Doorgaan naar Inhoud

Doel, waarden en principes

In onze doelstelling staat "wij vinden dat wij om te slagen hoge gedragsnormen moeten aanhouden ten opzichte van iedereen met wie we werken, de samenleving en het milieu.”

Integer werken

Integer zijn en respect tonen voor de vele mensen, organisaties en groepen in de samenleving waarmee ons bedrijf in aanraking komt, heeft altijd centraal gestaan in onze wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Positieve impact

We streven ernaar op vele manieren een positieve invloed uit te oefenen: door onze merken, onze commerciële activiteiten en onze betrekkingen met anderen, door vrijwillige bijdragen en door de vele andere manieren waarop we in interactie zijn met de samenleving

Voortdurend betrokken

We willen ook de wijze waarop we omgaan met de invloed van onze activiteiten op het milieu voortdurend verbeteren. Het is ons doel op termijn een duurzaam werkende onderneming te worden.

Onze ambities vastleggen

Onze doelstelling beschrijft onze ambities ten aanzien van onze bedrijfsvoering en wordt onderbouwd door onze gedragscode, de Code of Business Principles. (PDF 8.52 MB) Daarin zijn de gedragsnormen vastgelegd die iedereen binnen Unilever naleeft, waar ook ter wereld. De Code of Business Principles ondersteunt ook onze wijze van ondernemingsbestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Werken met anderen

We willen werken met leveranciers die opereren op basis van dezelfde waarden en normen als wij. Onze Responsible Sourcing Policy (PDF 8.13 MB), die aansluit op onze eigen Code of Business Principles, omvat twaalf uitgangspunten waaronder integriteit en verantwoordelijkheden ten aanzien van medewerkers, consumenten en het milieu.

Terug naar boven