Doorgaan naar Inhoud

Definitie van een nieuw tijdperk voor leiderschap in duurzaamheid

Gepubliceerd:

Hein Schumacher, CEO van Unilever, geeft zijn visie op onze toekomstige duurzaamheidsagenda.

Foto van Hein Schumacher

Het afgelopen decennium werd gekenmerkt door buitengewone gebeurtenissen – een wereldwijde pandemie, een inflatieschok die slechts eens in een generatie voorkomt, oorlogen en geopolitieke verdeeldheid – waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar zijn in huishoudens, economieën en politieke stelsels.

Tegelijkertijd zijn de ecologische en sociale uitdagingen die onze planeet en onze samenlevingen bedreigen alleen maar nijpender en urgenter geworden. Of het nu gaat om de klimaatcrisis of sociale ongelijkheid, ze behoeven geen introductie als ze zo duidelijk in het oog springen.

Bij Unilever geloven we hartstochtelijk dat het bedrijfsleven alle reden heeft om deze uitdagingen aan te gaan en dat al vele jaren doet. Van ons Unilever Sustainable Living Plan tot onze Compass Strategy en recentelijk ons Climate Transition Action Plan, we hebben duurzaamheid een centrale plaats gegeven in onze bedrijfsstrategie.

We hebben veel bereikt en daar veel profijt van gehad. We hebben veerkrachtigere toeleveringsketens opgezet, aanzienlijke kosten bespaard in onze activiteiten en geweldig talent aangetrokken.

We kijken nu naar de toekomst en geloven dat we een kans hebben om een nieuw, derde tijdperk voor duurzaam zakelijk leiderschap te definiëren.

Het eerste tijdperk, meer dan tien jaar geleden, draaide vooral om het luiden van de noodklok en het stellen van ambities voor de lange termijn. Het tweede ging over het verder verankeren en integreren van duurzaamheid in bedrijven en waardeketens.

En het derde? Voor ons draait het allemaal om snellere resultaten met een grotere impact, door vooruitgang op het gebied van duurzaamheid integraal onderdeel te maken van de bedrijfsprestaties. Dat is iets wat de wereld nodig heeft en wat belanghebbenden, van investeerders tot consumenten, verwachten. Unilever wil opnieuw een koploper zijn.

Daarom hebben we maandenlang nagedacht over hoe we onze aanpak verder kunnen ontwikkelen. Dat komt neer op drie belangrijke veranderingen die we van plan zijn door te voeren.

  • Onze middelen gerichter inzetten voor onze grootste duurzaamheidsprioriteiten.
  • Onze ambities voor de langere termijn met meer urgentie nastreven.
  • Systematischer te werk gaan om de factoren buiten onze directe invloed die de vooruitgang bevorderen en belemmeren aan te pakken.

Dit zijn de essentiële principes die ons werk de komende jaren zullen leiden.

Meer focus

De realiteit is dat Unilevers duurzaamheidsagenda een breed scala aan onderwerpen omvat.

We hebben echter uit ervaring geleerd dat we onze middelen gerichter moeten inzetten om tastbare vooruitgang te boeken bij de grote, complexe uitdagingen waar we voor staan.

Laat me dit illustreren met een voorbeeld. In 2020 hebben we ons tot doel gesteld een ontbossingsvrije toeleveringsketen te realiseren voor palmolie, papier en karton, thee, soja en cacao. Hiervoor hebben we gedurende meerdere jaren aanzienlijke middelen ingezet om de uitdaging aan te gaan in al haar facetten: kleine boerenbedrijven ondersteunen, teeltmethoden verbeteren, zorgen voor traceerbaarheid en transparantie in de toeleveringsketen; onze eigen verwerkingsfaciliteiten bouwen; alternatieve materialen innoveren met behulp van baanbrekende wetenschap; en duizenden productlijnen herformuleren om ze minder of niet meer afhankelijk te maken van grondstoffen die een risico vormen voor bossen.

Deze gerichte aanpak heeft ons geholpen om 97,5% ontbossingsvrije ordervolumes te behalen tegen het einde van 2023. Dat is het soort aanpak dat we willen navolgen.

Terwijl we dus naar de toekomst kijken, zullen we onze inspanningen richten op vier duurzaamheidskwesties, waarvoor we onlangs onze publieke doelstellingen hebben geactualiseerd, die volledig zijn verankerd in ons Growth Action Plan. Deze zijn klimaat, natuur, plastics en bestaansmiddelen.

Onze geactualiseerde doelstellingen zijn zeer ambitieus, maar ze zijn ook opzettelijk en onbeschaamd realistisch. We zijn vastbesloten dat Unilever ze zal nakomen, net zoals we vastbesloten zijn te presteren ten opzichte van onze financiële doelstellingen. We willen duurzaamheidsambities stellen die geloofwaardig zijn, waarvan we geloven dat we ze kunnen waarmaken en die een echte positieve impact hebben.

Het spreekt voor zich dat we ons ook volledig blijven inzetten voor de grondbeginselen van verantwoord ondernemen: mensenrechten respecteren, gelijkheid, diversiteit en acceptatie bevorderen, integer zakendoen en waarborgen van de veiligheid van mensen. Deze zijn allemaal diep verankerd in ons bedrijf en we zullen er de komende jaren over blijven rapporteren.

Urgentere acties

We begrijpen waarom bedrijven soms worden beoordeeld op hun duurzaamheidsbeloften voor de lange termijn. Ze bieden een belangrijke bestemming, die richting geeft aan strategieën en samenwerkingsverbanden stimuleert voor complexe, veelzijdige uitdagingen.

Maar terwijl rigoureuze en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor de lange termijn van fundamenteel belang zijn, moeten we er ook voor zorgen dat we nu resultaten boeken. Daarom passen we onze aanpak ook aan op op de korte termijn: we zorgen ervoor dat we duidelijk zijn over de stappen die we direct moeten zetten en we passen ze in de strategische cycli waar de meeste bedrijven omheen plannen. Hier wordt kapitaal toegewezen, worden compromissen gesloten en worden mensen verantwoordelijk gehouden. Op deze manier profiteert duurzaamheid van de hele macht van het bedrijf en het gevoel van urgentie waarmee de rest van het bedrijf doorgaans wordt gerund.

Onze geactualiseerde publieke doelstellingen, waarin ambities voor de langere termijn worden aangevuld met mijlpalen voor de korte en middellange termijn, omarmen deze aanpak. We hebben gedetailleerde tijdgebonden routekaarten gemaakt, waarbij de investeringsbehoeften zijn geïntegreerd in de bedrijfsplanningscycli. We hebben regelmatig controlepunten aan de top van de organisatie om het tempo van de vooruitgang te bewaken en snel te handelen waar nodig.

We brengen ook de mate van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de duurzaamheidsroutekaarten op één lijn met andere bedrijfsdoelstellingen; van Unilever-brede KPI’s die worden gebruikt in het bonusplan van het bedrijf tot individuele KPI’s voor degenen die werkstromen managen. We zullen beloning en de levering van duurzaamheidsprestaties blijven koppelen als onderdeel van ons bredere Growth Action Plan om de prestatiecultuur bij Unilever te verbeteren.

Meer systemisch

Unilever pleit al lange tijd voor externe verandering om duurzame resultaten te versnellen en we zijn betrokken bij talloze fora, coalities en campagnes waarin we vaak een leidende rol spelen.

Omdat de mogelijkheden om vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid binnen onze directe invloedssfeer steeds schaarser worden, richten we ons het komende decennium sterker op mogelijkheden die grotendeels afhankelijk zijn van wereldwijde veranderingen in de waardeketen, technologische innovaties en overheidsbeleid om ze mogelijk en betaalbaar te maken.

Dat betekent dat Unilever haar stem en haar macht om mensen bijeen te brengen krachtiger zal gebruiken om factoren die onze vooruitgang bevorderen en belemmeren aan te pakken.

Een deel hiervan draait om diepere vormen van samenwerking met partners, zoals via ons leveranciersklimaatprogramma, dat is opgezet om capaciteiten op te bouwen bij onze 300 grootste leveranciers die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van onze Scope 3-broeikasgassen.

Een ander deel is een assertievere beleidsbeïnvloeding, om te helpen de voorwaarden te scheppen voor het stimuleren van vooruitgang in onze waardeketens. Een goed voorbeeld is hoe wij de roep om een wereldwijd plasticverdrag leiden, dat bindende regels, doelstellingen en normen stelt voor herontwerp van verpakkingen, modellen voor hergebruik/navulling, uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten (EPR), afvalverwerking en het uitbannen van vermijdbare kunststoffen.

In alles zijn we van plan om transparanter te werk te gaan. De publicatie van onze eerste Climate Policy Engagement Review (PDF 1.39 MB), die onze beleidsprioriteiten op het gebied van klimaat vaststelt en de standpunten en de posities en betrokkenheidsactiviteiten van onze belangrijkste brancheorganisaties kritisch onderzoekt, getuigt van deze inspanning.

Kortom, bij Unilever willen we minder dingen doen, met een grotere impact. Onze vernieuwde duurzaamheidsagenda, met meer focus, urgentie en systemische verandering, is daarop geen uitzondering. We zijn vastbesloten om ons plan uit te voeren en zijn enthousiast over het verschil dat het zal maken, voor ons bedrijf en voor onze vele belanghebbenden.

Omhoog gerichte opname van palmboom
Terug naar boven