Contact met Unilever | Unilever Nederland

Contact met Unilever

Heeft u een vraag aan ons?

Kijk dan eerst eens bij onderstaande veelgestelde vragen. Daar vindt u informatie over diverse onderwerpen.

Onderwerpen

Hoeveel mensen werken er bij Unilever in Nederland?
Bij Unilever in Nederland werken ruim 3.100 mensen.

Hoeveel mensen werken er bij Unilever wereldwijd?
Wereldwijd werken circa 168.000 mensen bij Unilever.

Waar kan ik informatie vinden over de organisatiestructuur van Unilever?
Informatie over Unilevers internationale organisatiestructuur is te vinden op de pagina Ondernemingsstructuur. Informatie over de organisatiestructuur van Unilever Nederland is te vinden op de pagina Unilever Nederland.

Hoeveel besteedt Unilever wereldwijd aan research en ontwikkeling?
Unilever investeert jaarlijks wereldwijd circa € 1 miljard in research en ontwikkeling.

Door wie is Unilever opgericht en wanneer?
Unilever is op 1 januari 1930 van start gegaan. De 'founding fathers' (oprichters) van Unilever waren Anton Jurgens, Simon van den Bergh en William Hesketh Lever. Anton Jurgens en Simon van den Bergh waren twee Nederlandse concurrerende margarineproducenten. 

Zij besloten in 1927 hun krachten te bundelen en samen te gaan in de Margarine Unie. William Hesketh Lever was een groothandelaar in kruidenierswaren en bracht o.a. Sunlight zeep op de markt. In 1885 richtte hij Lever Brothers op en vestigde hij zeepfabrieken in de hele wereld. In 1917 begon hij zijn assortiment uit te breiden naar voedingsmiddelen, waarvoor hij vis-, ijs-, en conservenbedrijven kocht.

Het Nederlandse margarinebedrijf Margarine Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers besloten in 1930 te fuseren. Unilever was geboren. De fusie was zinvol, omdat beide bedrijven elkaar beconcurreerden om dezelfde grondstoffen, beide zich bezighielden met marketing op grote schaal van producten voor huishoudelijk gebruik en beide gebruik maakten van soortgelijke distributiekanalen.

Wanneer was de eerste beursnotering van Unilever?
Unilevers eerste beursnotering vond plaats op 3 juni 1930 aan de Effectenbeurs van Amsterdam.

Waar vind ik meer historische informatie over Unilever?
Deze is te vinden in de sectie Onze geschiedenis.

Terug naar boven

Ik zou graag uw kantoor deBrug aan de Nassaukade in Rotterdam bezoeken. Is dat mogelijk?
Wij ontvangen veel aanvragen om ons kantoor te bezoeken. Om het arbeidsproces zo min mogelijk te verstoren, kunnen wij helaas slechts aan een zeer klein aantal verzoeken gevolg geven. U kunt uw verzoek indienen via het Contactformulier.

Ik zou graag een bedrijfsbezoek brengen aan een van uw fabrieken. Kan dat?
Wij ontvangen veel verzoeken om rondleidingen te verzorgen. We moeten hierin een selectie maken. Onze fabriek in Hellendoorn organiseert geen bedrijfsbezoeken op verzoek. Af en toe wordt een open dag georganiseerd. Dit wordt bekendgemaakt via de media. Een verzoek dient minimaal drie maanden van tevoren te worden ingediend, in verband met de vele aanvragen. Verzoeken om rondleidingen voor clubs, verenigingen en andere groepen kunnen wij helaas niet honoreren.

Ik zou graag een rondleiding krijgen bij uw vestiging Unilever Research & Development in Vlaardingen
ViaJetNet (www.Jet-Net.nl) worden bedrijfsbezoeken voor middelbare scholen geregeld. Als u een verzoek doet namens een middelbare school adviseren wij u contact op te nemen met JetNet.Studenten van universiteiten die als groep (dus niet als individuele bezoeker) de Research-vestiging willen bezoeken, kunnen hun verzoek indienen via het Contactformulier. Hierin dient te worden aangegeven wat de samenstelling van de groep is en waarom u deze vestiging wilt bezoeken. Uw verzoek wordt dan doorgestuurd en in behandeling genomen.

Terug naar boven

Ik wil mijn diensten/advertentieruimte aanbieden op het gebied van communicatie/media.

 • Voor niet-online media

Voor tijdschriften maakt Unilever in Nederland alleen gebruik van titels die zijn aangesloten bij het HOI (Hollands Oplage Instituut). Indien uw titel aan dit criterium voldoet, kunt u uw aanbod voorleggen aan ons mediabureau MindShare in Amsterdam (tel.: +31 (0)20 5171611). Ook voor de andere niet-online media geldt dat u bij MindShare uw aanbod kunt voorleggen. MindShare verzorgt voor onze merken de mediastrategie en -inkoop. Indien uw medium een belangrijke toevoeging is binnen de gestelde mediadoelstellingen van onze merken, wordt met u contact opgenomen. 

Let op: Unilever Benelux heeft als beleid dat zij voor haar communicatie alleen media gebruikt die het milieu niet extra belasten. Heeft u een medium dat alleen dient als reclamemedium en dat hierdoor het milieu extra belast, dan zullen wij hiervan geen gebruik maken.

 • Folders retailers

Voor product- of advertentieopname in uw folder/brochure adviseren wij u contact op te nemen met uw vaste contactpersoon bij de Verkoopafdeling van Unilever.

 • Voor online media

MindShare in Rotterdam (tel.: +31 (0)10-2061000) is ons mediabureau voor online-activiteiten. Wij adviseren u uw aanbod bij MindShare neer te leggen. Indien uw medium een belangrijke toevoeging is binnen de opgestelde mediadoelstellingen van onze merken, wordt met u contact opgenomen.

Ik wil graag meedoen in een commercial of model zijn in een advertentie.

Voor onze commercials en advertenties werken wij samen met onze reclamebureaus (creative agencies). Zij ontwikkelen ideeën voor de creatieve invulling van onze campagnes. Deze bureaus onderhouden voor de uitvoering van deze ideeën contacten met productiebedrijven, die op hun beurt weer contact hebben met modellenbureaus. Wij adviseren u contact op te nemen met modellenbureaus.

Ik wil graag mijn diensten aanbieden op het gebied van opleidingen/personeel.
Voor uw aanbod op het gebied van opleidingen en personeel verwijzen wij u naar onze internationale website www.unilever.com. Op de pagina HR Suppliers vindt u meer informatie.

Ik wil mijn diensten aanbieden op het gebied van reizen.
Wij sturen uw bericht door naar onze afdeling Travel. Indien er interesse is, neemt genoemde afdeling contact met u op.

Ik wil mijn diensten aanbieden op het gebied van transport.
Onze transportactiviteiten lopen via transporteurs Kuehne + Nagel en Bakker Zeewolde. Voor vragen met betrekking tot binnenlandse transporten verwijzen wij u graag naar deze bedrijven.

De Europese transporten worden aangestuurd door een Europese Unilever-organisatie. Als Unilever Benelux hebben we daarop geen invloed. De adresgegevens van deze organisatie zijn:

UltraLogistik
Kolodziejska 2
40-386 KATOWICE
Polen
+48 (0)32-3576500
+48 (0)32-2569761 (fax)

Ik ben leverancier van computerhardware. Ik wil graag mijn diensten aanbieden.
Unilever Benelux koopt zelf geen hardware in en wij hebben geen apparatuur in eigendom. Wij zullen derhalve van uw aanbod geen gebruikmaken.

Ik ben geïnteresseerd in het overnemen van oude computerhardware.
Unilever Benelux koopt zelf geen hardware in en wij hebben geen apparatuur in eigendom. Wij beschikken derhalve niet over oude computerhardware.

Hoe kan ik mij opgeven voor testpanels?
Unilever maakt in Nederland niet langer gebruik van eigen testpanels, maar van de faciliteiten van verschillende marktonderzoeksbureaus, zoals IPM en Research International Nederland. Voor contactgegevens van marktonderzoeksbureaus verwijzen wij u naar de website http://marktonderzoek.startpagina.nl.

Ik ben consument (geen professioneel uitvinder) en ik heb een productverpakkingsidee voor een voedingsproduct van Unilever.
U kunt hiervoor het Contactformulier gebruiken. Wij zullen dit doorsturen naar onze divisie Unilever Research & Development in Vlaardingen. Zij zullen contact met u opnemen indien er belangstelling is voor uw idee.

Ik ben consument (geen professioneel uitvinder) en ik heb een productverpakkingsidee voor een product van Unilever voor persoonlijke of huishoudelijke verzorging.
U kunt hiervoor het Contactformulier gebruiken. Vult u dit s.v.p. in het Engels in. Wij zullen dit doorsturen naar onze divisie Unilever Research & Development in Engeland. Indien er belangstelling is voor uw idee, nemen zij contact met u op.

Ik ben consument (geen professioneel uitvinder) en ik heb een productidee of reclame-idee voor Unilever
Indien dit een specifiek merk betreft, ga dan s.v.p. naar de website van dat merk en vul daar het contactformulier in. Uw bericht zal dan worden doorgestuurd naar onze afdeling Marketing.Betreft het geen specifiek bestaand merk, vul dan s.v.p. het Contactformulier in op deze site. 

Uw bericht wordt vervolgens doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling.Als u professioneel uitvinder bent, kunt u terecht op de pagina Open Innovation op onze internationale website. Daar vindt u richtlijnen hoe ideeën aan te bieden. Als er belangstelling is voor uw idee, ontvangt u bericht.

Ikben professioneel uitvinder of ik heb mijn uitvinding laten patenteren en ik heb een idee c.q. een nieuw product voor Unilever
Voor nieuwe (gepatenteerde) ideeën en een verzoek om samenwerking met Unilever verwijzen wij u naar onze internationale website waar u richtlijnen vindt met betrekking tot het aanbieden van ideeën.

Ik wil graag woonruimte te huur aanbieden aan Unilever voor eventueel medewerkers uit het buitenland (expats) of stagiairs.
Unilever Benelux is niet betrokken bij de huisvesting van onze expats. Onze expats kunnen zelf hun makelaar kiezen. Unilever Benelux kan van uw aanbod derhalve geen gebruik maken.

Terug naar boven

Ik zou graag meer willen weten over Unilever en duurzaam ondernemen.
Hierover vindt u informatie op deze website onder Duurzaam leven en op onze internationale website onder Sustainable Living.

Terug naar boven

Ik heb een factuur c.q. een creditnota gestuurd of een betaling ontvangen en ik heb daar vragen over.

Hiervoor kunt u www.unilever.com/about/suppliers-centre/how-to-invoice-us/north-america-europe bezoeken.

Terug naar boven

Waar vind ik informatie over de aandelenkoers van Unilever?
Deze vindt u in het Investor Centre op onze internationale website.

Waar vind ik informatie over de resultaten van Unilever?
Onze kwartaalaankondigingen vindt u op op de pagina Quarterly results van onze internationale site. Overige financiële informatie vindt u ook op die site in het Investor centre.

Waar vind ik het jaarverslag van Unilever?
Ons meest recente verslag vindt u hier. Het verslag is alleen beschikbaar in het Engels.

Wanneer maakt Unilever in 2019 haar resultaten bekend?
De publicatiedata voor 2019 zijn:

 • 1e kwartaal 2019: donderdag 18 april 2019 (trading statement)
 • 2e kwartaal 2019: donderdag 25 juli 2019
 • 3e kwartaal 2019: donderdag 17 oktober 2019 (trading statement)

Waar vind ik informatie over de Algemene Aandeelhoudersvergadering (AVA) van Unilever?
Deze vindt u op onze internationale website.

Aan welke effectenbeurzen is Unilever genoteerd?
Unilever is genoteerd aan de effectenbeurzen van Amsterdam, Londen en New York.

Terug naar boven

Ik heb een vraag over een Unilever-merk.
Veel informatie over onze merken kunt u vinden op hun eigen websites. De webadressen en overige contactgegevens van onze merken zijn opgenomen op de merkencontactpagina. Hier vindt u ook per merk het merkencontactformulier. Dit kunt u gebruiken als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden op de website van het merk. Klik daarvoor het item Consumer Service aan bij het bewuste merk op deze pagina.

Ik heb een vraag over de kwaliteitseisen t.a.v. Unilever-producten.
De kwaliteitseisen voor elk product worden in de ontwikkelingsfase vastgesteld en in een productspecificatie opgenomen. Dit betreft specificaties voor productie, verpakking, productsamenstelling en grondstoffen. Bij een productsamenstelling moet men denken aan chemische, fysische, sensorische en visuele eigenschappen. 

Bijvoorbeeld de kleur van een shampoo, de vloeibaarheid, de geur en de hoeveelheid actieve stoffen enzovoorts. Bij het opstellen van de specificaties wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met specifieke gewoonten, smaak en/of voorkeuren van consumenten in verschillende landen.

Daardoor kan het voorkomen dat een product in Nederland net iets anders is dan een soortgelijk product in een ander land. De specificaties van Unilevers voedingsmiddelen kunnen vanwege de vertrouwelijkheid niet aan derden worden verstrekt.

Met betrekking tot onze producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging kunt u de ingrediëntenlijsten vinden in de sectie Wat zit er in onze producten.

Zijn de Unilever-producten glutenvrij? Heeft u hiervan een lijst ?
Wij hebben geen lijst met producten die glutenvrij zijn, aangezien deze informatie snel achterhaald kan zijn. Vanaf november 2005 is het verplicht alle allergenen (dus ook gluten) op de verpakking te vermelden. De declaraties van al onze verpakkingen voldoen hieraan. Wij vermelden de allergenen die in het product aanwezig zijn in de ingrediëntendeclaratie.

Daarnaast staan alle allergenen op onze merkenwebsites vermeld. U kunt de merkensites vinden via de merkencontactpagina.

Kunt u de door u gezochte informatie niet vinden, stelt u dan uw vraag zo uitgebreid mogelijk via het desbetreffende merkencontactformulier. U kunt dit openen door op de merkencontactpagina naar het bewuste merk te gaan en daar te klikken op Consumer Service.

Welke allergenen zitten er in de Unilever-producten?
Wij hebben geen totaaloverzicht van allergenen in Unilever-producten, aangezien deze informatie snel achterhaald kan zijn. Vanaf november 2005 is het verplicht alle allergenen op de verpakking te vermelden. De declaraties van al onze verpakkingen voldoen hieraan. Wij vermelden de allergenen die in het product aanwezig zijn in de ingrediëntendeclaratie.

Kunt u de door u gezochte informatie niet vinden, stelt u dan uw vraag zo uitgebreid mogelijk via het desbetreffende merkencontactformulier. U kunt dit openen door op de merkencontactpagina naar het bewuste merk te gaan en daar te klikken op Consumer Service.

Welke kunstmatige kleur-/geur- en smaakstoffen zitten er in de Unilever-producten?
Wij hebben hiervan geen lijst, omdat deze informatie snel kan wijzigen. Wij verwijzen u daarvoor naar de sites van de desbetreffende merken. U kunt de merkensites vinden via de merkencontactpagina.

Kunt u de door u gezochte informatie niet vinden, stelt u dan uw vraag zo uitgebreid mogelijk via het desbetreffende merkencontactformulier. U kunt dit openen door op de merkencontactpagina naar het bewuste merk te gaan en daar te klikken op Consumer Service.

Gebruikt Unilever genetisch gemodificeerde grondstoffen?
Unilever Nederland is zich ervan bewust dat de huidige consument een voorkeur heeft voor producten die geen genetisch gemodificeerde ingrediënten (GG) bevatten. Ons huidige beleid is om genetisch gemodificeerde ingrediënten in onze producten te vermijden.

Op 18 april 2004 is een nieuwe wetgeving van kracht geworden die de declaratie van genetisch gemodificeerde ingrediënten in voedingsmiddelen regelt. Alle ingrediënten die afkomstig of gemaakt zijn van genetisch gemodificeerde organismen moeten worden vermeld op het etiket, ongeacht of het genetisch gemodificeerde materiaal in het product aanwezig is.

Op dit moment hebben wij geen producten in ons assortiment die een GG-etikettering vereisen volgens de Europese wetgeving.

Worden Unilever-producten op dieren getest?
We testen geen van onze producten op dieren.

We maken gebruik van een breed scala van niet-dierlijke methoden om de veiligheid van onze producten voor consumenten te beoordelen. Onze wetenschappers spelen wereldwijd een hoofdrol en werken samen met vooraanstaande wetenschappers uit de academische wereld, overheidsinstanties en NGO's aan het ontwikkelen en toepassen van diervrije methoden om te beoordelen of producten veilig zijn voor consumptie.

Wij zullen nooit concessies doen als het gaat om de veiligheid van onze producten. Wij brengen geen producten op de markt tenzij we over degelijke wetenschappelijke bewijzen beschikken dat ze veilig zijn voor consumenten, voor ons personeel en voor het milieu. Bekijk voor meer informatie: ‘Developing alternative approaches to animal testing’

Ik ben een nieuwe winkel begonnen en wil producten van Unilever Benelux verkopen. Kunt u mij die leveren?

Unilever Benelux levert alleen aan groothandelaren/grossiers en distributiecentra van grote retailers. Het is voor ons vanwege de complexiteit niet mogelijk iedere afnemer afzonderlijk te beleveren. Wij adviseren u derhalve het door u gewenste product te betrekken bij de voor u meest logische groothandel. Voor onze Personal Care-producten zijn dit Vriesia, Faco, Unipharma, Brocacef BV, Holland Pharma, Thermopreen en Van Tol. Voor onze Home Care-producten is dit Van Tol. Voor onze Foods-merken zijn dit Sligro, Makro, Hanos Zelfbedieningsgroothandel en Van Tol.

Kleinere bedrijven adviseren wij contact op te nemen met Van Tol Groothandel.De website hiervan is http://www.tolfood.com/nl. Deze groothandel richt zich ook op buurtgerichte ondernemingen.

Ik zou graag (een) Unilever-product(en) willen verkopen in het buitenland. Hoe pak ik dit aan? Kan ik producten van u afnemen?

Voor onze producten van de merken Conimex, Calvé, Unox en Zwitsal s.v.p. e-mailen naar Joost.Luijendijk@unilever.com. Onze vestigingen in de desbetreffende landen richten zich op de plaatselijke markten.

Ik zou graag een Unilever-product uit het buitenland in Nederland willen kopen. Kan dat?
Unilever Benelux heeft haar eigen producten en richt zich met haar activiteiten op de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse markt. Onze vestigingen in het buitenland hebben ook hun eigen producten. Voor vragen over Unilever-producten op de buitenlandse markt kunt u zich richten tot de Unilever-vestiging in het desbetreffende land. Via de landenselectieknop (zie button met wereldbolletje rechtsboven) kunt u de website van het desbetreffende land kiezen en contact opnemen met het Unilever-bedrijf in kwestie.

Ik wil graag Unilever-producten uit het buitenland in Nederland op de markt brengen. Hoe kan ik dit regelen?
Unilever Benelux richt zich op de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse markt en heeft haar eigen productportfolio. Voor import van producten van onze bedrijven in andere landen adviseren wij u contact op te nemen met de Unilever-vestiging in het desbetreffende land. Via de landenselectieknop (zie button met wereldbolletje rechtsboven) kunt u de website van het desbetreffende land kiezen en contact opnemen met het Unilever-bedrijf in kwestie.

Ik wil voor een bepaalde activiteit graag een van uw producten gebruiken, verpakt in een activiteitspecifieke verpakking. Kan ik een product in deze verpakking van u afnemen?
Vanwege de complexiteit is Unilever Benelux niet in de gelegenheid verpakkingsmateriaal en dergelijke aan te passen en custom-made te maken. Wij kunnen derhalve niet aan uw verzoek tegemoet komen.

Terug naar boven

Ik zou graag een publicatie van Unilever willen ontvangen.

Om kosten te besparen en het milieu niet onnodig te belasten, zijn onze publicaties zeer beperkt in gedrukte vorm beschikbaar. Ze zijn te downloaden vanaf deze website onder Publicaties. Uitgebreide informatie over onze financiële verslaggeving is te vinden op onze internationale site in de sectie Investor Centre. Mocht u toch willen informeren naar de beschikbaarheid van een gedrukt exemplaar, gebruik dan hiervoor s.v.p. het Contactformulier.

Terug naar boven

Ik zou graag willen solliciteren op een functie bij Unilever Benelux.
In de sectie Carrière vindt u informatie over werken bij Unilever. Voor vragen kunt u terecht bij onze afdeling Enterprise Support HR Services, Recruitment-Benelux@unilever.com of tel.nr. 0800-0201072.

Wat zijn de loopbaanmogelijkheden bij Unilever?
Informatie hierover vindt u in de sectie Carrière. Voor vragen kunt u terecht bij onze afdeling Enterprise Support HR Services, Recruitment-Benelux@unilever.com of tel.nr. 0800-0201072.

Ik zou graag stage lopen bij Unilever Benelux. Hoe kan ik mij daarvoor opgeven?
Informatie over stagemogelijkheden bij Unilever Benelux kunt u vinden op de pagina ‘Stages bij Unilever’ in de sectie Carrière.

Wij adviseren u regelmatig op deze site te kijken en te reageren op de vacatures die mogelijk aansluiten bij uw profiel en interesse. U kunt actief solliciteren op een stageplaats door uw profiel te koppelen aan een openstaande functie.

Ik zou graag stage lopen bij Unilever internationaal. Hoe kan ik mij daarvoor opgeven?
Op onze internationale site vindt u onder Careers uitgebreide informatie over de verschillende mogelijkheden.

Terug naar boven

Ik ben student en ik zou graag een afstudeeropdracht uitvoeren die relevant zou kunnen zijn voor Unilever.

In het algemeen worden dergelijke opdrachten verstrekt aan stagiair(e)s die reeds bij Unilever Benelux stage lopen. Informatie over stagemogelijkheden bij Unilever Benelux kunt u vinden op de pagina ‘Stages bij Unilever’ in de sectie Carrière. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Enterprise Support HR Services via tel.nr. 0800-0201072 of per e-mail via Recruitment-Benelux@unilever.com.

Ik ben student en zou het op prijs stellen als Unilever haar medewerking kan verlenen/begeleiding kan geven aan mijn studieopdracht.

Wij ontvangen veel verzoeken om medewerking aan studieopdrachten. Helaas is het voor onze medewerkers niet mogelijk tijd vrij te maken om studenten op een dergelijke manier te begeleiden.

Voor een werkstuk/spreekbeurt/studieopdracht zou ik graag informatie willen ontvangen, een (schriftelijke) enquête houden of een interview afnemen.

Wij ontvangen zeer veel verzoeken om informatie voor school- of studieopdrachten. Helaas is het voor onze medewerkers niet mogelijk dergelijke informatie individueel te verstrekken of enquêtes in te vullen. Veel informatie is te vinden op deze website en op onze internationale website www.unilever.com. Onder Publicaties zijn de brochures opgenomen die Unilever over verschillende onderwerpen heeft uitgegeven.

Hieronder is voor enkele specifieke onderwerpen aangegeven waar informatie kan worden gevonden.

 • IJs

Informatie over ijs is te vinden op de websites van onze merken OLA, Hertog en Ben & Jerry’s (www.ola.nl, www.hertogijs.nl en www.benjerry.nl). Op de website van Het Klokhuis kan een uitzending van 1/10/2007 worden bekeken over de productie van ijs. Hierin wordt ook uitleg gegeven over pasteuriseren.

 • Pindakaas

Hieronder hebben we enkele wetenswaardigheden over pindakaas op een rij gezet.

Pinda's groeien aan een pindaplant. De pindaplant is ongeveer 30 cm hoog en lijkt op een struik. In botanische zin is een pinda een peulvrucht en geen noot. Een pinda wordt echter ook wel een aardnoot of een olienoot genoemd.

Pindakaas heeft niets te maken met kaas. Het is misschien wel leuk om te weten hoe we aan deze naam zijn gekomen. 

In het Engels is pindakaas ‘peanutbutter’. Toen pindakaas in 1948 door Calvé in Nederland werd geïntroduceerd, kon het product niet onder de naam ‘pindaboter’ op de markt worden gebracht. ‘Boter’ is in Nederland namelijk een gedeponeerd handelsmerk. Alleen echte roomboter mag de naam ‘boter’ dragen. Daarom is men gaan zoeken naar een alternatief. 

Vanwege de smeerbare substantie werden vergelijkingen getrokken met o.a. leverkaas. Zodoende werd het smeerbare broodbeleg met pinda's uiteindelijk pindakaas genoemd. De traditionele pindakaas is sinds 1948 in Nederland te koop. Calvé Pindakaas met stukjes noot is sinds 1971 te koop en Calvé Pindakaas Light met het blauwe deksel is sinds 2002 op de markt.

Informatie over de pinda is te vinden op de website van NTR:Schooltv. Op de website van Het Klokhuis staat een filmpje over het productieproces van pindakaas.

 • Producten voor persoonlijke verzorging/haarverzorging/cosmetica

Op deze website zijn onder Publicaties enkele relevante uitgaves te vinden. Daarnaast bevat de website van de Nederlandse Cosmetica Vereniging veel informatie. Zo kan bijvoorbeeld op die site vanuit het Infocentrum een aantal uitgaves worden gedownload.

 • Thee

Op de website www.thee.info (van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Koffie en Thee) is veel informatie over thee te vinden.

 • Zeep/wasmiddelen

Op deze website zijn onder Publicaties enkele uitgaves te vinden over dit onderwerp. Verder is veel informatie te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten, de NVZ.

Terug naar boven

Waar kan ik terecht met vragen/opmerkingen over een specifiek merk?
Veel informatie over onze merken kunt u vinden op hun eigen websites. De webadressen en overige contactgegevens van onze merken zijn opgenomen op de merkencontactpagina. Hier vindt u ook per merk het merkencontactformulier. Dit kunt u gebruiken als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden op de website van het merk. Klik daarvoor het item Consumer Service aan bij het bewuste merk op de merkencontactpagina.

Ik heb een sponsoringverzoek. Waar kan ik dit indienen?
Naast onze Unilever Foundation Partners en de partnerships van onze merken hebben wij gekozen voor ondersteuning van overkoepelende organisaties die voor een groot deel van onze samenleving van belang zijn. Hierdoor is het niet mogelijk andere projecten/activiteiten te ondersteunen. Verzoeken om donaties/sponsoring in welke vorm dan ook (financieel, met producten of anderszins) kunnen wij daarom helaas niet in behandeling nemen.

Waar kan ik terecht voor algemene vragen/opmerkingen?
Via onze Contactpagina kunt u ons uw vraag of opmerking toesturen.

Ik heb een specifieke vraag voor een afdeling, maar weet niet aan wie ik deze moet richten c.q. ik ken het emailadres niet.
Indien u een verzoek of aanbod heeft, kunt u dit indienen via het Contactformulier op deze website.

Terug naar boven

Heeft u vragen met betrekking tot uw persoonsgevens vul dan het contactformulier in. Deze vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Kies bij het invullen voor het onderwerp overig. Wanneer u telefonisch contact wilt, maak dan gebruik van ons gratis telefoonnummer 0800-0991197

Voor een vraag aan Unilever die niet onder de hierboven vermelde categorieën valt, kunt u gebruikmaken van het Contactformulier.

Bekijk hier onze adressen.

Wat zit er in onze producten?

Sting glasses

Lees meer over de inhoud van uw favoriete producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging.

Wat u belangrijk vindt

Een vrouw kookt met Knorr

We geven graag antwoord op vragen over verschillende thema’s binnen gezondheid en welzijn en milieu-impact verminderen.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE