke, gezonde gemeenschappen die werken met respect voor de rechten van mensen. Tegelijkertijd is dit een kans om de markt voor onze producten te vergroten en ons bedrijfsmodel veerkrachtiger te maken in een onzekere wereld.

Doelen en prestaties

Als onderdeel van de pijler 'Inclusief ondernemen' in ons Unilever Sustainable Living Plan, hebben we ambitieuze doelstellingen vastgelegd om een positieve impact te hebben op de levens van 5,5 miljoen mensen.

INCLUSIEF ONDERNEMEN

ONZE TOEZEGGING

Tegen 2020 zullen wij een positieve invloed hebben op de levens van 5,5 miljoen mensen door de levensstandaard van kleinschalige boeren te verhogen, de inkomens van kleinschalige winkeliers te verbeteren en de participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen te vergroten.

ONZE PRESTATIES

In samenwerking met anderen hebben we in de periode 2006-2015 ongeveer 600.000 kleinschalige boeren en 1,8 miljoen kleinschalige winkeliers in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethodes en het vergroten van hun verkopen.

ONS PERSPECTIEF

Door onze toezegging grondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw – met name cacao, thee, vanille en groente – versterken we de positie van kleinschalige boeren. Door samen te werken met onze leveranciers en partners hebben we ongeveer 600.000 kleinschalige boeren in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven om hun landbouwmethodes te verbeteren. We hebben gemerkt dat wanneer we kleinschalige boeren helpen hun werkwijzen te verbeteren en wanneer we hun toegang bieden tot zaden, training en meststoffen van hogere kwaliteit, zij hun opbrengst van gewassen die door het programma worden ondersteund kunnen verdubbelen of verdrievoudigen.

In 2015 heeft de Unilever Foundation een meer holistische benadering doorgevoerd om de impact van onze programma's te versterken: de stichting richt zich nu op voeding, vrouwen en financiën, en op manieren om jonge landbouwondernemers een impuls te geven en duurzame landbouw te bevorderen. Drie nieuwe samenwerkingsverbanden illustreren deze aanpak: het Enhanced Livelihoods Investment Initiative, ons Nutrition Intervention Programme, en het Enhanced Livelihoods Fund. Deze zijn een aanvulling op onze samenwerking sinds 2014 met Solidaridad om de levens van een miljoen mensen in de landbouw te verbeteren.

We gaan door met het uitbreiden van bestaande programma's zoals Perfect Store, waarmee we al ongeveer 1,8 miljoen kleinschalige winkeliers in staat hebben gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het verhogen van hun verkopen, en Perfect Village. We hebben ook ‘I am Walls’, ons initiatief voor mobiele verkoop, opnieuw vormgegeven en uitgebreid. Het aangepaste initiatief heeft nu als doel tegen 2020 banen te creëren voor 100.000 mensen, waarbij onze micro-ondernemers worden geholpen hun levensstandaard te verhogen en wij meer consumenten kunnen bereiken en ons bedrijf kunnen laten groeien.

Ook andere programma’s gericht op distributie door micro-ondernemers dragen nog steeds belangrijk bij aan onze doelstelling, zoals Shakti in India en Gbemiga in Nigeria.

  • Bereikt: 0
  • Op koers: 4
  • Niet op koers: 0
  • %van doel behaald: 0

Onze doelen

Zie Independent Assurance (EN) voor meer informatie over ons borgingsprogramma in het Unilever Sustainable Living Plan.

DE LEVENSSTANDAARD VAN KLEINE BOEREN VERBETEREN

Het is ons doel om ten minste 500.000 kleinschalige boeren op te nemen in ons toeleveringsnetwerk. Wij zullen hen helpen hun landbouwmethodes te verbeteren waardoor zij beter kunnen concurreren. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van hun bestaan verbeteren.

Samen met onze landbouwleveranciers en andere partners hadden we tegen september 2015 ongeveer 600.000 kleinschalige boeren in staat gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethodes. We zijn van plan die betrokkenheid te verdiepen om ervoor te zorgen dat dit uiteindelijk een positieve impact heeft op hun levensstandaard.

ONS PERSPECTIEF

Behalve dat we 600.000 kleinschalige boeren in staat hebben gesteld deel te nemen aan initiatieven gericht op het verbeteren van hun landbouwmethodes, hebben we ook de voetafdruk van onze kleinschalige boeren in kaart gebracht om vast te stellen wat de belangrijkste grondstoffen zijn die we van hen betrekken.

Partners helpen ons meer kleinschalige boeren te bereiken en in 2015 hebben we afspraken gemaakt met drie nieuwe partners die de Unilever Foundation ook zal ondersteunen. In 2015 hebben Unilever, Acumen en het Clinton Giustra Enterprise Partnership het Enhanced Livelihoods Investment Initiative gelanceerd dat erop is gericht de levensstandaard van 60.000 kleinschalige boeren te verbeteren en zo impact te hebben op het leven van ongeveer 300.000 mensen. 

We hebben samen met de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) een Nutrition Intervention Programme opgezet, dat 800.000 kleinschalige boeren in onze toeleveringsketen wil bereiken. En samen met Oxfam en de Ford Foundation zal het Enhancing Livelihoods Fund gezamenlijk gefinancierde projecten ondersteunen om de levensstandaard te verhogen van kleine boeren, arbeiders en de gemeenschappen waarin zij leven.

"We hebben gemerkt dat wanneer we kleinschalige boeren helpen hun werkwijzen te verbeteren en wanneer we hun toegang bieden tot zaden, training en meststoffen van hogere kwaliteit, zij hun jaarlijkse opbrengst van gewassen die door het programma worden ondersteund kunnen verdubbelen of verdrievoudigen."

INKOMENS VAN KLEINE WINKELIERS VERBETEREN

We zullen voor 5 miljoen kleinschalige winkeliers in ons distributienetwerk inkomens genereren en verbeteren.

Nieuwe doelstelling 2014.

We hebben opnieuw kleinschalige winkeliers opgenomen in ons verkoopnetwerk.

ONS PERSPECTIEF

We blijven kleine, onafhankelijke winkeliers opnemen in ons verkoopnetwerk, waardoor we ons bereik uitbreiden, vooral in plattelandsgemeenschappen.

Ongeveer 1,8 miljoen kleinschalige winkeliers in ons distributienetwerk nemen deel aan ons initiatief Perfect Store, dat zich richt op het verhogen van hun verkopen. Meer dan 1 miljoen van deze kleinschalige winkeliers bevindt zich India.

We bieden deze winkeliers de kans hun zaak te laten groeien en brengen onze hoogwaardige merkartikelen naar vooral plattelandsmarkten. Voortbouwend op ons programma Perfect Store groeit ons initiatief Perfect Village nog steeds, vanuit een holistische benadering van de gemeenschap, waarbij wordt samengewerkt met consumenten en kleine winkeliers om gezondheid, hygiëne en voeding in het dorp te verbeteren.

PARTICIPATIE VAN JONGE ONDERNEMERS IN ONZE WAARDEKETEN VERGROTEN

We zullen de participatie van jonge ondernemers in onze waardeketen vergroten.

We zullen jonge mensen trainen en hen in staat stellen wereldwijd mee te doen in de landbouwsector en in de distributiekanalen van onze merken naar de markt.

Nieuwe doelstelling 2014.

We hebben ons programma voor de mobiele verkoop van ijs door jonge mensen opnieuw vormgegeven om meer mogelijkheden te bieden. In de landbouw hebben we in Ghana met Source Trust een pilotproject uitgevoerd om jonge ondernemers te ondersteunen.

ONS PERSPECTIEF

In 2015 hebben we ons bestaande mobiele verkoopprogramma voor ijs omgevormd tot een nieuw 'I am Walls'-initiatief. De doelstelling is uitgebreid naar het bieden van werk aan 100.000 micro-ondernemers tegen 2020.

In de landbouw richt ons samenwerkingsverband met Solidaridad (gestart in 2014) zich op het verbeteren van de levens van 1 miljoen mensen in onze uitgebreide toeleveringsketen. Daarbij zal de focus vooral liggen op de ontwikkeling van jonge ondernemers en het ondersteunen van kleinschalige boeren bij het aanleren van betere methodes om een landbouwbedrijf te runnen. We hebben in 2015 samen met Solidaridad en Source Trust in Ghana een pilotproject uitgevoerd om de financiële en sociale basiskennis van jonge mensen in de cacaoproducerende industrie aan te pakken en zo niet alleen landbouwkundige, maar ook ondernemingsvaardigheden te ontwikkelen.

Key

  • Bereikt
  • Op koers
  • Niet op koers
  • van doel behaald
Terug naar top