Doorgaan naar Inhoud

Gelijkheid EN rechtvaardigheid. Beide zijn nodig om verschil te maken.

Gepubliceerd:

In het Engels worden de woorden ‘equality’ en ‘equity’ nogal eens door elkaar gehaald. De woorden lijken op elkaar maar qua betekenis zijn het twee heel verschillende begrippen. Dit artikel legt uit waarom we beide nodig hebben voor een rechtvaardiger en sociaal inclusievere wereld.

Vier multiculturele vrouwen glimlachen en zwaaien naar de camera

Gebrek aan eerlijkheid is de kern van veel wereldwijde problemen op het gebied van ras, geslacht, seksuele geaardheid, mensen met een functiebeperking, onderwijs en economische status. Bij Unilever geloven we dat handelen op basis van eerlijkheid essentieel is voor het bereiken van algehele gelijkheid als resultaat.

Om een werkplek te creëren waar kansen eerlijk, rechtvaardig en gelijk zijn, moeten we rekening houden met de verschillende behoeften, culturele barrières en mogelijke discriminatie waarmee specifieke groepen in ons bedrijf te maken kunnen krijgen.

Nitin Paranjpe, Chief Transformation Officer & Chief People Officer Unilever
Foto van Nitin Paranjpe, Chief Transformation Officer & Chief People Officer bij Unilever

Wat is gelijkheid?

Gelijkheid is al heel lang een principe van rechtvaardigheid op de werkplek. Het gaat erom mensen op dezelfde manier te behandelen door hen dezelfde kansen en middelen te geven.

Deze standaardbenadering is echter alleen effectief als iedereen precies dezelfde behoeften heeft, omdat het uitgaat van een gelijk speelveld waar elk individu dezelfde voordelen of belemmeringen heeft. Maar in de praktijk is dit zelden het geval.

Procedures en initiatieven op de werkplek die iedereen ‘dezelfde service’ bieden, zorgen weliswaar voor gelijkheid, maar kunnen over het hoofd zien dat sommige collega's andere behoeften hebben.

Wat is eerlijkheid?

Eerlijkheid daarentegen erkent dat niet iedereen gelijk start en met verschillende barrières te maken heeft. Nitin Paranjpe, Chief Transformation Officer & Chief People Officer Unilever erkent: "Om een werkplek te creëren waar iedereen rechtvaardige en gelijke kansen heeft, moeten we rekening houden met de verschillende behoeften, culturele barrières en mogelijke discriminatie waarmee specifieke groepen in ons bedrijf te maken kunnen krijgen."

Met het oog daarop kan eerlijkheid het nemen van maatregelen inhouden ter compensatie van vooroordelen of belemmeringen waardoor niet iedereen zijn volledige potentieel kan bereiken.

Gelijkheid betekent bijvoorbeeld dat elke werknemer dezelfde toegang heeft tot een computer, bureau of opleiding. Eerlijkheid erkent dat iemand met een visuele beperking andere tools nodig kan hebben, of dat iemand in een rolstoel een andere toegang tot een lift nodig heeft dan iemand anders.

Waar we staan en waar we naar toe willen

Het is onze prioriteit om ons eigen bedrijf op orde te krijgen.

Uiteindelijk willen we dat Unilevers medewerkers een goede afspiegeling zijn van de diversiteit van de gemeenschappen waarin we actief zijn. Daarom hebben we een wereldwijde strategie gelanceerd die zich richt op vier identiteitsgroepen: Geslacht, Ras en Etniciteit, LGBTQI+ en Mensen met een Handicap.

"Ons doel om gelijkheid te bewerkstelligen betekent dat we heel bewust gegevens gebruiken om het beleid en de procedures te bepalen die de omstandigheden creëren waarin individuen en teams worden ondersteund en kunnen presteren.Onze Equity, Diversity & Inclusion-strategie moet iedereen ten goede komen om een rechtvaardige en inclusieve cultuur te bereiken," aldus Nitin.

We weten dat we nog meer moeten doen, maar onderstaand een aantal voorbeelden van waar we ons momenteel op richten om dit doel te bereiken binnen ons bedrijf, onze toeleveringsketen en onze merken:

 1. Talent management

  Ons game based assessment proces zorgt ervoor dat er geen onbewuste vooroordelen zitten in onze sollicitatieprocessen of beoordelingen van prestaties en potentieel.

  In Nederland heeft ons partnership met Emma@work ervoor gezorgd dat afgelopen jaren nieuwe collega’s met een fysieke beperking binnen onze organisatie aan de slag konden gaan en middels onze samenwerking met Refugee Talent Hub hebben we 14 vluchtelingen een stage kunnen bieden.

 2. Gendergelijkheid in senior benoemingen

  Wij hebben ervaring opgedaan met baanbrekende tools en werkwijzen, zoals de Gender Appointment Ratio (GAR), die is ontwikkeld in samenwerking met de Harvard Business School, om meer aandacht te vragen voor onbewuste vooroordelen bij senior benoemingen.

 3. Gendergelijkheid in de toeleveringsketen

  Wij zoeken proactief naar bedrijven die worden geleid door vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen om onze toeleveringsketen verder te diversifiëren.

  In Nederland zijn we partner van het Dutch Marketing Diversity Fund om binnen de marketingindustrie samen te zorgen voor gelijkheid, diversiteit, inclusie en antiracisme, zowel op het scherm als achter de camera.

 4. Flexibel werken

  We ontwikkelen en implementeren voortdurend baanbrekend nieuw beleid dat specifieke behoeften van onze medewerkers ondersteunt. Unilever is al lang voorstander van flexibel werken, zelfs al vóór COVID, en blijft werknemers in staat stellen werktijden aan te passen aan hun behoeften. Een voorbeeld is het Gezinsverlofbeleid dat een evenwichtige balans tussen werk en privéleven en verdere loopbaanontwikkeling voor alle ouders en voogden mogelijk maakt.

  In Nederland bieden we middels onze Interchangeable Holidays policy medewerkers de mogelijkheid om verlof op feestdagen te wisselen, bijvoorbeeld nieuwjaar voor Chinees nieuwjaar.

 5. Gender Transition Policy

  In Nederland bieden we oa extra verlofopties aan voor medewerkers die besluiten een geslachtsverandering te ondergaan. Hierbij willen we betreffende medewerkers ondersteunen in deze periode om ervoor te zorgen dat ze genoeg tijd hebben om dit proces te doorlopen én zich gesteund en volledig geaccepteerd voelen. De Gender Transition Policy bevat daarnaast ook training voor het team en nauwe contacten op het werk.

 6. Menstruatieverlof en Vruchtbaarheidsbeleid

  Onze landenteams hebben beleid ontwikkeld dat relevant is om het welzijn van hun personeel te ondersteunen. Ons menstruatieverlofbeleid in Noord-Afrika en het Midden-Oosten staat bijvoorbeeld toe dat vrouwen een dag betaald verlof nemen als ze tijdens hun maandelijkse cyclus complicaties ondervinden en in het Verenigd Koninkrijk voorziet ons Fertility Policy in de mogelijkheid van het bijwonen van medische afspraken en behandelingen.

 7. Equity-gedreven merken

  Merken als Dove en Vaseline streven ernaar om eerlijkheid op de voorgrond te brengen: Dove werkt aan het bevorderen van rassen gelijkheid, terwijl Vaseline als missie heeft gelijkheid te brengen op het gebied van huidverzorging voor de donkere huid.

 8. Taskforce Racial Equity

  In 2020 hebben we een Racial Equity Taskforce in het leven geroepen om prioriteit te geven aan het versnellen van de vertegenwoordiging van ‘Black & Brown’ talent in onze vier belangrijkste markten: Brazilië, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Onze wereldwijde en lokale HR-teams werken samen om vooroordelen weg te nemen in ons talent management processen zodat we, terwijl we al onze mensen ontwikkelen, ons tevens kunnen richten op talent uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen.

Gedreven door de individuele behoeften van al onze medewerkers willen we diversiteit, inclusie en een gevoel van saamhorigheid bevorderen, dat hen niet alleen in staat stelt om hun potentieel te maximaliseren, maar ook om hun authentieke zelf naar het werk te brengen. Uiteindelijk zal deze inzet niet alleen al onze werknemers ten goede komen, maar ons ook tot een beter bedrijf maken.

Lees meer over onze visie op een eerlijkere wereld

Terug naar boven