Doorgaan naar Inhoud

Unilever Nederland Verander locatie


Forest river

Hoe we de gezondheid van onze planeet zullen verbeteren

Vandaag lanceren we een reeks ambitieuze nieuwe beloftes en maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, de natuur te beschermen en herstellen, en om hulpbronnen te behouden voor toekomstige generaties.

Vijf maanden geleden hadden de meeste mensen nog nooit van COVID-19 gehoord. Van de ene op de andere dag bijna, was alle aandacht gericht op deze onzichtbare maar dodelijke ziekte. En terecht. Er stonden – staan – levens op het spel.

Daardoor verschoof de focus van een veel grotere en aldoor aanwezige bedreiging voor mens en planeet: het klimaat en de natuurcrisis.

En daarom moeten we allemaal onze inspanningen vergroten. Want, hoewel we de tijd niet aan onze zijde hebben, er is wel een mogelijkheid om te handelen.

En daarom kondigen wij vandaag een nieuw stel maatregelen en beloftes aan die zijn opgezet om de gezondheid van de planeet te verbeteren:

  • We zetten in op een netto hoeveelheid van nul emissies van al onze producten tegen 2039 – van het inwinnen van de materialen die we gebruiken tot het verkooppunt van onze producten.
  • We dagen onszelf uit de lat nog hoger te leggen wat betreft de bescherming van koolstofrijke ecosystemen zoals bossen, veengebieden en tropische regenwouden, en we zullen tegen 2023 een ontbossingsvrije toeleverketen hebben.
  • We zullen een nieuwe generatie boeren en kleinschalige boerenbedrijven de middelen bieden om hun omgeving te beschermen en herstellen.
  • We zullen een nieuwe ‘Regenerative Agriculture Code’ (code voor regeneratieve landbouw) introduceren voor al onze leveranciers, die voortbouwt op onze bestaande ‘Sustainable Agriculture Code’ (code voor duurzame landbouw).
  • We zullen vóór 2030 programma's voor water-rentmeesterschap invoeren op 100 locaties in gebieden met waterschaarste en lid worden van het 2030 Water Resources Group-samenwerkingsverband om programma's voor de veerkracht van watersystemen op te schalen.
  • De merken van Unilever zullen gezamenlijk 1 miljard euro investeren in een nieuw ‘Climate & Nature Fund’ (fonds voor klimaat en natuur), dat de komende tien jaar zal worden gebruikt om betekenisvolle en daadkrachtige maatregelen te nemen.
Ice capped mountains sit behind a lake. The reflection of the mountains is mirrored in the lake

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

We zijn nog gedurfder en kunnen dus nog verder gaan

We krijgen erkenning voor het stellen van ambitieuze plannen. Vorige maand hebben we het tienjarige bestaan van ons ‘Sustainable Living Plan’ (plan voor duurzaam leven) gevierd. Van dit plan hebben we heel veel geleerd over wat wel en niet werkt.

En vorig jaar hebben we gewaagde doelstellingen aangekondigd om plastic in de circulaire economie te behouden, waar het wordt hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd, en om te voorkomen dat het ooit in het milieu belandt.

Onze nieuwe beloftes zijn de volgende stap. En ze gaan verder dan ooit tevoren.

“Terwijl de wereld de verwoestende gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd biedt en worstelt met ernstige problemen op het vlak van ongelijkheid”, vertelt Unilever-CEO Alan Jope, “kunnen we onszelf niet laten vergeten dat de klimaatcrisis ook nog steeds een bedreiging vormt voor ons allen. Klimaatverandering, aantasting van de natuur, de afname van de biodiversiteit, waterschaarste; al deze kwesties staan met elkaar in verband, en we moeten ze allemaal tegelijkertijd aanpakken.”

“Daarmee moeten we erkennen dat de klimaatcrisis niet alleen een ecologische noodgeval is, maar dat het ook een enorme impact heeft op onze levens en ons levensonderhoud. Wij hebben daarom een verantwoordelijkheid te helpen de crisis het hoofd te bieden: als bedrijf en door middel van directe acties van onze merken.”

Maatregelen versnellen met een nieuw Climate & Nature Fund

Om de maatregelen te versnellen, zullen onze merken gezamenlijk 1 miljard euro investeren in een nieuw ‘Climate & Nature Fund’ (fonds voor klimaat en natuur), dat de komende tien jaar zal worden gebruikt voor initiatieven om de gezondheid van de planeet te beschermen en verbeteren. Dit kan projecten omvatten om landschappen te herstellen, koolstofemissies te beperken of om bossen opnieuw aan te planten en de leefomgevingen van flora en fauna te herstellen.

Hierbij zal worden voortgebouwd op het geweldige werk dat we al doen. Bijvoorbeeld, Ben & Jerry vermindert de uitstoot van broeikasgassen van melkveebedrijven, Seventh Generation pleit voor schone energie voor iedereen en Knorr ondersteunt boeren om duurzamer voedsel te verbouwen.

“Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het aanpakken van de klimaatcrisis is om te zorgen voor een absolute afname van de uitstoot van broeikasgassen, ons niet eenvoudig richten op neutraliteit – en we beschikken over de omvang en wilskracht om dit voor elkaar te krijgen”, legt Marc Engel, Chief Supply Chain Officer bij Unilever, uit. “Maar het is niet genoeg. Als we ver in de toekomst een gezonde planeet willen hebben, moeten we ook op onze natuur passen: bossen, bodemdiversiteit en waterecosystemen.”

“In de meeste delen van de wereld is het economisch en sociaal betrekken van boeren en eigenaars van kleine boerenbedrijven bij duurzame landbouwproductie de belangrijkste drijfveer voor verandering bij het stoppen van ontbossing, het herstellen van bossen en het helpen herstellen van de natuur. Zij zijn uiteindelijk de rentmeesters van die grond. We moeten daarom een nieuwe generatie boeren en eigenaars van kleine boerenbedrijven middelen bieden en met hen samenwerken om een stap te kunnen zetten in de richting van natuurherstel.”

Rise for Climate march in San Francisco

De planeet weer gezond maken

De wereldwijde reactie op COVID-19 heeft ons een voorproefje gegeven van hoe fundamentele transformaties eruit kunnen zien. We hebben gezien hoeveel dramatische veranderingen we kunnen doorvoeren als we begrijpen wat er op het spel staat en als mensen verbinding vinden in wat ze echt belangrijk vinden.

Terwijl we blijven vechten tegen de pandemie, moeten we onze inspanningen intensiveren om het hoofd te kunnen bieden aan de twee grootste uitdagingen van nu: de klimaatcrisis en sociale ongelijkheid. En daarvoor is ieders hulp nodig. Niet alleen overheden, bedrijven en ngo's. Iedere wereldbewoner.

Als u geeft om de ontwikkeling van de mensheid en het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, dat moet u ook geven om een serieuze reactie op klimaatverandering.

Met onze nieuwe beloftes willen we nog meer doen om de gezondheid van de natuurlijke wereld te helpen herstellen. En als er iemand is die denkt dat het de moeite niet waard is, dan vragen we alleen maar dit:

Op welke planeet wilt u leven?