Duurzaamheid verankeren

We integreren duurzaamheid in onze merken en innovaties om zo de groei van het bedrijf te bevorderen. We werken samen met onze klanten en leveranciers, betrekken medewerkers erbij en gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan.

Zakelijk succes stimuleren

Boeren verbouwen duurzame tomaten voor Knorr

Boeren verbouwen duurzame tomaten voor Knorr

Met 7 miljard mensen op onze planeet staan de hulpbronnen van de aarde enorm onder druk. Dit betekent dat duurzame, rechtvaardige groei het enig acceptabele model is voor ons bedrijf.

We zijn van mening dat groei en duurzaamheid niet ten koste gaan van elkaar. Duurzaam leven tot gemeengoed maken voor consumenten helpt winstgevende groei een impuls te geven. Door ons te concentreren op wat nodig is voor duurzaam leven, kunnen we bouwen aan merken met een duidelijk, daarop gericht doel. 

Door afval en materiaalgebruik te verminderen, zorgen we voor efficiency en besparen we kosten. Dat draagt bij aan verbetering van onze marges. Door naar productontwikkeling, het betrekken van grondstoffen, en productie te kijken door een duurzaamheidsbril, zien we kansen voor innovatie. 

En we hebben ontdekt dat we door samen te werken met partners, waaronder non-profitorganisaties, nieuwe waardevolle inzichten in de markt krijgen en meer mogelijkheden en kanalen om in contact te komen met consumenten.

We hebben een simpel model met vier punten ontwikkeld om weer te geven hoe duurzaamheid bijdraagt aan ons succes als bedrijf.

Meer groei

Campagnes van merken als OMO, Breyers en Hellmann's over problemen die uiteenlopen van waterschaarste tot duurzame grondstoffen maken een reactie los bij consumenten. Hun interesse en betrokkenheid vertalen zich in omzetgroei en een groter merkbewustzijn.

Onze Sustainable Living-merken zorgden zelfs voor bijna de helft van onze groei in 2015 en ze groeiden sneller dan de rest van onze activiteiten.

Duurzaamheid creëert kansen om te innoveren, want het dwingt ons opnieuw na te denken over het ontwerp van onze producten in een wereld van eindige hulpbronnen, om specifieke maatschappelijke problemen en milieuvraagstukken aan te pakken. Het opent nieuwe markten en stelt onze merken in staat op andere manieren het contact aan te gaan met consumenten om te voorzien in hun veranderende behoeften.

Lagere kosten

Door minder afval te produceren en minder energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen te gebruiken, kunnen we efficiënter werken en onze kosten verlagen en worden we tegelijk minder kwetsbaar voor schommelingen van grondstoffenprijzen. Het vermijden en besparen van kosten helpt onze marges te verbeteren.

Door eco-efficiency in onze fabrieken hebben we sinds 2008 cumulatief meer dan € 600 miljoen aan kosten te weten vermijden. Ons programma voor afvalvermindering heeft alleen al zo'n € 250 miljoen aan kosten bespaard en honderden banen gecreëerd.

Minder risico

Duurzame manieren van zakendoen helpen ons de risico's over de hele linie te beperken. Duurzaam werken helpt ons onze toeleveringsketen toekomstbestendig te maken ten aanzien van langetermijnrisico’s van klimaatverandering en het betrekken van grondstoffen.

Tegen 2015 betrokken we 60% van onze landbouwgrondstoffen uit duurzame landbouw.

Meer vertrouwen

Duurzaamheid centraal stellen in ons bedrijfsmodel, versterkt onze band met stakeholders en helpt ons als bedrijf succesvol te zijn. Het helpt ons onze waarde en relevantie voor consumenten te behouden en tegelijkertijd Unilevers huidige en toekomstige medewerkers te inspireren.

In 2015 handhaafden we onze positie als meest favoriete werkgever in de FMG-sector bij onze doeluniversiteiten in 34 landen.

Sustainable Living-merken: doel en product in actie

Duurzaam leven centraal stellen in onze merken inspireert onze consumenten en laat onze verkopen groeien. Het concept van merken ‘met een missie’ is niet nieuw. Bij onze eigen merken Lifebuoy en Ben & Jerry’s heeft al sinds hun ontstaan een maatschappelijke of milieugerichte missie centraal gestaan.

Maar in de complexe wereld van vandaag waar alles en iedereen met elkaar is verbonden, is een krachtige missie alleen niet genoeg en moeten merken naar hun impact over de hele breedte kijken. Merken kunnen niet maatschappelijk goed doen en tegelijk schade toebrengen aan onze planeet, of het leven verbeteren van de vrouwen die onze producten kopen zonder oog te hebben voor de arbeidsomstandigheden van de vrouwen die deze producten maken.

Daarom heeft Unilever gedefinieerd wat een echt Sustainable Living-merk is. Zo’n merk moet niet alleen een duidelijke missie hebben die bijdraagt aan de oplossing van een maatschappelijk of milieuprobleem. Het product zelf moet ook een bijdrage leveren aan een of meer van de doelen die we ons hebben gesteld in het Unilever Sustainable Living Plan.

Om producten en missie goed te kunnen beoordelen, hebben we een methodiek ontwikkeld om ons te helpen bepalen hoe, en in welke mate, elk merk presteert ten aanzien van de twee criteria. Zo kunnen we de voortgang voor deze merken met betrekking tot maatschappelijke en milieufactoren systematisch weergeven. 

In 2016 hebben we onze topmerken met behulp van deze methodiek geanalyseerd. Uit onze analyse bleek dat onze Sustainable Living-merken in 2015 nog sneller zijn gegroeid dan in 2014. Ze zorgden ook voor bijna de helft van onze groei en groeiden aanzienlijk sneller – namelijk 30% sneller – dan de rest van het bedrijf.

We denken dat we een grootschalige verandering alleen kunnen bereiken door grote, succesvolle, merken die karakteristiek zijn voor hun categorie herkenbaar duurzaam te maken. Onze vijf grootste merken: Dove, Dirt is Good, Knorr, Hellmann's en Lipton, zijn alle vijf Sustainable Living-merken.

De voorbeelden hieronder van Domestos, Dove, Knorr en Lipton laten zien hoe elk merk een missie heeft die zich richt op een specifieke maatschappelijke of milieukwestie. En hoe zij hun producten hebben veranderd en verbeterd om een specifieke doelstelling uit het Unilever Sustainable Living Plan aan te pakken.

In 2015 hebben we onderzocht of de mening van consumenten over duurzaamheid zich vertaalt naar daadwerkelijke aankoopkeuzes. De meeste mensen met wie we hebben gesproken geloven niet alleen dat duurzaamheid belangrijk is, maar zetten ook stappen om duurzamer te leven. Ons onderzoek toonde ook aan dat consumenten belang hechten aan duurzaamheid, zowel in ontwikkelde als in opkomende markten. Dit ondersteunt onze visie dat duurzaamheid bedrijven groeikansen biedt.

Sustainable Living-merken: missie en product in actie

Domestos

Missie: Tegen 2020 de toegang tot een toilet helpen verbeteren voor 25 miljoen mensen door de voordelen van het gebruik van schone toiletten uit te dragen en toiletten toegankelijk te maken.

Product: We gebruiken tot 15% minder plastic in onze Domestos-flessen, waardoor ze lichter maar toch nog even stevig zijn. Zodra dit wereldwijd binnen het hele assortiment een feit is, zal dat een besparing van rond 1.000 ton plastic per jaar opleveren.

Dove

Missie: Ervoor zorgen dat schoonheid voor vrouwen overal ter wereld een bron is van zelfvertrouwen en niet van zorg, door met ons Dove Self-Esteem Project meer dan 15 miljoen jonge mensen te bereiken.

Product: Dove lanceerde in 2013 als een van onze eerste merken een kleinere spuitbus voor deodorant. Consumenten profiteren van dezelfde bescherming en geur en dezelfde hoeveelheid product, maar in een spuitbus die de helft kleiner is. Deze innovatie verlaagt de CO2-uitstoot per spuitbus met ongeveer 25%.

Knorr

Missie: De smaak en al het goede van ons dagelijkse voedsel tot hun recht laten komen van ‘veld’, door 100% van de ingrediënten te betrekken uit duurzame landbouw – tot ‘vork’, door voedzaam te koken.

Product: Al 92% van de top 13 groenten en kruiden die worden gebruikt in sauzen, soepen en smaakmakers van Knorr wordt duurzaam verbouwd. Een label ‘duurzaam geteeld’ op de verpakking maakt het mensen makkelijker om in de supermarkt een verantwoorde keuze te maken.

Lipton

Missie: Lipton steunt boeren door te werken aan het verhogen van hun levensstandaard en die van hun gezinnen en tegelijk de planeet te beschermen met het oog op de toekomst.

Product: Eind 2015 werd alle thee voor de melanges in onze Lipton-theezakjes betrokken van plantages gecertificeerd door Rainforest Alliance®, een belangrijke stap voor het grootste theemerk ter wereld.

Samenwerken met partners

Mondiale problemen zoals ontbossing, voedselveiligheid en toegang tot sanitaire voorzieningen zijn te groot en te complex voor één enkele organisatie om alleen aan te pakken. Door samen te werken met partners, waaronder non-profitorganisaties, kunnen we middelen bundelen en optimaal gebruikmaken van vaardigheden en netwerken die onze eigen expertise aanvullen.

We intensiveren onze samenwerking met overheden, ngo's en andere bedrijven binnen onze branche om fundamentele veranderingen in totale systemen tot stand te brengen. Daarom speelt Unilever een leidende rol in belangrijke mondiale initiatieven, zoals de World Business Council for Sustainable Development's Action 2020, de Tropical Forest Alliance 2020 en de Global Task Force for Scaling up Nutrition.

Terug naar top