Doorgaan naar Inhoud

We gaan naar COP26 om meer klimaatactie te eisen

Gepubliceerd:

In het komende decennium is het erop of eronder met ons klimaat. Als we de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 °C weten te beperken, dan kunnen we de ergste effecten van de klimaatverandering voorkomen. Maar als internationale gemeenschap liggen we nog niet op schema. Daarom doen wij een oproep voor veel meer ambitie en actie van overheden en bedrijven.

Two children planting a plant in the ground

Het Akkoord van Parijs in 2015 was een keerpunt in de strijd tegen klimaatverandering. De wereld besloot dat we de mondiale temperatuurstijging ruim onder de 2 °C moeten houden en ons moeten inspannen om deze tot 1,5 °C te beperken. Sindsdien is duidelijk geworden dat het beperken van opwarming tot 1,5 °C de enige manier is om een klimaatramp te voorkomen.

COP26, de volgende mondiale klimaatconferentie, wordt van 31 oktober tot 12 november in Glasgow gehouden. Dit zal opnieuw een sleutelmoment worden. Het is een kans om het Akkoord van Parijs in daden om te zetten: voor overheden, bedrijven en de burgermaatschappij om samen te komen en een bredere basis te leggen zodat we klimaatactie snel kunnen waarmaken.

Dit is een kans die iedereen moet aangrijpen in het belang van mens en planeet. En als voornaamste partner van COP26 hopen we dat we onze stem en invloed kunnen aanwenden om de klimaatactie over heel de wereld te versnellen.

Bedrijven en overheden moeten nu veel meer doen

Bedrijven moeten nu overal doelstellingen bepalen om klimaatneutraal te worden, met actieplannen en mijlpalen, rapportage over hun voortgang, en in gesprek gaan met leveranciers, investeerders en overheden.

Door bij te dragen aan een snellere overgang naar koolstofarme, veerkrachtige economieën, kunnen bedrijven beleidsmakers in staat stellen zich ambitieuzer op te stellen. Op hun beurt sturen overheden bedrijven aan actie te ondernemen ten aanzien van een maximale temperatuurstijging van 1,5 °C door voor de juiste combinatie van incentives, beleid en kaders te zorgen.

We willen dat regelgeving steenkool en andere fossiele brandstoffen uitfaseert, een prijs op koolstof die de werkelijke kosten voor de maatschappij en de natuur weergeeft en een omschakeling naar hernieuwbare energie en elektrische vervoermiddelen. Dit moet worden gekoppeld aan een onmiddellijke uitrol van natuurvriendelijke oplossingen en beleidsmaatregelen die een enorme rol kunnen spelen bij het beperken van de opwarming tot 1,5 °C.

Elke overheid moet dus vóór COP26 met een verreikende klimaatdoelstelling komen, die bijdraagt aan de halvering van de wereldwijde emissies tegen 2030 en uiterlijk tegen 2050 klimaatneutraal is. En een traject uitstippelen om dat doel te bereiken.

Ook is het noodzakelijk dat overheden mensen en hun levensonderhoud beschermen door ontwikkelingslanden te ondersteunen en klimaatfinanciering te verschaffen, zodat mensen zich kunnen aanpassen en veerkracht kunnen opbouwen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Deze gevolgen zijn nu al overal voelbaar en vele ervan zullen waarschijnlijk aanhouden of erger worden, zelfs in een toekomst waarin de temperatuur met 1,5 °C stijgt.

Alles doen wat we kunnen binnen onze eigen organisatie

De planeet beschermen is de juiste beslissing. Ook voor het bedrijfsleven is het vanuit financieel oogpunt verstandig.

We weten dat consumentenleiderschap van ons verwachten. Van de grondstoffen die we inkopen tot de informatie over onze producten, doen we ons best om hen te helpen bij het maken van duurzame keuzes.. Daarom zorgen we ervoor dat we als organisatie zoveel mogelijk doen om klimaatverandering in al onze eigen activiteiten aan te pakken.

We hebben ons Climate Transition Action Plan (PDF 7.98 MB) gepubliceerd om transparant te zijn over onze aanpak en om andere bedrijven aan te moedigen ons voorbeeld te volgen..

En onze op wetenschap gebaseerde ambitieuze klimaatdoelstellingen omvatten emissievrije activiteiten tegen 2030 en een netto-nul emisse in in onze gehele waardeketen tegen 2039. We schakelen over op 100% hernieuwbare energie en elektrische voertuigen en werken samen met onze leveranciers en innovatiepartners om oplossingen op te schalen die mens en planeet beschermen.

We weten ook dat verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering sterk met elkaar zijn verbonden. Acties ter bescherming van de natuur komen ook het klimaat ten goede en omgekeerd, en moeten daarom tegelijkertijd worden aangepakt. Daarom maken we een einde aan ontbossing in onze toeleveringsketen, zorgen we voor waterbehoud en regenereren we de landbouw.

Alles is met elkaar verbonden

Hoewel we onze eigen uitstoot terugdringen en onze leveranciers ertoe aanzetten ook actie te ondernemen valt het leeuwendeel van de uitstoot in onze waardeketen buiten onze directe controle.

We zijn onlosmakelijk verbonden met de wereld om ons heen – van de manier waarop onze mensen naar het werk reizen tot de energie die wordt verbruikt tijdens het gebruik van onze producten en de recyclingvoorzieningen die beschikbaar zijn voor onze eindgebruikers. .

We weten dat we het niet alleen kunnen. Onze merken en onze mensen zullen bij COP26 in Glasgow aanwezig zijn, in de strijd voor krachtiger en snellere actie. Omdat de toekomst van de planeet en onze eigen toekomst ervan afhankelijk is. Strijdt u met ons mee?

* Alle links op deze pagina openen in het Engels.

Terug naar boven