Het Unilever Sustainable Living Plan voor

Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw

Groeien voor de toekomst: het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw is nooit eerder zo belangrijk geweest.

Palmolieboer

Palmolieboer - Sustainable Sourcing

Op grote schaal overgaan op duurzame landbouw is cruciaal als we meer dan 9 miljard mensen willen voeden zonder de natuurlijke hulpbronnen van de planeet uit te putten. Duurzame landbouwmethoden kunnen de opbrengsten aanzienlijk vergroten, de effecten van klimaatverandering beperken en economische en sociale voordelen bieden voor boeren, hun gezinnen en de omliggende gemeenschappen.

Het omvormen van bossen tot landbouwplantages is een van de grootste veroorzakers van ontbossing. Door gebruik te maken van onze omvang en door als pleitbezorger op te treden, helpen we transformationele verandering een impuls te geven, terwijl we tegelijk inclusieve toeleveringsketens creëren voor kleinschalige boeren, die ongeveer 70% van al het voedsel ter wereld produceren.

Grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw helpt onze aanvoer veilig te stellen en verkleint risico’s en schommelingen in onze grondstoffenketens. Het biedt ook kansen voor innovatie: door te focussen op de behoeften van mensen op het gebied van duurzaam leven en op de voorkeuren van consumenten, bouwen we sterkere merken. Duurzame landbouwmethoden kunnen ook de kwaliteit verbeteren van onze producten, zoals onze sauzen, soepen, dressings of ijsproducten.

Doelen en prestaties

We hebben doelen gesteld voor onze tien belangrijkste landbouwgrondstoffen.

GRONDSTOFFEN BETREKKEN UIT DUURZAME LANDBOUW

ONZE TOEZEGGING
Tegen 2020 zullen wij 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw: 10% tegen 2010; 30% tegen 2012; 50% tegen 2015; 100% tegen 2020.
ONZE PRESTATIES
Eind 2015 werd 60% van onze landbouwgrondstoffen betrokken uit duurzame landbouw. Dit betekent dat we ons tussentijdse doel van 50% tegen 2015 hebben overtroffen.
ONS PERSPECTIEF

De helft van onze grondstoffen is afkomstig van boerderijen en uit bossen. Onze keuzes ten aanzien van de leveranciers van onze grondstoffen, en hoe we met deze partijen werken, kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor wereldwijde hulpbronnen en klimaatverandering. Ze hebben ook een bredere maatschappelijke invloed op de ontwikkeling van mensen, omdat ze de levensomstandigheden van velen beïnvloeden.

Door grondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw kunnen we schaarse bronnen beschermen. We kunnen ervoor zorgen dat op een verantwoorde manier wordt omgegaan met ontbossing, het gebruik van land, maatschappelijke kwesties en problemen binnen een gemeenschap. Voor ons bedrijf betekent het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw dat we aanvoerzekerheid veiligstellen en marktschommelingen verminderen.

We concentreren ons eerst op onze tien belangrijkste landbouwgrondstoffen. Deze zijn samen goed voor ongeveer twee derde van onze volumes. Dit zijn palmolie, papier en karton, soja, suiker, thee, fruit en groenten, zonnebloemolie, raapzaadolie, zuivel en cacao.

Door informatie te verstrekken over de herkomst van producten, voldoen wij tevens aan de groeiende behoefte van consumenten aan duurzamere producten. Steeds meer van onze merken kunnen hun duurzaamheidsverhalen delen met onze consumenten: Fruttare gebruikt voor de bevroren fruitrepen duurzaam verbouwd fruit, Breyers is gestart met het gebruik van duurzame vanille voor zijn ijs, Magnum gebruikt duurzame cacao gecertificeerd door Rainforest Alliance. Lipton gebruikt nu 100% door Rainforest Alliance gecertificeerde thee voor alle theezakjes en Knorr gebruikt meer duurzaam verbouwde groenten en kruiden.

In 2015 stagneerde het proces om leveranciers aan boord te krijgen van ons programma voor het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw; daarom lopen we achter op ons schema wat betreft fruit en groente. Deze portfolio’s zijn heel complex en divers: het is onze uitdaging alle gaten te dichten en enkele complexe producten in ons programma onder te brengen waarvoor weinig leveringsopties voorhanden zijn. We verwachten dat we 100% van onze fruit- en groenteportfolio’s tegen 2020 zullen betrekken uit duurzame landbouw.

We willen transformationele verandering een impuls geven op bredere schaal, door alle bedrijfstakken en systemen heen. Nauwe samenwerking met anderen is daarvoor essentieel. We zijn vastbesloten ontbossing uit te bannen uit de toeleveringsketens, zowel uit die van onszelf als die van anderen. Meer dan 90% van de verhandelde palmolie wereldwijd wordt nu afgedekt door beloftes van ‘geen ontbossing’. De uitdaging is deze beloftes om te zetten in actie, en dat vereist een transformationele verandering van mondiale systemen.

  • Bereikt: 4
  • Op koers: 11
  • Niet op koers: 0
  • %% van doel behaald: 3

Onze doelen

Zie Independent Assurance (EN) voor meer informatie over ons borgingsprogramma in het Unilever Sustainable Living Plan.

DUURZAME PALMOLIE

  • Tegen 2015 zullen wij alle palmolie betrekken uit gecertificeerde duurzame landbouw.
  • Tegen 2019 zullen wij alle palmolie duurzaam betrekken uit gecertificeerde, traceerbare bronnen.

(Doelstelling bijgesteld van 2020 naar 2019 in 2016)

Eind 2012 werd 100% van de palmolie betrokken uit duurzame landbouw: via een combinatie van gecertificeerde ‘Segregated’ en ‘Mass Balance’ leveringen en GreenPalm-certificaten.*

Eind 2015 werd 19% van de palmolie betrokken uit gecertificeerde, traceerbare bronnen (via RSPO-gecertificeerde ‘Mass Balance’** en ‘Segregated’ leveringen).

ONS PERSPECTIEF

We hebben de inkoop van fysiek gecertificeerde palmolie opgevoerd naar 19% (van 8% in 2014). De overige 81% wordt afgedekt door GreenPalm-certificaten. We zullen GreenPalm uitfaseren naarmate we ons doel van 100% fysiek gecertificeerde olie naderen. In 2016 hebben we onze doelstelling voor 2020 om palmolie te betrekken uit gecertificeerde, traceerbare bronnen vervroegd naar 2019.

In 2015 hebben we onze palmoliefabriek in Sei Mangkei, Noord-Sumatra in gebruik genomen ter ondersteuning van een beter traceerbare, gecertificeerde toeleveringsketen. Via een samenwerkingsverband met onze leverancier PTPN III en met RSPO en IDH betrekken we nu 600 onafhankelijke kleinschalige boeren bij een duurzaamheidsprogramma. In de volgende fase gaan we dit opschalen zodat 25.000 boeren ervan kunnen profiteren.

Gedegen traceerbaarheid is een cruciale eerste stap bij het beschermen van veengebieden en bossen. We werken samen met World Resources Institute, Proforest en Daemeter om de risico's en kansen te beoordelen die samenhangen met de locaties van oliemolens in onze toeleveringsketen. Eind 2015 was 73% van de gerapporteerde palmolie in onze toeleveringsketen traceerbaar tot bekende oliemolens.

**Werkelijke splitsing eind 2012: 97%‡ via GreenPalm-certificaten en 3%‡ uit gecertificeerde, traceerbare bronnen (via gescheiden (Segregated) levering)

*Definities

DUURZAAM PAPIER EN KARTON

Tegen 2015 zal 75% van het papier en karton voor ons verpakkingsmateriaal worden betrokken uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen of worden vervaardigd van gerecycled materiaal. Tegen 2020 zal dit 100% zijn.

Eind 2015 was 98% van ons papier en karton afkomstig uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen of vervaardigd van gerecycled materiaal.

ONS PERSPECTIEF

2015 was een jaar vol uitdagingen, omdat we hard hebben gewerkt om onze doelstelling van 100% sneller te halen en tegelijkertijd de robuustheid van ons rapportageproces te garanderen. In 2015 was 49%† van ons totale volume voor het eerst voorzien van een keurmerk van een derde partij en afkomstig van een volledig gecontroleerde handelsketen, wat onafhankelijk werd vastgesteld door PwC.

Het is echter nog een uitdaging voor onze leveranciers om verifieerbaar bewijs te leveren dat de samenstelling van ongecertificeerde producten onderbouwt, en dat moeten we aanpakken. Daartoe zullen we de aankoop van gecertificeerde, gerecyclede producten steeds verder opvoeren.

We zijn ervan overtuigd dat deze mate van striktheid nodig is en we hebben veel geleerd van dit proces. Zo heeft een audit door Proforest specifieke problemen aan het licht gebracht bij het verzamelen van voldoende bewijs in Azië, wat we gaan aanpakken. Wat betreft de rest van onze wereldwijde aanvoer zien we echter een hoge mate van betrouwbaarheid.

† Onafhankelijk vastgesteld door PwC.

DUURZAME SOJA

Tegen 2014 zullen wij alle sojabonen betrekken uit duurzame landbouw en tegen 2020 alle sojaolie.

Eind 2014 werd 100% van alle sojabonen betrokken uit duurzame landbouw.

Eind 2015 werd 43% van alle sojaolie betrokken uit duurzame landbouw.

ONS PERSPECTIEF

We hebben in 2014 ons doel behaald om 100% van onze sojabonen te betrekken uit duurzame landbouw (door fysieke aankoop van RTRS-gecertificeerde bonen voor ons merk AdeS, weergegeven ten opzichte van een basisniveau voor alleen onze AdeS-sojabonen).

Onze pilotplantage in de Verenigde Staten is gegroeid van een areaal van maar 44.000 acre in 2013 naar 100.000 acre in 2014 tot meer dan 400.000 acre in 2015. Unilever US heeft aangekondigd dat zij tegen 2017 alle soja zal betrekken uit duurzame landbouw – dat komt overeen met 1 miljoen acre.

43% van de ingekochte sojaolie was afkomstig van duurzame landbouw (weergegeven tegen ons basisniveau voor alleen sojaolie). Dit omvat ook de certificaten van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) die zijn gekocht om 100% van onze Latijns-Amerikaanse sojaolie af te dekken en zelf-gecontroleerde sojaolie in de Verenigde Staten.

In Brazilië zijn we in 2015 een samenwerkingsverband gestart met Santander, Yara Fertilizers, Bayer CropScience en Aliança da Terra voor de ontwikkeling van 100.000 acre voor de productie van RTRS-gecertificeerde sojabonen.

DUURZAME THEE

Het is ons doel tegen 2015 de thee voor alle Lipton-theezakjes te betrekken van Rainforest Alliance Certified™-plantages.

Tegen 2020 zal 100% van de thee van Unilever, inclusief losse thee, worden betrokken uit duurzame landbouw.

Eind 2015 wordt 100% van de theemelanges in onze Lipton-theezakjes betrokken van Rainforest Alliance Certified™-bronnen.

In zijn totaliteit wordt 66% van de thee voor al onze merken betrokken uit duurzame landbouw: 64% was Rainforest Alliance Certified™ en 2% was trustea Verified.

ONS PERSPECTIEF

Wij kopen ongeveer 10% van alle zwarte thee ter wereld en in 2007 waren we het eerste grote theebedrijf dat toezegde thee op grote schaal te betrekken uit duurzame landbouw. Eind 2015 werd 100% van de theemelanges in onze Lipton-theezakjes en 66% van ons totale theevolume betrokken uit duurzame landbouw. Door onze aanhoudende inzet om onze leveranciers en boeren te stimuleren duurzaam te produceren, liggen we goed op schema om onze doelstelling voor 2020 voor al onze thee te halen.

We blijven samenwerken met leveranciers als McLeod Russel, Camellia en de Kenya Tea Development Agency (KTDA). In 2014 heeft de KTDA een belangrijke mijlpaal bereikt toen alle fabrieken de Rainforest Alliance-certificatieprocedure hadden voltooid.

Op dit moment is ongeveer 20% van de wereldtheeproductie Rainforest Alliance CertifiedTM. Dat is meer dan 900.000 ton thee afkomstig van ongeveer 900 plantages en meer dan 740.000 kleinschalige theeboeren.

DUURZAAM FRUIT EN DUURZAME GROENTE

Tegen 2015 zullen wij 100% van ons fruit betrekken uit duurzame landbouw.

Tegen 2012 zullen wij 50% van onze 13 belangrijkste groenten en kruiden betrekken uit duurzame landbouw, en tegen 2015 zal dit 100% zijn. Dit komt neer op meer dan 80% van ons wereldwijde volume aan groenten en kruiden.

67 Eind 2015 werd 67% van het fruit duurzaam ingekocht.

92 Eind 2015 werd 92% van onze 13 belangrijkste groenten en kruiden betrokken uit duurzame landbouw, van 59% in 2012.

ONS PERSPECTIEF

In 2012 kochten wij ons eerste duurzame fruit in. We hebben minder snel voortgang geboekt dan we wilden en we liepen tegen een paar tegenslagen aan op weg naar ons doel voor 2015.

We hebben onze tussentijdse doelstelling van 50% in 2012 overtroffen (59% behaald), maar ons portfolio groente en fruit is een complex geheel van producten met een erg groot en gevarieerd leveranciersbestand. Die complexiteit van de toeleveringsketen maakte het moeilijk het doel van 100% in 2015 te halen voor het totale pakket.

Toch blijven we streven naar 100% en werken we samen met collega-bedrijven in de branche om de totale breedte van onze leveranciersbestand af te dekken .

† Onafhankelijk vastgesteld door PwC

DUURZAME CACAO

Tegen 2015 zullen wij de cacao voor ons Magnum-ijs betrekken uit duurzame landbouw. Alle overige cacao zal tegen 2020 worden betrokken uit duurzame landbouw.

Eind 2015 werd 98% van de cacao voor Magnum betrokken uit duurzame landbouw, gecertificeerd door Rainforest Alliance.

In totaal wordt 60% van alle cacao betrokken uit duurzame landbouw.

ONS PERSPECTIEF

Magnum is ons grootste ijsmerk; het wordt verkocht in 52 landen die allemaal op twee na cacao inkopen die is gecertificeerd door Rainforest AllianceTM.

Met een percentage van 98% waren we eind 2015 erg dicht bij ons tussentijdse doel voor Magnum. We werken hard om voor de laatste 2% ook over te gaan op cacao met het Rainforest AllianceTM-certificaat.

We blijven op koers om tegen 2020 alle cacao te betrekken uit duurzame landbouw, en gingen van 46% in 2014 naar 60% in 2015.

DUURZAME SUIKER

Tegen 2020 zullen wij alle suiker betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2015 werd 60% van onze suiker betrokken uit duurzame landbouw.

ONS PERSPECTIEF

We controleren suikerbiet aan de hand van onze Sustainable Agriculture Code en maken gebruik van Bonsucro-certificering voor suikerriet. In 2015 daalde de hoeveelheid suiker die wij betrokken uit duurzame landbouw naar 60%†, van 64% in 2014.

In Europa bleven we goede voortgang boeken voor suikerbiet, deels gestimuleerd door een proef met de Farm Sustainability Assessment (FSA) van het SAI Platform, een gemeenschappelijke code voor de branche. Aanzienlijke hoeveelheden in Duitsland, Zweden en Polen zijn succesvol opgenomen in de FSA.

Voor rietsuiker gaan we door met onze tweeledige strategie om meer fysieke capaciteit op de grond te creëren en tegelijkertijd credits te blijven aankopen.

Individueel kostte het ons moeite een momentum op gang te brengen en capaciteit op de grond te creëren. Om dit te doorbreken, gaan we door als actief lid van Bonsucro en zoeken we potentiële partners die onze doelstellingen voor duurzaamheid kunnen ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat we op koers blijven en meer momentum zullen zien in 2016.

†Onafhankelijk vastgesteld door PwC.

DUURZAME ZONNEBLOEMOLIE

Tegen 2020 zullen wij alle zonnebloemolie betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2015 werd 45% van onze zonnebloemolie betrokken uit duurzame landbouw.

ONS PERSPECTIEF

We hebben goede vooruitgang geboekt met het betrekken van onze zonnebloemolie uit duurzame landbouw. We hebben ons volume vergroot van 37% in 2014 naar 45% in 2015 door met onze partners Cargill en ADM onze werkwijzen uit te rollen.

Onze strategie voor het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw is voortdurend in ontwikkeling. Zo hebben we de ambitie uitgesproken om tegen 2015 100% duurzame zonnebloemolie te betrekken van onze leveranciers in Rusland. Maar omdat we gedurende het jaar met meer leveranciers zijn gaan werken, waardoor we de kans kregen een grotere groep boeren en leveranciers te betrekken bij ons programma voor duurzame inkoop, konden we onze ambitie voor 2015 niet realiseren.

DUURZAME RAAPZAADOLIE

Tegen 2020 zullen wij alle raapzaadolie uit duurzame bronnen betrekken.

Eind 2015 werd 76% van onze raapzaadolie betrokken uit duurzame landbouw.

ONS PERSPECTIEF

In 2015 werd het overgrote deel van ons volume aan Europese raapzaadolie betrokken uit duurzame landbouw. Hieronder valt ook de olie voor onze Duitse Rama-spreads (via zelfevaluatie) en voor de mayonaise van Hellmann's in het Verenigd Koninkrijk, evenals de olie voor ons hele Flora-assortiment in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de olievolumes wordt lokaal aangekocht bij telers dicht bij onze productiefaciliteiten.

In toenemende mate vertellen merken als Rama en Flora hun consumenten over de voordelen van deze veranderingen, via open dagen op de fabriek, het publiceren van gezonde recepten en presentaties in populaire tv-programma's.

DUURZAME ZUIVEL

Tegen 2020 zullen wij alle zuivel betrekken uit duurzame landbouw.

Eind 2015 werd 59% van onze zuivel betrokken uit duurzame landbouw.

ONS PERSPECTIEF

We hebben goede voortgang geboekt, van 51% in 2014 naar 59% in 2015, dankzij aankopen van een aantal leveranciers in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en verbeterde resultaten van onze leveranciers in de Verenigde Staten.

In 2015 hebben we het initiatief genomen voor een pilot in India samen met World Animal Protection, waarbij we om te beginnen kijken naar hoe kleinschalige boeren omgaan met dierenwelzijn, voeding en watergebruik.

We blijven ons inspannen om industriesectoren de overstap te laten maken naar het betrekken van grondstoffen uit duurzame landbouw. Daarbij hebben we voortgebouwd op ons succes in Australië en Ierland, waar sinds respectievelijk 2013 en 2015 de zuivelsector werkt volgens programma’s die gelijkwaardig zijn aan onze Sustainable Agriculture Code (SAC). In Europa hebben we duurzaamheidsprogramma's vergeleken met die van sommige van onze grotere leveranciers, waaruit bleek dat ze gelijkwaardig zijn aan onze SAC, waardoor we aanzienlijk meer zuivelproducten konden betrekken uit duurzame landbouw.

De volgende stap is te kijken wat we kunnen bereiken in Turkije en Rusland

FAIRTRADE BEN & JERRY'S

Alle ijssmaken van Ben & Jerry’s zullen het Fairtrade-keurmerk dragen tegen 2013.

77 77% van de ijssmaken van Ben & Jerry’s draagt het Fairtrade-keurmerk in 2013. In 2014 was dit 100%.

ONS PERSPECTIEF

Ben & Jerry's-ijsjes waren in 2005 de eerste waarin Fairtrade-ingrediënten werd gebruikt. Tegen het einde van 2011 verkregen we het Fairtrade-keurmerk voor al onze producten die in Europa worden geproduceerd en gedistribueerd.

In 2012 merkten we dat we, vanwege problemen rond kwaliteit en beschikbaarheid, niet alle Fairtrade-gecertificeerde ingrediënten konden inkopen die we nodig hadden om wereldwijd over te gaan. Daarom hebben we onze doelstelling herzien. Het oorspronkelijke 'alle ingrediënten’ Fairtrade-gecertificeerd werd veranderd in 'alle smaken’ Fairtrade-gecertificeerd.

We stelden vast dat als we Fairtrade-ingrediënten gebruikten voor de vijf belangrijkste grondstoffen in al onze basismixen en voor onze ‘chunks’ en ‘swirls’, en de correcte Fairtrade-afwijkingsprocedures volgden, al onze ijssmaken tegen 2013 in aanmerking zouden komen voor het Fairtrade-keurmerk. We realiseerden 77% in 2013.

In 2013 hebben we ook besloten alleen niet-genetisch gemodificeerde ingrediënten in te kopen. Omdat dit ons omschakelingsprogramma nog complexer maakte, hebben we onze plannen uitgesteld, en behaalden we in 2014 het Fairtrade-keurmerk voor al onze smaken.

VRIJE-UITLOOPEIEREN

Wij streven ernaar over te stappen op 100% vrije-uitloopeieren voor al onze producten, waaronder ijs van Ben & Jerry’s en de mayonaises van Hellmann's, Amora en Calvé.

45% van de eieren waren vrije-uitloopeieren tegen eind 2015.

ONS PERSPECTIEF

Ons onderzoek toont aan dat consumenten een voorkeur hebben voor producten die gemaakt zijn met vrije-uitloopeieren. We gebruiken eieren in mayonaises, dressings, sauzen en ijs. De omstandigheden waaronder eieren worden geproduceerd zijn echter over de hele wereld zeer divers. Wij nemen dierenwelzijn zeer serieus zowel vanuit sociale als ethische overwegingen.

In West-Europa worden de producten van Hellmann's, Amora en Calvé al sinds 2009 gemaakt met 100% vrije-uitloopeieren, en toen we de omschakeling van onze toeleveringsketen in Oost-Europa hadden voltooid, konden voor al onze Europese producten tegen 2014 vrije-uitloopeieren worden gebruikt.

Voor het ijs van Ben & Jerry’s worden in Europa al sinds 2004 alleen maar vrije-uitloopeieren gebruikt. Tegen het einde van 2011 bestond 99% van de eieren voor de ijsmix van Ben & Jerry's wereldwijd ook uit vrije-uitloopeieren.

We boeken nog steeds goede voortgang met ons leveranciersbestand in Noord-Amerika, waarbij tegen het einde van 2015 meer dan 60% van de benodigde eieren uit vrije-uitloopeieren bestond.

DUURZAME INKOOP VAN KANTOORBENODIGDHEDEN

Tegen 2013 zullen wij alle papieren kantoorbenodigdheden voor onze 21 belangrijkste landen betrekken uit gecertificeerde duurzame bossen of gerecyclede bronnen.

Tegen eind 2013 kwam 100% van alle papieren kantoorbenodigdheden uit gecertificeerde duurzame bossen of gerecyclede bronnen.

ONS PERSPECTIEF

Onze toezegging omvat papieren kantoorbenodigdheden, zoals printpapier, notitieblocs en enveloppen. Door papier te gebruiken uit duurzame en gerecyclede bronnen, vermijden we het gebruik van hout uit niet-duurzame bronnen, wat bijdraagt aan ons streven een eind te maken aan ontbossing.

We behaalden ons doel in 2013, toen 100% van onze papieren kantoorbenodigdheden voor onze 21 belangrijkste landen uit gecertificeerde, duurzame bossen of van gerecyclede bronnen kwam. Al onze leveranciers ondertekenen een nalevingscertificaat, en wij controleren naleving via kwartaalrapportage. Waar nodig zijn we overgestapt van niet-duurzame producten op duurzame producten.

Vervolgens hebben we onze ambitie uitgebreid van de 21 belangrijkste landen naar alle andere landen in Europa en Latijns-Amerika, met als doel 100% naleving tegen het einde van 2015, wat we hebben bereikt.

In 2016 gaan we de wereldwijde leveringsmarkt bekijken en zullen we besluiten of we onze toezegging verder kunnen doortrekken naar landen in Afrika en Azië in de periode 2016-2017.

Key

  • Bereikt
  • Op koers
  • Niet op koers
  • van doel behaald
Terug naar top