Doorgaan naar Inhoud

Unilever, Jumbo, Ardo en Agrifirm starten ‘Het Wortel Collectief’

Gepubliceerd:

Unilever heeft vandaag aangekondigd de handen ineen te slaan met Jumbo, Agrifirm en Ardo voor een project voor regeneratieve landbouw in Nederland. Samen vormen de vier partijen ‘Het Wortel Collectief’, vernoemd naar het eerste gewas waar ze zich op richten. Met deze bijzondere samenwerking binnen de keten dragen ze bij aan de transitie naar duurzamere en regeneratieve landbouwpraktijken.

Verse waspenen van Het Wortel Collectief.

De eerste projecten zijn van start gegaan: op zo’n 30 hectare landbouwgrond worden inmiddels regeneratieve praktijken toegepast in de wortelteelt. In april 2024 zijn de eerste wortelen gezaaid, die vanaf september verwerkt worden in verschillende soepen van Unox en een deel van de maaltijdpakketten van Knorr. De eerder gezaaide waspeen voor Jumbo wordt inmiddels volop geoogst en ligt sinds half juni in de Jumbo winkels.

Omdat elk stuk land en iedere boerderij verschillende eigenschappen hebben, is een unieke aanpak per boerderij nodig. Op de verschillende akkers worden daarom diverse regeneratieve praktijken geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Niet-kerende bodembewerking, waarbij niet diep geploegd wordt en de bodem zo min mogelijk verstoord wordt.
  • Het planten van bodembedekkers om erosie en uitdroging tegen te gaan en zoveel mogelijk nutriënten in de bodem te houden.
  • Het gebruik van organische meststoffen en biologische gewasbeschermingsmiddelen, om de gewassen te voeden en beschermen.

Deze activiteiten hebben als uiteindelijke doel om de bodemgezondheid te versterken, broeikasgasemissies te verminderen, waterefficiëntie en -kwaliteit te verbeteren en biodiversiteit te bevorderen.

Langs het wortelveld zijn wilde bloemranden geplant, om de biodiversiteit op en rondom het veld te vergroten.

Een framework voor regeneratieve landbouw

Door het toepassen van regeneratieve landbouw worden natuurlijke hulpbronnen versterkt in plaats van uitgeput. Zo beoogt het bij te dragen aan een gezondere planeet en een veerkrachtiger voedselsysteem, waardoor gewassen nu én in de toekomst beschikbaar blijven. Er is echter geen eenduidige, vastomlijnde definitie van deze vorm van landbouw. Daarom gebruikt het Wortel Collectief als basis een framework dat afgestemd is op het Sustainable Agriculture Initative (SAI). Ook de impact van het project wordt gemeten aan de hand van de indicatoren die zijn opgesteld door het SAI-platform. Deze indicatoren meten de impact op biodiversiteit, gezondheid van de bodem, watergebruik en klimaat.

Samenwerking binnen de keten is noodzakelijk

Het Wortel Collectief bestaat uit verschillende ketenpartners. Via leveranciers Agrifirm en Ardo, komen wortelen uiteindelijk terecht in verschillende producten van Unilever, zoals een aantal soepen van Unox en maaltijdpakketten van Knorr, en ligt de verse waspeen in de winkels van Jumbo. De vier partijen werken intensief samen en zullen de komende jaren aan de hand van de samenwerking bijdragen aan de bredere kennisontwikkeling over regeneratieve landbouw in Nederland.

Emilie Haspeslagh (Ardo), Debora van der Zee-Denekamp (Unilever), Fanny Weinbreck (Agrifirm) en Daniek Ehrismann (Jumbo) op het wortelveld

Het implementeren van regeneratieve landbouwpraktijken op 1 miljoen hectare land

Het Wortel Collectief is het eerste regeneratieve landbouwproject van Unilever op Nederlandse bodem. Wereldwijd zet Unilever zich echter al langer in voor regeneratieve landbouwprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de twee regeneratieve landbouwprojecten in Europa: een gericht op tomaten in Spanje en een ander op rijst in Italië, waarvan de eerste impactresultaten eind 2023 gedeeld zijn.

Unilever zet al langere tijd in op een aantal regeneratieve landbouwprojecten. Binnen het Wortel Collectief gaan we de komende tijd veel leren en kennis uitwisselen. Deze opgedane kennis zetten we in om de komende jaren projecten toe te voegen en op te schalen, om zo onze bijdrage te leveren aan de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem.

Debora van der Zee, General Manager Nutrition Noord-Europa bij Unilever

Deze projecten leggen de basis voor een uitgebreide opschaling van regeneratieve landbouw in de toeleveringsketen van Unilever. Unilever heeft de ambitie uitgesproken tegen 2030 op 1 miljoen hectare land regeneratieve landbouwpraktijken te implementeren.

De vier samenwerkende partijen uit Het Wortel Collectief, Unilever, Jumbo, Ardo, en Agrifirm poseren met de wortelen die voortkomen uit regeneratieve landbouw praktijken.
Terug naar boven