Oxfam: Levensstandaard verbeteren | Over ons | Unilever Nederland

Oxfam: Levensstandaard verbeteren

Het is de missie van Oxfam GB (Oxfam) om overal ter wereld armoede en ongelijkheid aan te pakken, ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar meer dan 13 miljoen mensen in armoede leven.

Armoede nu

Women at an Oxfam presentation in Cambodia

De kans dat je arm bent, is groter wanneer je een vrouw bent – vrouwen verdienen slechts 10% van het wereldinkomen, maar zij werken twee derde van het totaal aantal gewerkte uren wereldwijd.

Armoede gaat over onrecht en ongelijkheid, waar je ook bent. Het kan betekenen dat kinderen met honger naar school gaan of dat ze naar bed gaan zonder genoeg te hebben gegeten.

Het kan betekenen dat je geen winterjas kunt kopen of je huis niet kunt verwarmen. Het is geen toeval dat mensen in arme gemeenschappen minder gezond zijn en een kortere levensverwachting hebben – en naarmate de kosten stijgen, zal het probleem naar verwachting groter worden.

Armoede bestrijden door voeding en zelfvertrouwen te verbeteren

Het partnership van de Unilever Foundation met Oxfam zal levens over de hele wereld verbeteren door middel van programma’s die erop zijn gericht mensen – met name vrouwen – meer mogelijkheden te geven het heft in eigen handen te nemen en te zorgen voor goede voeding en schoon, veilig drinkwater.

Het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk werken we samen met Oxfam aan het UK Poverty Programme waarmee we vrouwen en hun gezin helpen die in armoede leven. We zorgen voor basisvoeding en verbeteren hun zelfvertrouwen.

De samenwerking zorgt ervoor dat duizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk toegang krijgen tot noodvoedselondersteuning via de distributie van voedseloverschotten en via voedselbanken. Dankzij deze noodondersteuning ontvangen degenen die het nodig hebben voor minimaal drie dagen aan gezond en evenwichtig voedsel, en weten zij waar ze terecht kunnen voor meer ondersteuning. De samenwerking zorgt er ook voor dat honderden vrouwen en hun gezinnen aantoonbaar verbeterde financiële, maatschappelijke en publieke mogelijkheden kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld dankzij vaardigheidstrainingen). Het doel is samen te werken om vrouwen en hun gezinnen in staat te stellen van ‘overleven’ naar welvarend leven te gaan.

Samen met Oxfam ondersteunen we ook de Voedselbank en de scholen in Tower Hamlets in Oost-Londen. Tower Hamlets heeft één van de jongste bevolkingsgroepen van het land, maar het is tegelijkertijd een van de meest arme gemeentes in het Verenigd Koninkrijk. 46% van de kinderen in Tower Hamlets leeft onder de nationale armoedegrens. [LBTH Child Poverty In Tower Hamlets Briefing, 2013]

Thailand

In juli 2012 startte Unilever Thailand een programma met Oxfam om de levensstandaard te verbeteren van vrouwen in Yala, Narathiwat en Pattani. Het programma sluit aan bij de mondiale missie van de Unilever Foundation om zelfvertrouwen te bevorderen en heeft als doel vrouwen de basisvaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor een bestaan als duurzame boer en hun kennis op het gebied van zakendoen te ontwikkelen, zodat zij een betere – en duurzamere – toekomst kunnen opbouwen voor zichzelf en hun gezinnen.

Tijdens het eerste jaar van ons programma in Thailand hebben we 375 vrouwen direct kunnen ondersteunen. Er zijn twee trainingssessies gehouden over leiderschap voor vrouwen en economische ontwikkeling waaraan meer dan 200 vrouwen hebben deelgenomen.

Australië

Unilever werkt samen met Oxfam Australië en is met hen een driejarig partnership gestart ter ondersteuning van programma’s in Australië en Cambodja. In Australië is een van de programma’s die goed aansluiten bij onze bedrijfsvoering een programma op het gebied van gezondheid en welzijn. Hier helpt Oxfam de levensverwachting van Aboriginals en bewoners van Torres Strait Island te verhogen door gezondheidsdiensten te bieden die rekening houden met de specifieke culturen.

Een ander initiatief, dat ook is afgestemd op Unilevers ondersteuning van genderdiversiteit, is het Straight Talk-programma van Oxfam. Dit programma helpt vrouwen in de gemeenschappen van de Aboriginals en Torres Strait Island het politieke systeem van Australië te begrijpen en biedt ze de mogelijkheid om daar aan deel te nemen.

Cambodja

In Cambodja biedt Unilever ondersteuning die Oxfam helpt systemen voor schoon water op te zetten en toiletten te installeren, te zorgen voor waterfilters en hygiëne te bevorderen in 71 dorpen. In deze dorpen ontbreekt het veel mensen aan schoon water en adequate sanitatie, en besmettelijke ziekten komen er wijdverspreid voor.

Mexico

In Mexico werken we samen met Oxfam Mexico in het project ‘Veilig Water, Bevordering van Gezondheid en Voedselveiligheid’ waarbij we twee gemeenschappen steunen in Tabasco, een van de staten in Mexico die het meest te lijden heeft van klimaatverandering. Veertig medewerkers hebben vrijwillig deelgenomen aan workshops die waren gericht op familie en kinderen; zij gaven advies over gezonde voeding, het belang van handen wassen met zeep en de waarde van zelfvertrouwen onder meisjes en jonge vrouwen. Unilever Pureit heeft waterzuiveraars aan de gezinnen gedoneerd.

Unilever werkt ook samen met Oxfam bij het verlenen van hulp bij rampen en in noodsituaties en heeft al meegewerkt bij noodsituaties op verschillende plaatsen in Afrika, India, Pakistan, Filippijnen en bij de crisis in Syrië.

Meer informatie over onze samenwerking met Oxfam in andere landen zal hier worden geplaatst wanneer deze beschikbaar is.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE