Doorgaan naar Inhoud

Hoe we helpen te bouwen aan een inclusievere samenleving

Gepubliceerd:

Vandaag lanceren we verschillende toezeggingen en acties om de levensstandaard in onze waardeketen te verhogen, kansen te creëren aan de hand van inclusiviteit en mensen voor te bereiden op de toekomst van het werk.

An inclusive cross-section of society

Unilever staat bekend om het stimuleren van maatschappelijke veranderingen: van het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van meer dan 1 miljard mensen tot het verbeteren van de levensstandaard van miljoenen mensen in het kader van ons Sustainable Living Plan.

We zijn trots op deze prestaties. We zijn ons er echter ook bewust van dat we meer moeten doen, want de sociale uitdagingen waar mensen nu voor staan zijn nog groter geworden.

In 2019 bijvoorbeeld verdienden meer dan 630 miljoen medewerkers wereldwijd — bijna één op de vijf medewerkers — niet voldoende om zelf met hun gezinnen uit armoede te komen.

Daarom kondigen we ambitieuze toezeggingen en acties aan om een rechtvaardigere en inclusievere samenleving op te bouwen.

Deze toezeggingen en acties omvatten:

"De twee grootste bedreigingen waar de wereld momenteel mee te maken heeft, zijn klimaatverandering en sociale ongelijkheid," aldus Alan Jope, CEO van Unilever. "Het afgelopen jaar is de sociale kloof zonder twijfel groter geworden. Er is een vastberaden en collectieve actie nodig om een samenleving op te bouwen die bijdraagt aan een beter levensonderhoud, diversiteit omarmt, talent koestert en kansen biedt voor iedereen."

Een betere levensstandaard

Ervoor zorgen dat mensen een leefbaar loon verdienen is een cruciale stap in de richting van een rechtvaardigere en inclusievere samenleving. Het stelt mensen in staat zich een fatsoenlijke levensstandaard te veroorloven, die voorziet in hun basisbehoeften zoals voedsel, huisvesting en gezondheidszorg.

Onze medewerkers krijgen al minimaal een leefbaar loon. Nu willen we dat ook voor meer mensen buiten ons personeelsbestand bewerkstelligen, waarbij we ons vooral richten op de meest kwetsbare medewerkers in de industrie en de landbouw. We werken samen met onze leveranciers, andere bedrijven, overheden en ngo’s om systeembrede veranderingen en een wereldwijde invoering van praktijken op het gebied leefbaar loon teweeg te brengen.

Tegelijkertijd zullen we ook 5 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen in onze waardeketen voor de detailhandel helpen hun bedrijf te laten groeien door hen toegang te geven tot vaardigheden, financiering en technologie. De ondernemingen waarmee we samenwerken zijn vaak retailers die zelfstandige winkels, outlets en verkooppunten runnen, of micro-ondernemers die op straat of van huis tot huis verkopen.

Kansen creëren door inclusiviteit

Unilever is al lange tijd een hartstochtelijke voorvechter van meer diversiteit en inclusie. We zijn er trots op dat we wereldwijd een gelijk vrouw-man percentage in managementfuncties hebben bereikt maar er is nog meer werk aan de winkel – voor vrouwen en voor andere ondervertegenwoordigde groepen. Het gaat hierbij om mensen met een handicap, mensen uit de LGBTQI+ gemeenschap en etnische minderheden.

Om te beginnen, nemen barrières en vooroordelen bij de werving weg en hebben onze leiders de verantwoordelijkheid om al onze medewerkers te ondersteunen om uit te blinken. Naast onze eigen activiteiten zullen we tegen 2025 jaarlijks 2 miljard spenderen aan leveranciers die beheerd worden door mensen uit ondervertegenwoordigde groepen, door hen te ondersteunen met toegang tot vaardigheden, financiering en netwerkmogelijkheden.

We zullen ook het gebrek aan vertegenwoordiging van dit publiek in onze reclame aanpakken. In het bijzonder zullen wij de kracht van onze merken aanwenden om de heersende stereotypen aan te pakken die vaak door middel van reclame worden bestendigd. Daarnaast zullen we een inclusievere vertegenwoordiging van mensen bevorderen.

Verandering binnen de Marketingindustrie

In Nederland zijn we partner van het Dutch Marketing Diversity Fund om binnen de marketingindustrie samen te zorgen voor gelijkheid, diversiteit, inclusie en antiracisme, zowel op het scherm als achter de camera.

Daarnaast hebben we in 2020 de Gender Transition Policy geïntroduceerd en is het vanaf dit jaar mogelijk om verlof op nationale feestdagen om te ruilen en daarmee een andere culturele of religieuze feestdag vrij te nemen. Ons partnership met Emma@work heeft ervoor gezorgd dat afgelopen jaar 2 nieuwe collega’s binnen onze organisatie aan de slag konden gaan en door middel van onze samenwerking met Refugee Talent Hub hebben we 14 vluchtelingen een stage kunnen bieden.

Mensen voorbereiden op de toekomst van het werk

Door onze inspanningen om een rechtvaardigere en inclusievere samenleving op te bouwen, erkennen we dat veranderingen in de arbeidswereld van invloed zijn op de werkgelegenheidsvooruitzichten van veel mensen. Veel van de huidige werkaspecten – functies, werkplekken, werktijden, vaardigheden – evolueren snel.

We zorgen ervoor dat onze medewerkers tegen 2025 over een toekomstbestendige set vaardigheden beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien, zowel binnen als buiten Unilever. Daarnaast willen we werk verrichten op het gebied van nieuwe werkgelegenheidsmodellen die mensen in staat stellen om te kiezen hoe ze willen werken. Bij dergelijke modellen kan het gaan om flexibele contracten met behoud van de voordelen van een fulltimebaan of met vrije tijd voor een studie of omscholing.

Buiten onze organisatie willen we tegen 2030 10 miljoen jonge mensen helpen om essentiële vaardigheden aan te leren om hen voor te bereiden op een baan en hun kansen daarop te verbeteren. We werken bijvoorbeeld samen met partners op LevelUp – een platform voor jeugdwerkgelegenheid – om jongeren een one-stop-shop te bieden om hun doel te ontdekken en om toegang te krijgen tot opleidingen, vrijwilligerswerk en kansen om werkervaring op te doen.

A better you(th)

In Nederland, zorgen we ervoor dat medewerkers voorbereid zijn op de toekomst door hen vaardigheden te leren zoals agile werken, growth hacking, het leiden van virtuele teams, digitaal presenteren en AR. Ook bieden we een carrièrescan aan een workshop om een eigen Future Fit Plan te ontwikkelen waarbij je duidelijkheid krijgt in de vaardigheden en kennis die je nog kunt ontwikkelen om voorbereid te zijn op de toekomst.

Binnen ons Unilever Future Leaders Programme bieden we ook het Digital Analytics traineeship aan. We gaan binnenkort starten met A better you(th) event voor Unilever Future Leaders Programme sollicitanten die niet geselecteerd zijn. Tijdens dit event krijgen deelnemers een training en handvatten om een future-fit plan op te zetten. Beiden onderdelen zal hen helpen tijdens een volgende sollicitatie.

Een gezonde samenleving voor een gezond bedrijf

Inclusie staat centraal op de wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling, met als centrale ambitie om 'niemand buiten te sluiten'. Het opbouwen van diversiteit en inclusie binnen en buiten ons bedrijf ondersteunt een reeks van de SDG's (Sustainable Development Goals, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de VN.

Dit maakt al deel uit van ons DNA sinds Unilever meer dan een eeuw geleden werd opgericht. En het is een integraal onderdeel van onze hedendaagse strategie: bijdragen aan een rechtvaardigere en inclusievere wereld met merken die opkomen voor de mensenrechten, opkomen voor gelijkheid en de waarde eerlijk

We zijn trots op de positieve impact die we in de loop der jaren hebben gehad, maar we hebben nog veel meer te doen. Daarom zetten we deze ambitieuze toezeggingen uiteen om de levensstandaard van de mensen in ons bedrijf en in onze hele waardeketen te verhogen, vooral van de mensen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn.

Met de woorden van Alan Jope: "We zijn ervan overtuigd dat de acties die we ondernemen van Unilever een betere, sterkere onderneming maken. Een onderneming die klaar is voor de enorme maatschappelijke veranderingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben – veranderingen die alleen maar sneller zullen plaatsvinden. Zonder een gezonde samenleving zijn er ook geen gezonde bedrijven."

Terug naar boven