Doorgaan naar Inhoud

Groene logistiek, de wereld heeft een lange weg te gaan

Gepubliceerd:

Geschreven door Mark Rickhoff

Unilever wil in 2020 de CO2 uitstoot van haar logistieke werkzaamheden met 40% verminderen, met als ultiem doel om voor 2030 CO2 Neutraal te zijn. Mark Rickhoff, Logistiek manager Benelux, legt uit hoe een slimmere planning, alternatieve brandstoffen en partnerschappen met tech startups ons helpen om dit mogelijk te maken.

Logistics manager by refrigerated truck, which only uses clean cold air to transport goods

About the author

Mark Rickhoff

Mark Rickhoff

Logistics Manager Benelux, Unilever Netherlands

Mark leidt de logistieke activiteiten in de Benelux vanuit Rotterdam. Hij is ook
een ambassadeur van duurzaamheid in de logistieke functie, het versnellen van de
overgang naar groenere alternatieven en het nastreven van nieuwe technologieën.

Wij hebben gewaagde doelen gesteld bij Unilever en logistiek is hier zeker geen uitzondering op. . In 2020 verwachten we onze CO2 uitstoot van logistiek te hebben verlaagd met 40% in vergelijking met het basisjaar 2010, eind 2018 zaten we op 38%. Onze ambitie is dan ook om voor 2030 CO2 neutraal te zijn. Het is een lange en moeilijke weg geweest om te komen tot waar we nu zijn, maar de wereld heeft nog een veel langere weg te gaan om uiteindelijk niks meer uit te stoten.

In logistieke gevallen gaan kosten en CO2 uitstoot hand in hand.. In de meeste gevallen verminderen activiteiten die kosten besparen ook de uitstoot. Onze strategie steunt op twee pijlers, het aantal kilometers dat we moeten afleggen verminderen en het aantal kilometers dat we moeten afleggen groener maken. Dit heeft er toe geleid dat we manieren hebben ontwikkeld om onze vrachtwagens efficiënter te vullen en de afgelegde afstanden te verkleinen.

Een van de manieren om het aantal kilometers die we moeten afleggen te verminderen is om verschillende pallethoogtes te hebben voor het transport van onze goederen, om dan zo te proberen de beste optie te vinden voor het efficiënt laden van onze vrachtwagens.

We hebben ook gewerkt aan het optimaliseren van ons logistieknetwerk door fabrieken en magazijnen dichterbij grote gebieden van de consumentenvraag te plaatsen. . Directe verzending van fabrieken naar klanten is een andere manier om de afstand te verminderen die onze producten af moeten leggen.

Het vergroenen van de kilometers die we moeten afleggen is complex. Het betekent dat we moeten investeren in nieuwe technologieën en andere brandstoffen. Dit maakt mij vaak erg enthousiast, maar dit is soms ook heel frustrerend.

Maar er komt verandering aan. Eerder dit jaar introduceerde de Europese Commissie verplichte CO2 reductie targets voor vrachtwagens in de EU, inclusief een stimulans voor de ontwikkeling van vrachtwagens zonder uitstoot, of met een lage uitstoot.

Slechte luchtkwaliteit is een groeiende zorg in zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden. Earlier in the year the European Commission introduced binding carbon dioxide reduction targets for trucks in the EU, including a stimulus for the development of zero- and low-emission trucks.

Poor air quality is an increasing concern in developed as well as developing nations.Google heeft bijvoorbeeld net een nieuw digitaal hulpmiddel vrijgegeven waarmee een selectie van Europese steden luchtniveaus kunnen meten.

Toenemend consumentenbewustzijn van luchtvervuiling en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid stimuleren innovaties bij voertuig- en brandstoffabrikanten.

Het jaar 2020 kan het doorbraakjaar worden voor elektrische personenauto’s, zware voertuigen zullen echter langer op zich laten wachten. Er is veel opwinding over de eerste generatie elektrische vrachtwagens op waterstof en accu’s, ook zijn er veel signalen dat de industrie zich er klaar voor maakt. Echter zou dit niet van de ene op de andere dag gebeuren.

Om vooruitgang te blijven boeken en uitstoot te blijven verminderen moeten (vracht)wagenparken naar transitiebrandstoffen kijken. Dit zijn brandstoffen die schoner zijn dan diesel, maar wel nog steeds bijdragen aan klimaatverandering en luchtvervuiling.

In Nederland hebben we bijvoorbeeld een groep vrachtwagens op vloeibaar aardgas (LPG) met een lagere koolstofdioxide, stikstofdioxide en fijnstof uitstoot in vergelijking met diesel. In Zweden rijden sommige van onze voertuigen op biobrandstof gemaakt van plantaardige vetten en oliën.

Het is uitdagend om op de industrie te wachten tot wanneer zij hun gedachtegang en infrastructuur op het juiste niveau hebben om in te spelen op de beschikbaarheid van de nieuwe brandstofsoorten. In het geval van LPG zaten wij in een kip-en-ei situatie waarbij de brandstof levensvatbaar was, maar het netwerk van LPG-tankstations niet groot en veelzijdig genoeg was voor onze vrachtwagens om de ritten te voltooien.

Als reactie hierop hebben wij het consortium Connect2LNG opgericht.Hiermee hebben wij vijf LPG tankstations gebouwd in Frankrijk en Duitsland zodat onze LPG aangedreven vrachtwagens hun ritten konden voltooien.

Ons doel was om een groter gebruik van LPG in heel Europa op gang te brengen wat nog niet op grootte schaal gebeurt. Dit is een onderdeel van het werken aan nieuwe dingen, elk succes is gebaseerd op het leren van je fouten. Je moet toegewijd blijven aan positieve verandering om door de moeilijke tijden heen te navigeren.

Een van onze grotere successen – waar ik het meest trots op ben – is onze samenwerking met het Britse bedrijf Dearman Engine Company. We hebben met hen samengewerkt om een nieuwe technologie te testen en op te schalen om onze koeltrailers schoon te koelen door het gebruik van vloeibare stikstof, waarbij de uitstoot alleen bestaat uit stikstof en lucht.

Zes maanden lang hebben we een proef uitgevoerd waarbij een transportkoeling van Dearman op een van onze ijs transportwagens in Nederland was gemonteerd. De vrachtwagen reed meer dan 18.000km om Ben & Jerry’s en Ola-ijs te verzamelen en af te leveren – allemaal gekoeld door schone koude lucht.

Feature image - Lorry Driver
Wij hebben 6 maanden getest met een transport koelsysteem van Dearman. De vrachtwagen heeft meer dan 18.000 km afgelegd om Ola en Ben & Jerry's ijsjes af te leveren die allemaal gekoeld werden door schone koude lucht.

Er waren wat tegenslagen in het ontwikkelingsproces maar tests in Nederland en Italië zijn nu op het punt waarop we ons klaar maken om een mini- vloot te lanceren in begin 2020 en Dearman’s technologie is op het punt om geschikt te zijn om commercieel op de markt gebracht te worden en een serieuze impact te hebben.

Wij zijn betrokken geweest bij een belangrijk onderdeel van de productie en ontwikkelingscyclus door onze supply chain open te stellen voor het testen van innovatieve oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering, in echte real life situaties. Zo heeft Dearman geleerd van onze ervaring.

Het is belangrijk om aan te geven dat al deze verschillende brandstofsoorten en innovaties niet met elkaar in strijd zijn.Er is geen oplossing die van toepassing is op elke probleemsituatie. Alles moet op de juiste plaats vallen.

De nadruk op groene logistiek wordt alleen maar groter.Er moet snel actie ondernomen worden op het gebied van klimaatverandering en we kunnen dat niet bereiken zonder ons transportsysteem te veranderen.

Dit is een gebied waarop wij als Unilever onze verantwoordelijkheid willen nemen. Met de hulp van onze logistieke suppliers kunnen we de markt sturen naar milieuvriendelijkere oplossingen.

In de volgende tien jaar gaan dingen sneller veranderen dan de afgelopen 100 jaar. Dit betekent dat we meer partnerschappen op moeten zetten met verschillende bedrijven die verder gaan dan de normale partnerschappen.

Omdat er geen ultieme oplossing is voor het bereiken van een emissie-vrije supply chain moet de gehele industrie op zo veel mogelijk verschillende manieren samenwerken om tot een oplossing te komen.

Terug naar boven