Doorgaan naar Inhoud

Een eerlijkere toekomst voor de mensen die onze ingrediënten verbouwen

Gepubliceerd:

Terwijl we nieuwe manieren vinden om kleinschalige boeren te ‘empoweren’ om cruciale ingrediënten voor onze producten te verbouwen en leveren, denken we na over de successen en lessen van onze samenwerking - het Enhancing Livelihood Fund.

Three baskets in a row containing orange tangerines, green okra and brown cocoa beans

Over de hele wereld verdienen bijna 450 miljoen mensen het grootste deel van hun inkomen via een familiebedrijfje.

Ze zijn vitaal voor het milieu en spelen een cruciale rol in de bescherming en regeneratie van het land dat ze zo goed kennen - en we zijn allemaal van hen afhankelijk voor ons voedsel.

Toch vormen kleinschalige boeren een groot deel van de armste mensen ter wereld. Velen leven van minder dan 2 dollar per dag en op sommige plaatsen verlaten de kleinschalige boeren het land om elders beter te kunnen leven.

Ze helpen de wereld te voeden. En ze hebben onze steun nodig.

De mensen die ons voedsel en onze ingrediënten verbouwen zijn essentieel voor onze toekomst. We moeten de landbouw economisch en ecologisch duurzaam maken en een nieuwe generatie boeren en kleinschalige boeren hiertoe in staat stellen.

Dat is altijd de kern geweest van ons langdurige werk met kleinschalige boeren en het is een hoeksteen van ons nieuwe klimaat- en natuurfonds van 1 miljard euro, dat in juni 2020 van start is gegaan. In het komende decennium zullen we investeren in projecten die landschappen herstellen, de uitstoot van koolstof verminderen of herbebossen en natuurlijke habitats herstellen.

Sinds 2015 is dit ook de missie van het Enhancing Livelihoods Fund (ELF), een gezamenlijk vijfjarig initiatief van Unilever, Oxfam en de Ford Foundation.

Nu ELF dit jaar afloopt, vieren we de successen van het fonds - en nemen we de lessen die we hebben geleerd mee in ons werk om de mensen te ondersteunen die ons voedsel in de toekomst verbouwen.

In het grootste deel van de wereld is het betrekken van boeren en kleinschalige boeren bij duurzame landbouwproductie de belangrijkste drijfveer voor verandering om ontbossing een halt toe te roepen, bossen te herstellen en de natuur te helpen regenereren. Zij zijn vitaal voor het land. We moeten een nieuwe generatie boeren en kleinschalige boeren in staat stellen en met hen samenwerken om een stap te zetten in het herstellen van de natuur.

Marc Engel, Unilever Chief Supply Chain Officer

Het stimuleren van de veerkracht in een onvoorspelbare wereld

Two women with large triangular hats and wicker picking baskets on their backs walk in a field of high green crops

Extreem weer. Schommelende prijzen. Een pandemie.

Onvoorspelbare gebeurtenissen als deze kunnen kleinschalige boeren hard treffen, vooral als het grootste deel van hun inkomen afkomstig is van de teelt van een enkel gewas.

ELF heeft programma's ondersteund die de veerkracht van de boeren tegen schokken en schommelingen vergroten door hen te helpen bij het vinden van extra inkomstenbronnen, het diversifiëren van de gewassen die ze verbouwen en het duurzaam verhogen van hun opbrengsten. Om in aanmerking te komen moesten alle ELF-projecten de risico's voor de kleinschalige boeren tot een minimum beperken, vrouwen in de toeleveringsketen empoweren of de omstandigheden voor de werknemers verbeteren, terwijl ze ook onze doelstellingen op het gebied van duurzame bevoorrading moesten ondersteunen.

Sinds ELF in 2015 van start is gegaan, heeft het zes projectmodellen gefinancierd, die betrekking hebben op een reeks gewassen in acht landen, en heeft het meer dan 12.500 kleinschalige boeren bereikt die onze augurken, thee, cacao, ylang ylang, vetiver, kokosnootsuiker, suikerriet en tomaten verbouwen.

Een verschil maken op de grond

Hoe zagen de ELF-projecten er in de praktijk uit?

Ons eerste ELF-project, met augurktelers in India, is daar een goed voorbeeld van. In samenwerking met een van onze toeleveringspartners, Marcatus QED, hebben we een netwerk van augurktelers ondersteund met boerenopleidingen, klimaatvriendelijke landbouwpraktijken en gezinsbegeleiding op het gebied van voeding en hygiëne.

Er werd gebruik gemaakt van technologie met opgenomen trainingsmateriaal om leerbarrières te slechten voor boeren die minder geletterd waren, zodat ze in hun eigen tijd konden leren.

En onze evaluatie toonde een stijging van 24% van het netto-inkomen in vergelijking met een groep niet-deelnemers.

U kunt meer lezen over afgeronde ELF-projecten in de onderstaande verhalencarrousel.

Het doorbreken van barrières voor vrouwelijke boeren

Three women in bright saris smiling on sloping field of bright green plants.

Een belangrijk element van het werk van ELF was de sterke gender-lens. In sectoren die van oudsher vaak door mannen worden gedomineerd, was 51% van de deelnemers aan ELF-projecten vrouw, wat een weerspiegeling is van onze bredere inzet voor het verbeteren van de toegang van vrouwen tot opleidingen en vaardigheden.

Deze toewijding ging tot de kern van de manier waarop de projecten werden ontworpen - bijvoorbeeld door het regelen van tijdschema's zodat vrouwen vrij zijn om opleidingen te volgen.

Betere inkomens en een betere toekomst

We wilden dat het inkomen van de boeren zou stijgen - en hoewel dergelijke programma's complex zijn, worden we aangemoedigd door de positieve gemiddelde impact op het inkomen van de mensen, van bijna alle projecten die door het ELF worden gesteund.

Bovendien gaan alle programma's op de een of andere manier door, zodat we zullen blijven zien dat meer telers en boeren in onze toeleveringsketen empowered worden. En waar ideeën goed hebben gewerkt, zullen we ze opschalen. We doen dit nu in onze toeleveringsketen voor cacao, volgens het model dat we met 448 cacaoboeren in Ivoorkust hebben ontwikkeld. Dat partnerschap, met onze leverancier Barry Callebaut en uitvoeringspartner One Acre Fund, had tot doel het levensonderhoud van de kleinschalige boeren te verbeteren door hun gezinsinkomen te diversifiëren en hun vermogen om te investeren te vergroten, met bijzondere aandacht voor de vrouwelijke boeren.

Voortbouwen op wat we hebben geleerd

A close-up of hands holding a trowel tending a row of green plants in a field

We weten dat we meer kunnen leren en doen, om zo de volgende fase van ons werk samen met boeren te plannen om hun bestaan en onze productieketen duurzamer te maken.

We dragen een aantal belangrijke lessen van ELF met ons mee in dit toekomstige werk.

Een daarvan is het belang om de kleinschalige boeren zelf nauw te betrekken bij het ontwerp van de projecten, zodat ze altijd relevant blijven. Dat helpt het vertrouwen op te bouwen dat een essentieel onderdeel is van een succesvol project en zorgt er ook voor dat er duidelijke zakelijke drijfveren achter ons werk zitten.

Een andere waarde is de ondersteuning van telers met alternatieve gewassen - mits deze goed worden beheerd - en ervoor te zorgen dat boeren worden ondersteund door toegang tot financiering en goede training in duurzame landbouwpraktijken.

En we zullen zeker voortbouwen op het succes van ons gender-empowermentmodel, zodat onze toeleveringsketen kansen blijft creëren voor vrouwen naarmate deze veerkrachtiger, welvarender en een sterkere basis voor ons bedrijf wordt.

Ontdek onze voltooide projecten van het Enhancing Livelihood Fund

Het helpen van jonge ylang-ylang boeren om zichzelf te versterken in de Comoros

A close-up of a bright yellow ylang-ylang flower with many, long, thin drooping petals
Je hebt misschien niet gehoord van ylang-ylang, maar je hebt waarschijnlijk wel ergens in huis van het aroma genoten, omdat ylang-ylang-bloemen zorgen voor de essentiële oliën die een aantal van onze meest geliefde thuisverzorgingsmerken in zich hebben. In de Comoros in de Indische Oceaan heeft ondersteund het Enhancing Livelihoods Fund een innovatief programma dat vrouwelijke kwekers en plukkers van ylang-ylang helpt. Het doel is vrouwen te helpen nieuwe manieren te vinden om hun inkomen op te bouwen, onder meer door de essentiële oliën zelf te destilleren. Het Comoros-project werkte samen met onze leverancier van geuren, Firmenich, om te zorgen voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de toeleveringsketen en om hen te helpen een hoger en stabieler inkomen te krijgen. In 2019 hadden meer dan 250 vrouwen een opleiding gekregen in duurzame landbouwpraktijken. Ze bouwden ook hun kennis op gebieden als alfabetisering en rekenvaardigheid, ondernemerschap en gezinsplanning. Ook de toegang tot een ziektekostenverzekering en de activiteiten voor inkomensdiversificatie waren belangrijke elementen. Het programma werd in 2019 geëvalueerd en een externe consultant concludeerde dat de nieuwe vaardigheden van de boeren nu merkbare effecten hebben op het levensonderhoud en dat de training en coaching hebben geleid tot een betere perceptie van de plukkers en een grotere participatie in het dorp en binnen de waardeketen. Het ELF-project in de Comoros leerde vrouwen hoe ze essentiële oliën uit ylang-ylang planten kunnen distilleren.

De zoete geur van duurzaamheid: werken met veehouders in Haïti

Three men talking in a field of tall yellow crops
Als je een zoete, houtachtige, rokerige noot kunt waarnemen in je favoriete geur, dan zou het wel eens vetiverolie kunnen zijn - een ingrediënt dat in veel van onze merken voor persoonlijke verzorging voorkomt, waaronder AXE en Impulse. Het komt van de wortel van de vetiverplant, en we werken samen met kleinschalige boeren in Haïti die enkele van de beste kwaliteit vetiver ter wereld produceren. Veel van die boeren vertrouwen op vetiver als hun enige bron van inkomsten. Maar omdat het slechts één keer per 12-18 maanden kan worden geoogst, oogsten de boeren vaak de wortels voordat ze volledig volgroeid zijn, wat leidt tot een slechtere kwaliteit van het gewas, schade aan het milieu en lagere inkomens. In 2016 hebben we via het Enhancing Livelihoods Fund een nieuw samenwerkingsverband gelanceerd onder de naam "Vetiver Together" met onze leverancier (International Flavors and Fragrances Inc.) IFF, om het levensonderhoud van kleinschalige vetiverboeren in Les Cayes, Haïti, te verbeteren. Samen hebben we gewerkt aan het verhogen van de opbrengsten, het diversifiëren van het inkomen van de boeren, het verbeteren van de voedselzekerheid en het versterken van de positie van vrouwen. Vetiver Together hielp boeren bij het toepassen van best practice technieken, waaronder herbebossing en bodembescherming, en voorzag gezinnen van vee en zaden voor de gezinstuin. Tegen het einde van het project had het ongeveer 450 vetiver-boeren en hun gemeenschappen bereikt. Het Vetiver Together project hielp kleinschalige boeren in Haïti bij het vinden van manieren om de opbrengst te verhogen en de inkomens te diversifiëren.

Theetelers helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering in Kenia

Tea Ethical partnership
Duizenden kleinschalige boeren in Kenia verdienen hun brood met het verbouwen en verkopen van thee. En Keniaanse thee is van cruciaal belang voor ons bedrijf, omdat veel van onze huismerken afhankelijk zijn van de smaak en de kwaliteit van het theeblad dat door theemedewerkers en kleinschaligeboeren in het hele land wordt verbouwd. Maar de Keniaanse theeoogst is zeer gevoelig voor klimaatverandering, waardoor het levensonderhoud van mensen en onze toeleveringsketen in gevaar komt. Daarom steunt het Enhancing Livelihoods Fund een baanbrekend programma dat erop gericht is om de theeboeren in het land en hun oogst klimaatbestendiger te maken. In samenwerking met het Kenya Tea Development Agency Ltd (KTDA) en het Ethical Tea Partnership richt het programma zich specifiek op de 60% van de beroepsbevolking die uit vrouwen bestaat. Hoewel het programma is vertraagd door Covid-19, zal het zich richten op het testen van droogtebestendige theeklonen, het werken met 200 vrouwelijke theeboeren en het geven van toegang tot financiering en vaardigheidstrainingen voor de ontwikkeling van theeklonen en inkomensdiversificatie, ondersteund door twee proefcentra. In Kenia worden droogtebestendige theeklonen getest om de gewassen klimaatbestendiger te maken.

Terug naar boven