Over onze strategie

We hebben een eenvoudig, maar helder doel: duurzaam leven tot gemeengoed maken.

Onze bedrijfsstrategie

Vrouw haalt water bij een Sunlight-watercentrum

Het document over onze bedrijfsstrategie heeft de titel 'the Compass’ [het Kompas], omdat hierin een vaste koers voor Unilever is uitgezet voor de lange termijn. Het werd voor het eerst geformuleerd in 2009; in 2015 werd het aangescherpt, maar de kern is vrijwel identiek gebleven. Het Kompas beschrijft onze specifieke doelstelling om duurzaam leven tot gemeengoed te maken, en onze visie om ons bedrijf te laten groeien, terwijl we onze milieuvoetafdruk loskoppelen van onze groei en onze positieve maatschappelijke impact vergroten.

Duurzaam leven tot gemeengoed maken

We ontwikkelen nieuwe manieren van bedrijfsvoering die ons bedrijf en gemeenschappen laten groeien, terwijl we voorzien in de toenemende behoefte van mensen aan duurzamere producten en een mooiere toekomst voor iedereen creëren. We bouwen mee aan een wereld waarin iedereen goed leeft, binnen de natuurlijke grenzen van de planeet:

 • Merken die uitgebalanceerde voeding bieden, goede hygiëne en het vertrouwen dat voortkomt uit schone kleding, schoon haar en een gezonde huid.
 • Producten die duurzaam zijn geproduceerd en worden gebruikt op een manier die de natuurlijke bronnen van de aarde beschermt.
 • Respect voor de rechten van mensen en gemeenschappen waarmee we over de hele wereld werken.

We maken gebruik van onze wereldwijde omvang om contact te zoeken met consumenten via brightFuture, ons wereldwijde initiatief om miljoenen mensen te motiveren duurzaam te leven door dagelijks kleine stappen te zetten die uiteindelijk een enorm verschil in de wereld maken.

We merken dat deze aanpak een belangrijke bijdrage levert aan ons succes als bedrijf. In 2015 zijn onze Sustainable Living-merken nog meer gegroeid dan in 2014. Ze zorgden bovendien voor bijna de helft van onze groei, en groeiden aanzienlijk sneller – om precies te zijn 30% sneller – dan de rest van het bedrijf.

Het Unilever Sustainable Living Plan

We streven ernaar onze maatschappelijke en ecologische ambities te bereiken via het Unilever Sustainable Living Plan, dat helpt om te bepalen waar kansen liggen voor groei door onze merken, kostenbesparingen en toekomstige winst. Het Unilever Sustainable Living Plan dat in 2010 is geïntroduceerd, is onze blauwdruk voor duurzame groei. Het is ons strategische antwoord op de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien in een onzekere en veranderlijke wereld. Het Plan helpt ons winstgevende groei voor onze merken een impuls te geven, kosten te besparen en innovatie aan te wakkeren.

In ons Plan zijn drie grote doelstellingen vastgelegd:

 • Gezondheid en welzijn verbeteren: Tegen 2020 zullen we meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren.
 • Impact op het milieu verkleinen: Het is ons doel tegen 2030 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten te halveren, terwijl we ons bedrijf laten groeien.*
 • De levensstandaard verhogen: Tegen 2020 zullen we de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen, terwijl we ons bedrijf laten groeien.

Deze doelstellingen worden onderbouwd door negen toezeggingen, gekoppeld aan doelstellingen die onze prestaties op maatschappelijk, economisch en milieugebied omvatten. Voor elk van onze doelen hebben we objectieve evaluatietechnieken vastgesteld, waaronder passende schattingen en aannames.

Het Unilever Sustainable Living Plan helpt ons ons bedrijf te laten groeien, en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk los te koppelen van onze groei en onze positieve maatschappelijke impact te vergroten.

Ons Plan is onderscheidend

De onderscheidende factor in ons bedrijfsmodel is het Unilever Sustainable Living Plan en onze doelstelling om duurzaam leven tot gemeengoed te maken. Met behulp van dit Plan kunnen we winstgevende groei bevorderen, kosten besparen en innovatie aanwakkeren. Ons Plan is op drie manieren onderscheidend:

 • Het omvat ons totale merkenportfolio in alle landen waar we onze producten verkopen.
 • Het heeft een maatschappelijke en een economische dimensie: onze producten maken een verschil als het gaat om gezondheid en welzijn, en ons bedrijf ondersteunt de levensstandaard van vele mensen.
 • Wat het milieu betreft, richten we ons op de totale waardeketen, van het betrekken van grondstoffen tot de manier waarop consumenten onze producten gebruiken.

Transformationele verandering

Met het Unilever Sustainable Living Plan hebben we ons het ambitieuze doel gesteld verandering te bewerkstelligen binnen ons eigen bedrijf: via onze merken, innovatie, het betrekken van grondstoffen en onze activiteiten. Maar wij zijn slechts één van de vele bedrijven en de noodzaak om 's werelds grootste maatschappelijke, ecologische en economische problemen aan te pakken is groot en urgent.

Wat echt nodig is, is dat de bredere systemen waarvan wij deel uitmaken veranderen, of dat nu gaat om voedsel, energie of gezondheid.

Bij Unilever hebben we ons dus voorgenomen een transformationele verandering tot stand te brengen met betrekking tot de grote vraagstukken die het meest van belang zijn voor ons bedrijf en de wereld als geheel. Wij gaan ons extra inzetten op drie gebieden waar we met onze schaalgrootte, invloed en middelen, een 'transformationele verandering' kunnen realiseren. Daarmee bedoelen we een fundamentele verandering van complete systemen, niet slechts wat kleine verbeteringen. Deze gebieden zijn:

 • Ontbossing uitbannen uit onze toeleveringsketens tegen 2020, om te helpen de dreiging van klimaatverandering te bestrijden.
 • Duurzame landbouw tot mainstream maken, en zo voedselopbrengsten vergroten en de levensstandaard van kleine boeren verhogen.
 • Werken aan universele toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Op al deze drie gebieden is de rol van vrouwen cruciaal. De versterking van de positie van vrouwen is essentieel om armoede uit te roeien en mondiale ontwikkeling te versnellen. We gaan verder dan wat we binnen onze eigen activiteiten en samen met onze leveranciers kunnen bereiken; we intensiveren onze samenwerking met overheden, ngo's en andere partijen in onze branche. Wij zijn van mening dat door samen te werken fundamentele verandering in de nabije toekomst mogelijk is.

Toekomstige uitdagingen

Toen we in 2010 het Unilever Sustainable Living Plan lanceerden, wisten we dat we het hoofd zouden moeten bieden aan veel uitdagingen en onzekerheden. Sindsdien hebben we goede vooruitgang geboekt, met name op die gebieden waarop we rechtstreeks invloed hebben. We hebben nu solide bewijs dat onze ambitie om duurzaam leven tot gemeengoed te maken positief bijdraagt aan de groei van het bedrijf.

Er zijn echter nog steeds grote uitdagingen, vooral waar het gaat om het verkleinen van onze milieu-impact in de waardeketen op de gebieden die buiten onze bedrijfsactiviteiten vallen. Waar we goede vorderingen maken met het verminderen van het waterverbruik, afval en de uitstoot van broeikasgassen in onze fabrieken, kruipt de broeikasgasimpact van onze producten per consumentengebruikseenheid steeds iets verder omhoog; deze is toegenomen met 6%† sinds 2010. Waterverbruik in onze waardeketen komt voor het grootste deel voor rekening van consumenten tijdens het douchen, in bad gaan, of schoonmaken en wassen met onze producten, en is slechts 1%† afgenomen sinds 2010.

Sinds de lancering van ons Plan in 2010 hebben we geleerd welke veranderingen we zelf tot stand kunnen brengen en welke niet, en op welke gebieden veranderingen aan bredere systemen nodig zijn. Als gevolg hiervan hebben we onze BKG-strategie aangescherpt en zijn we bezig onze interne waterstrategie aan te scherpen. We blijven vasthouden aan aanpak van de totale waardeketen om onze milieu-impact te verkleinen, omdat dit het meest recht doet aan de werkelijke impact van ons bedrijf.

Het aannemen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN en de Overeenkomst van Parijs tijdens de VN Klimaatconferentie (COP21) in 2015, hebben duidelijk gemaakt dat wereldwijd de intentie er is om een eind te maken aan armoede en een uit de hand lopende klimaatverandering te voorkomen. Hiermee is een ongekende beweging in gang gezet van activiteiten door de private sector ter ondersteuning van deze ambitieuze wereldwijde overeenkomst. Ons Unilever Sustainable Living Plan, de Sustainable Living-merken, onze agenda voor transformationele verandering, het zijn allemaal manieren waarop wij streven naar het overkoepelende doel: een wereld zonder armoede en zonder CO2.

Externe erkenning

In de afgelopen 16 jaar voerde Unilever 15 jaar de ranglijst aan in de groep Food, Beverage and Tobacco van de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). In 2015 werden we uitgeroepen tot Industry Group Leader met een score van 92 van de 100 en kende RobecoSAM in hun Sustainability Yearbook 2016 ons een Gold Class-onderscheiding toe voor onze inzet op het gebied van duurzaamheid.

In 2015 behield Unilever voor het zesde achtereenvolgende jaar de hoogste positie in het meest recente onderzoek naar Sustainability Leaders uitgevoerd door GlobeScan/SustainAbility.

In 2015 was Unilever een van de 113 bedrijven wereldwijd die een 'A' kregen voor klimaatprestaties in 'The A List: The CDP Climate Performance Leadership Index Report 2015', samengesteld door de internationale ngo CDP (het voormalige Carbon Disclosure Project). Unilever scoorde het maximale aantal meldingspunten – 100 van de 100, 15 punten hoger dan in 2013 en 1 punt boven onze score in 2014.

* In 2016 hebben we de streefdatum voor onze BKG-doelstelling verschoven van 2020 naar 2030. Deze verlenging van 2020 naar 2030 is ook van toepassing op ons grote doel ‘Milieu-impact verkleinen’: de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van onze producten halveren terwijl we ons bedrijf laten groeien. Onze streefdatum voor de doelstellingen op het gebied van water en afval blijft 2020.

Onafhankelijk vastgesteld door PwC

Terug naar top