Unicef: Sanitatie voor iedereen | Over ons | Unilever Nederland

Unicef: Sanitatie voor iedereen

Als onderdeel van onze commitment aan duurzaam leven is de Unilever Foundation een samenwerking aangegaan met UNICEF om honderdduizenden mensen in nood te helpen beter toegang te krijgen tot basissanitatie door het UNICEF-programma Community Approaches to Total Sanitation (CATS) te steunen.

De sanitatiecrisis

Toegang tot sanitatie is een basismensenrecht. Desondanks hebben vandaag de dag naar schatting 2,5 miljard mensen nog steeds geen toegang tot verbeterde sanitatie en doet 1,1 miljard van hen zijn behoefte in de open lucht.1 Zonder toegang tot toiletten zijn mensen gedwongen hun behoefte in de open lucht te doen, waardoor zij voortdurend het risico lopen op vermijdbare ziekten als diarree en cholera, evenals dysenterie, longontsteking, wormen in de darmen en ondervoeding.2 Diarree alleen al is wereldwijd de op een na belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar.3

Ondanks het feit dat steeds minder mensen hun behoefte doen in de open lucht, lijkt het er niet op dat de wereld de Millenniumdoelstelling op het gebied van sanitatie zal halen tegen 2015.

Gedrag veranderen. Levens verbeteren

Als reactie op de sanitatiecrisis hebben de Unilever Foundation en UNICEF de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat mensen beter toegang krijgen tot basissanitatie en zo te helpen hun gezondheid en welzijn in het algemeen te verbeteren. Daarnaast heeft Domestos, Unilevers toonaangevende merk voor toilethygiëne, bijgedragen aan deze inspanning door haar wereldwijde bereik te benutten om consumenten voor te lichten over de sanitatiecrisis via een doelgerichte marketingcampagne.

De Unilever Foundation en Domestos steunen het UNICEF-programma CATS, dat als doel heeft de vraag naar sanitaire voorzieningen in gemeenschappen te stimuleren. Met deze steun zal UNICEF het bereik van CATS uitbreiden door middel van drie kernelementen:

  • Een impuls geven (triggering): een behoefte aan toiletten creëren door een gemeenschap zodanig te mobiliseren dat ze zich bewust worden van wat het betekent dat ze hun behoefte doen in de openlucht.
  • Gedragsverandering: Ontlasting in de openlucht stoppen vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid en zorg voor zichzelf en de gemeenschap.
  • Sanitatie bevorderen: Algemeen aanvaard gedrag bevorderen via de massamedia en voorlichting op scholen en in gezondheidscentra.

Steun van de Unilever Foundation en Domestos zal bijdragen aan het doel van CATS om te komen tot gemeenschappen die voor 100% vrij zijn van ontlasting in de openlucht – waarbij gezinnen gebruikmaken van hun eigen toiletten en faciliteiten om de handen te wassen. De verwachting is dat in het eerste jaar van het partnership het resultaat van onze steun aan CATS zal zijn dat naar schatting 600.000 mensen zullen leven in gemeenschappen waar men niet langer de behoefte in de openlucht hoeft te doen, in negen landen: Gambia, Ghana, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, de Filippijnen, Zuid-Soedan, Soedan en Vietnam.

"UNICEF is erg verheugd, want samen bieden we enkele van de meest achtergestelde gemeenschappen in de wereld toegang tot verbeterde sanitatie. Een investering in sanitatie is in feite een investering in menselijke waardigheid. Dit is een veelbelovend partnership met een enorm potentieel om resultaten te bereiken, omdat de vaardigheden, kennis en expertise die beide partijen inbrengen elkaar aanvullen." – Geeta Rao Gupta, Deputy Executive Director, UNICEF.

Voortgangsverslag

In minder dan een jaar heeft UNICEF grote stappen gezet op het gebied van hulpverlening om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren via haar programma CATS met steun van de Unilever Foundation en Domestos. Enkele activiteiten en de daarmee samenhangende vooruitgang tot nu toe zijn:

  • In samenwerking met nationale overheden is steun verleend bij het bouwen aan capaciteit voor sanitatieprogramma’s op institutioneel en gemeenschapsniveau. In Vietnam bijvoorbeeld, zijn 600 gemeenschaps- en lokale overheidsfunctionarissen getraind in de implementatie van sanitatieprogramma’s die vanuit de gemeenschap of school worden aangestuurd. In Soedan zijn meer dan 200 leden van dorpscomités getraind in het bedienen en onderhouden van sanitatie- en waterfaciliteiten.
  • In de negen landen is in meer dan duizend dorpen de ‘triggering’-techniek uitgevoerd, speciaal ontwikkeld om mensen te helpen het verband te zien tussen hun behoefte doen in de openlucht en ziekte, en om gemeenschappen te stimuleren in actie te komen. Het resultaat daarvan is dat 78 gemeenschappen in Ghana nu vrij zijn verklaard van ontlasting in de openlucht, terwijl in Gambia 100 dorpen de status ‘vrij van ontlasting in de openlucht’ hebben bereikt. Zuid-Soedan hield in 2012 de eerste viering ooit van een dorp dat vrij was van ontlasting in de openlucht en boekt goede voortgang met de uitbreiding van het programma.
  • Schoolkinderen in Ghana, Nicaragua en Soedan worden bereikt met faciliteiten voor sanitatie, veilig water en hygiëne.
  • Inspanningen om lokaal capaciteit op te bouwen om te zorgen voor producten en diensten op het gebied van sanitatie zijn in volle gang in Gambia, Pakistan, de Filippijnen, Zuid-Soedan, Soedan en Vietnam. In Gambia bijvoorbeeld, zijn 150 metselaars opgeleid om latrinebodems te metselen. In Pakistan zijn modeloutlets voor sanitair opgericht en er zijn al bijna 8.000 demonstratielatrines vervaardigd.
  • In een aantal landen wordt een innovatieve aanpak gehanteerd; zo is CATS in Nigeria gekoppeld aan een voedingsprogramma, waarbij de Community Management of Acute Malnutrition Centres als ingang worden gebruikt om de gemeenschappen te bereiken. En in zowel Pakistan als de Filippijnen zijn de programma’s actief in overstromingsgevoelige gebieden om de mensen te bereiken die het meest in nood zijn. Naast haar steun aan CATS steunt de Unilever Foundation andere initiatieven op het gebied van Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) in Zuid-Afrika, Turkije en Myanmar. In samenwerking met lokale autoriteiten zal UNICEF mensen opleiden op het gebied van hygiëne en sanitatie en tevens zorgen voor de beschikbaarheid en het correcte gebruik van WASH-faciliteiten.

Samen met UNICEF bouwen we aan een duurzamere toekomst voor toekomstige generaties.

1WHO/UNICEF gezamenlijk monitoringprogramma: Progress on Drinking Water & Sanitation. 2012 update.

2Sanitation Drive to 2015: Planner’s Guide – Fact Sheet 4, 2012.

3UNICEF/WHO: Diarree: Why Children are Still Dying and What Can be Done.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE