Doorgaan naar Inhoud

Unilever viert 10 jarig bestaan van het Sustainable Living Plan

Gepubliceerd:

Gemiddelde leestijd: 6 minuten

CEO Alan Jope benadrukt het belang van duurzaamheid en roept op tot hernieuwde actie om de sociale ongelijkheid en de klimaatcrisis aan te pakken

손을 씻는 어린이들

Londen/Rotterdam – Woensdag 6 mei herdacht Unilever haar Sustainable Living Plan dat nu in het tiende en laatste jaar is. Alan Jope, CEO, versterkte hierbij Unilevers inzet om duurzaam leven voor 8 miljard mensen gemeengoed te maken en riep op tot collectieve actie om ervoor te zorgen dat de crises van sociale ongelijkheid en klimaat niet worden verwaarloosd, ook nu in tijden van corona.

Tijdens een wereldwijde virtuele bijeenkomst zei Alan Jope: "Het Unilever Sustainable Living Plan was een belangrijk kantelpunt voor ons bedrijf. Een aantal doelen hebben we bereikt, andere hebben we gemist, maar door het te proberen groeiden we uit tot een beter bedrijf. Het heeft enorme vindingrijkheid, toewijding en samenwerking vereist om te komen tot waar we nu zijn. We hebben goede vooruitgang geboekt, maar er is nog meer te doen

"De druk op onze planeet wordt steeds groter en de sociale ongelijkheid heeft een kritiek punt bereikt dat nog versterkt wordt door de verwoestende pandemie die ons allemaal treft. De problemen zijn echter net zo urgent als voordat Covid-19 toesloeg, en zullen - net als Covid-19 - de meest kwetsbaren onevenredig zwaar treffen.

Meer dan 700 miljoen mensen leven in extreme armoede met minder dan 1,90 dollar per dag, en de Wereldbank schat dat in 2020 40 tot 60 miljoen mensen extra in extreme armoede terechtkomen als gevolg van Covid-19. Door de klimaatcrisis dreigen er nog eens honderden miljoenen mensen bij te komen.

"Bedrijven in verschillende sectoren, overheden in verschillende continenten, NGO's, academici, onderzoekers, wetenschappers... we moeten allemaal de handen ineenslaan. We kunnen de klimaatactie niet op een laag pitje zetten en de mensen die in armoede leven vertellen dat ze moeten wachten. 2020 is het jaar waarin een enorme hoeveelheid overheidsgeld zal worden uitgegeven om de economie weer op de rails te krijgen.

Alleen moeten we er niet naar streven om terug te keren naar de oude situatie. Met eensgezindheid en daadkracht kunnen we sterker uit deze crisis komen; klaar om sneller en voortvarender actie te nemen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden" voegde Jope eraan toe.

"Nu ons Sustainable Living Plan ten einde loopt, zullen we voortbouwen op alles wat we in de afgelopen 10 jaar hebben geleerd waarbij we ons richten op wat goed heeft gewerkt en de punten verbeteren die niet goed hebben uitgepakt. Daarnaast zullen we onszelf nieuwe uitdagingen blijven stellen. En hoewel we niet precies weten hoe de wereld er na Covid-19 uit zal zien, ben ik ervan overtuigd dat er alleen een toekomst is als we onze beloften voor mens en planeet nakomen.

Hij voegde eraan toe: "Voor de Covid-19-crisis was het al duidelijk dat we van het huidige kapitalistische model af moeten. Globalisering en kapitalisme zijn goed voor een bedrijf als het onze, maar niet als dit ten koste gaat van mens en planeet. Het is dus aan bedrijven zoals de onze, samen met partners - NGO's, overheidsorganisaties, academici, leveranciers, klanten - om een nieuw model van kapitalisme tot ontwikkeling te brengen, en te bouwen aan een betere toekomst".

10 jaar duurzaam leven - en de toekomst

Elk jaar heeft Unilever vooruitgang geboekt ten aanzien van de doelstellingen in haar Sustainable Living Plan. Enkele van de resultaten zijn:

  • Het bereiken van 1,3 miljard mensen via onze gezondheids- en hygiëneprogramma's.
  • Het verminderen van de totale afvalvoetafdruk per consumentengebruik van onze producten met 32% en sturen onze fabrieken wereldwijd geen afval meer naar de vuilstort.
  • Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door onze eigen productie met 50% en maken we wereldwijd gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit in onze fabrieken. -
  • Het verlagen van het suikergehalte in al onze gezoete ice tea dranken met 23% en 56% van onze voedingsmiddelenportfolio voldoet nu aan de hoogste voedingsnormen.
  • Door 2,34 miljoen vrouwen toegang te geven tot initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van hun veiligheid, het ontwikkelen van hun vaardigheden of het vergroten van hun mogelijkheden, hebben we wereldwijd een evenwicht bereikt tussen het aantal vrouwen en mannen in onze organisatie, waar 51% van de managementfuncties door vrouwen wordt bekleed.

Rebecca Marmot, Chief Sustainability Officer: "Er zijn veel hoogtepunten uit de afgelopen tien jaar. Unilever's Sustainable Living Brands - waaronder merken als Dove, Hellmann's en Domestos - hebben consistent beter gepresteerd dan het gemiddelde groeipercentage van de rest van ons portfolio sinds de introductie van de maatstaf in 2014. We hebben meer dan € 1 miljard aan kosten bespaard op water- en energieverbruik in onze fabrieken en door minder materiaal te gebruiken en minder afval te produceren.

Ook is het Unilever Sustainable Living Plan is een doorslaggevende factor voor het aantrekken van talent en heeft het bijgedragen aan het opbouwen van sterke samenwerkingsverbanden met ngo's, overheidsorganisaties en andere bedrijven.

"Maar natuurlijk waren er ook hobbels op de weg. Unilever heeft veel programma's om het levensonderhoud van vrouwen te verbeteren en hun kansen te vergroten; maar het meten van de werkelijke impact hiervan is uiterst moeilijk gebleken. Ook de complexiteit van veel van onze wereldwijde toeleveringsketens maakte onze duurzame inkoopdoelstellingen extra uitdagend”, voegde Marmot eraan toe.

In navolging van het USLP streeft Unilever ernaar een koploper op het gebied van duurzaamheid te blijven en heeft zij een nieuwe, volledig geïntegreerde bedrijfsstrategie ontwikkeld: de ‘Unilever Compass’.

De Unilever Compass strategie is gebaseerd op drie kernprincipes: merken met een purpose groeien, bedrijven met een purpose blijven bestaan en mensen met een purpose floreren. Ter ondersteuning hiervan omvat de Unilever Compass 15 meerjaren-prioriteiten die het volledige spectrum van Unilevers activiteiten en het bredere ecosysteem dekken. Elke prioriteit heeft ambitieuze doelstellingen, met bijbehorende programma's en projecten, die de voor ons belangrijkste uitdagingen aanpakken, zoals het reduceren van de hoeveelheid verpakking en afval, gelijkheid van mannen en vrouwen, eerlijke handel en mensenrechten - en ook klimaatverandering en sociale integratie.

De Unilever Compass strategie is gebaseerd op dezelfde strikte aanpak als het USLP en zal nog holistischer, inclusiever en verstrekkender zijn. Meer details hierover volgen binnenkort.

Alan Jope concludeerde: "De USLP loopt na 10 jaar ten einde, maar de weg naar het bereiken van ons doel om duurzaam leven gemeengoed te maken is dat zeker niet. Sterker nog, nu de wereld steeds sneller verandert, verwachten onze medewerkers, onze consumenten, onze klanten, onze leveranciers, onze partners nog meer van ons. We weten dat we de leiding kunnen blijven nemen, maar we moeten meer lef hebben en beter en sneller zijn.”


Voor meer informatie over het Unilever Sustainable Living Plan

10 jaar USLP (Video)

Terug naar boven