Doorgaan naar Inhoud

Wij komen in Actie!

An image showing products

In onze nieuwe campagne Wij Komen In Actie slaan onze merken Andrélon, Robijn, Lipton en Hellmann’s de handen ineen om op ludieke wijze aandacht te vragen voor het plastic probleem en te laten zien welke duurzame stappen we zetten door producten in verpakkingen van gerecycled plastic extra onder de aandacht te brengen. Uiteraard kiezen we er als er kwalitatief goede, duurzamere alternatieven zijn voor om geen of minder plastic te gebruiken, maar deze zijn er niet altijd. Gerecycled plastic is vaak de oplossing die het meeste milieuwinst oplevert. Daarom willen we met deze campagne deze duurzamere keuze extra onder de aandacht brengen.

Naast de acties die we zelf nemen voor betere verpakkingen, is een belangrijk onderdeel van de campagne dat we ook actie gaan ondernemen om plastic dat terecht gekomen is in de natuur op te ruimen. Dit doen we samen met River Cleanup, waarbij we dit kwartaal 140.000 kilo plastic uit de rivieren halen waar dat het hardst nodig is.

Maar waarom stopt Unilever niet gewoon helemaal met plastic verpakkingen?

Verpakkingen zijn cruciaal om producten te beschermen en te kunnen vervoeren. Bovendien verlengen verpakkingen de houdbaarheid van producten en en helpen zij (voedsel)verspilling te voorkomen. Plastic heeft als verpakkingsmateriaal veelal een lagere milieu-impact dan andere verpakkingsmaterialen, en is daarnaast een licht en stevig materiaal. Plastic kent echter ook nadelen. In de praktijk belandt het te vaak en te veel in de natuur. Er is een plastic probleem. Dit moet stoppen en vereist directe actie van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen én consumenten.

Wij voelen ons als grote producent mede-verantwoordelijk om dit probleem te helpen oplossen en dat doen we door op verschillende manieren in actie te komen.

Als Unilever hebben we onszelf een aantal ambitieuze doelen gesteld op het gebied van plastic. We streven ernaar dat uiterlijk in 2025 100% van onze plastic verpakkingen onderdeel is van een circulair systeem, oftewel volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is. Daar waar mogelijk gebruiken we minder plastic of beter plastic.

Voor een deel van onze merken zijn we al overgestapt op gerecycled plastic, dat is beter plastic omdat het hergebruikt is en kan worden en daarom een lagere milieu-impact heeft dan nieuw plastic. We zijn goed op weg met onze merken. Daar zijn we trots op.

Maar we zijn er nog niet. Er moet nog veel meer gebeuren. Daarom komen we in actie. Ook jij kunt in actie komen en eraan bijdragen dat we verpakkingsmateriaal keer op keer hergebruiken en niet in het milieu laten belanden:

 1. Kies bij aankoop van producten voor recyclebare verpakkingen zonder onnodig plastic, het liefst ook gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare materialen.
 2. Maak verpakkingen goed leeg voor je ze weggooit.
 3. Gooi lege verpakkingen op de juiste manier weg: plastic bij plastic, papier bij oud-papier en glas in de glasbak. Let op: dit kan per gemeente verschillen.
 4. Voorkom zwerfafval, door verpakkingen en andere materialen in een afvalbak of container te gooien.
 5. Deel deze tips met vrienden, familie en bekenden om meer impact te hebben!

Wat betekent ‘tot 100% gerecycled plastic’?

Tot 100% gerecycled plastic betekent dat we zoveel mogelijk gerecycled plastic gebruiken, in het geval van Lipton en Andrélon is dit 100% gerecycled plastic. Voor Robijn gebruiken we momenteel nog 70% gerecycled plastic, omdat we een bepaald type gerecycled plastic nodig hebben om ervoor te zorgen dat de fles stevig genoeg is en zijn vorm behoudt. Hiervan is momenteel niet genoeg gerecycled plastic in de markt om alle Robijn flessen 100% gerecycled te maken. Voor Hellmann’s gebruiken we 99% gerecycled plastic omdat we nog een UV-laag toe moeten voegen om de mayonnaise te beschermen.

Andrélon is overgestapt naar flessen gemaakt van 100% gerecycled plastic*. Andrélon werkt hiervoor samen met het Nederlandse recyclebedrijf Morssinkhof Plastics. In deze video is te zien hoe het recycling proces in zijn werk gaat en hoe een gebruikte fles een nieuw leven krijgt als verpakking van Andrélon. *M.u.v. de dop.

Wat doen jullie precies met River Cleanup?

Samen met River Cleanup halen we dit kwartaal 140.000 kilo plastic uit de meest vervuilde rivieren, in eerste instantie in Kameroen. Dit doen we met een combinatie van technische oplossingen en het betrekken van mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘Trashbooms’, een soort barrières van 60 centimeter diep die op strategisch gekozen locaties in de rivier drijvend afval tegenhouden zodat het opgevist en opgeruimd kan worden. Hierdoor voorkomen we dat dit plastic en ander afval in de oceaan terecht komt. Tegelijkertijd dragen we bij aan het creëren van extra werkgelegenheid ter plekke en zorgen we voor meer bewustzijn over de impact van zwerfafval. Daarnaast geeft River Cleanup lessen op scholen over de noodzaak van afval ophalen en recyclen. Ook betrekken zij mensen via cleanups. Lees meer over de missie van River Cleanup en hoe jij kunt helpen, ook bij jou in de buurt! 

Wat doet Unilever nog meer aan het plastic probleem?

100% gerecycled en recyclebaar plastic: belangrijk onderdeel van ons klimaatplan

Als Unilever hebben we een klimaatactieplan (PDF 7.98 MB) ontwikkeld met ambitieuze klimaatdoelen, waaronder het terugdringen van onze directe en indirecte (van onze hele toevoerketen) emissies van broeikasgassen met 70% tegen 2025 (t.o.v. 2015), en met 100% tegen 2030. Bovendien willen we tegen 2039 ‘Net Zero’* broeikasgassen bereiken voor al onze producten, van de ingrediënten en materialen tot aan het punt van verkoop. Ook zullen we tussen nu en 2030 €1 miljard investeren in projecten die de natuur beschermen en klimaatverandering tegengaan, zoals het beschermen van bossen en rivieren.

Om deze ambitieuze doelen te behalen is het belangrijk dat de milieu-impact van onze producten en verpakkingen zo laag mogelijk is. We kijken daarbij naar grondstoffen, productie, logistiek en verpakkingen. Het gebruik van plastic is een belangrijk onderdeel. We weten ook dat plastic als verpakkingsmateriaal veelal een lagere CO2 impact heeft dan alternatieven. Onderzoek uit 2011 laat bijvoorbeeld zien dat de productie van een papieren zak vier keer meer energie vraagt dan de productie van een plastic zak. Wanneer we plastic gebruiken kunnen we de milieu-impact verder beperken door gerecycled plastic te gebruiken. Zo laat een studie uit 2017 zien dat gerecycled PET (een veelgebruikte plastic soort) een 79% lagere CO2 uitstoot heeft dan nieuw ‘virgin’ PET.

Door producten in verpakkingen van gerecycled plastic extra onder de aandacht te brengen in de “Wij Komen in Actie” campagne, willen we het iedereen zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maken om een meer bewuste keuze te maken. Samen met River Cleanup willen we ervoor zorgen dat de duurzamere keuze ook de meer aantrekkelijke keuze is. Hierdoor hopen we ook andere bedrijven te inspireren om de overgang naar duurzamere verpakkingen te versnellen, waardoor de impact groter wordt en het gebruiken van duurzamere verpakkingen het nieuwe normaal.

Verantwoord omgaan met plastic

Ondanks dat plastic veelal de laagste uitstoot heeft ten opzichte van andere verpakkingsmaterialen kennen we allemaal de beelden van de ‘Plastic Soup’ en stranden met veel plastic afval. Wij willen dat onze verpakkingen nooit in het milieu belanden, maar gerecycled worden. Als plastic in het mileu terecht komt duurt het jaren voordat het afbreekt en zelfs dan zijn de minuscule plastic deeltjes waarin het uiteenvalt slecht voor mens, plant en dier. Het is daarom heel belangrijk dat we verantwoord omgaan met plastic. Als Unilever dragen we daarom bij aan structurele oplossingen door concrete en ambitieuze doelen te stellen, die we uiterlijk tegen 2025 willen behalen:

 • Het gebruik van nieuw plastic halveren (ten opzichte van 2018), enerzijds door een absolute reductie van 100.000 ton wereldwijd, en anderzijds door het gebruik van gerecycled plastic.
 • 100% van plastic verpakkingen herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar ontwerpen.
 • Minimaal 25% gebruikt plastic inzetten in nieuwe verpakkingen.
 • Meer plastic verpakkingen inzamelen en verwerken dan we op de markt brengen, en daarmee voorkomen dat plastic in het milieu terecht komt.

Om in Nederland plastic verpakkingen in te zamelen en te verwerken betalen producenten een afvalverwerkingsbijdrage, waarmee het ophalen, de sortering en recycling van plastic verpakkingen bekostigd wordt. Dit systeem is gebaseerd op het principe van producentenverantwoordelijkheid, waarbij het bedrijfsleven dat verpakkingen op de markt brengt verantwoordelijk is voor het organiseren van dit systeem om milieuvervuiling te voorkomen. In de praktijk wordt ervoor gezorgd dat verreweg het meeste verpakkingsmateriaal wordt ingezameld voor recycling of energie-terugwinning en niet in het milieu eindigt. Echter hebben we nog steeds te maken met zwerfafval, bestaande uit verpakkingen en diverse andere items (zoals kranten, peuken, kauwgom, vuurwerk, etc.). Volgens Milieu Centraal tussen de 35 en 140 miljoen kilo per jaar.

Lees wat we in Nederland samen kunnen ondernemen om zwerfafval te voorkomen.

Door het systeem van inzameling van verpakkingsmaterialen en ander afval wordt zo veel mogelijk voorkomen dat het milieu onnodig vervuild wordt. In veel landen bestaat echter geen goed systeem, zoals we in Nederland kennen. Hierdoor belandt afval via wind en water in rivieren en uiteindelijk in oceanen. The Ocean Clean-Up heeft op basis van metingen een schatting gedaan dat zo’n 80% van het rivierplastic uit slechts 1% van de rivieren wereldwijd komt. Wij voelen ons als grote producent medeverantwoordelijk om dit probleem op te lossen, we zijn als internationaal bedrijf immers ook actief in zich ontwikkelende en opkomende markten. Daarom werken we actief samen met lokale organisaties en overheden in markten waar goede recyclinginfrastructuur ontbreekt, om dit op te zetten. Zo hebben we bijvoorbeeld in Indonesië meer dan 1000 Waste Banks helpen opzetten en investeren we via fondsen, zoals The Ocean Fund, in het opzetten van systemen om verpakkingsmaterialen in te zamelen, te sorteren en recyclen in landen als India en Indonesië.

Maar ook vanuit Nederland willen we naast het continu duurzamer maken van onze verpakkingen en de bijdrage aan een goede recyclinginfrastructuur via de centraal georganiseerde producentenverantwoordelijkheid, eraan bijdragen dat we meer plastic verpakkingen inzamelen en verwerken dan we op de markt brengen. We kunnen de grootste bijdrage leveren in landen waar dat het hardst nodig is. Daarom werken we nu actief samen met River Cleanup. Het doel van onze samenwerking is om mensen in Nederland bewuster met verpakkingsmateriaal om te laten gaan, en tegelijkertijd daar waar het het hardst nodig is plastic uit rivieren te halen en bewustwording rondom plasticgebruik en recycling te helpen bouwen. We gaan alleen dit kwartaal al 140.000 kilo plastic uit rivieren halen.

Bekijk meer informatie over alle projecten, doelen en de jaarlijkse voortgang op het gebied van plastic verpakkingen.

Waar we nu staan

We zijn goed op weg om onze 2025 ambities te behalen, en werken met onze merken hard aan het realiseren van onze circulaire plasticstrategie.

Op dit moment is 74% van het plastic dat we in Nederland gebruiken recyclebaar, en ongeveer eenderde van het plastic dat we gebruiken is afkomstig van gerecycled materiaal. Wereldwijd was eind 2020 meer dan 10% van het plastic dat we gebruiken afkomstig van gerecycled materiaal. Uiteraard zouden we graag deze percentages veel hoger zien, maar de grote uitdaging is het aanbod van gerecycled plastic. Daarom is het zo belangrijk dat het gebruik van gerecyled plastic de nieuwe norm wordt, zodat de markt hiervoor zich snel ontwikkelt en het aanbod toeneemt.

Nieuwe technologieën en hervulbare verpakkingen

Door innovatieve oplossingen te ontwikkelen kunnen we nog meer en sneller duurzame verpakkingen ontwikkelingen, zo werken we samen met Obbotec aan het opschalen van een technologie die HDPE (een veelgebruikt plastic type) oneindig kan recyclen.

Ook zijn grote merken als AXE, Dove en Dove Men+Care overgegaan naar 100% gerecycled plastic in alle flessen. Vanaf nu worden ook Andrélon flessen gemaakt van 100% in Nederland gerecycled plastic, waarmee we jaarlijks ruim 500.000 kilo nieuw plastic besparen. Daarnaast werken we met innovaties als de geconcentreerde eco-refills van CIF en de shampoobar van Love, Beauty & Planet in een plasticvrij kartonnen doosje, aan een absolute reductie van ons plasticgebruik.

Ook testen we hervulbare verpakkingsconcepten, om te leren hoe we schaalbare oplossingen kunnen ontwikkelen voor bijvoorbeeld wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en shampoo. Dit vereist gedragsverandering en betekent dat je op een andere manier boodschappen moet gaan doen. Naast de uitdagingen die dat met zich mee brengt , moeten we ook rekening houden met productveiligheid en correcte informatie over ingrediënten en allergenen. Door middel van pilots in de praktijk leren we veel over wat wel en niet goed werkt.

Uitdagingen

In onze ambitie van 100% recyclebare verpakkingen voor 2025, kennen we ook grote uitdagingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van flexibele verpakkingen. Flexibele verpakkingen bestaan uit één of meerdere dunne lagen materiaal, om daarmee de inhoud van producten goed te beschermen tegen vocht, zuurstof en licht. Door heel dunne lagen te gebruiken is er slechts een minimale hoeveelheid materiaal nodig om de houdbaarheid van een product te verlengen, waardoor flexibele verpakkingen een zeer lage milieu-impact hebben. Echter is het recyclen complexer dan bij een stevige verpakking die van één soort plastic is gemaakt.

Om deze flexibele verpakkingen recyclebaar te maken, proberen we onder andere deze verpakkingen van slechts één type plastic te maken. Dit is in de praktijk echter minder simpel dan het lijkt. Zo hebben we bijvoorbeeld verschillende tests gedaan met onze Unox Soep in Zak, maar nog geen duurzamer recyclebaar materiaal gevonden dat sterk genoeg is, ook als een verpakking uit het schap in de supermarkt valt. Deze simpele toets voorkomt in de realiteit namelijk veel verspilling. We werken met partners om andere oplossingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld door te investeren in nieuwe innovatieve recycling-technologieën en door met partijen in de keten en experts uit de wetenschap en kennisinstellingen samen te werken.

FAQs

Waarom gebruikt Unilever plastic verpakkingen?

 • Verpakkingen zijn nodig om producten te beschermen, te vervoeren en de houdbaarheid te verlengen.
 • Plastic is veelal het verpakkingsmateriaal met de laagste milieu-impact in vergelijking met alternatieven.
 • Als Unilever vinden we dat plastic een waardevol materiaal is, dat niet in het milieu thuishoort. Daarom maken we belangrijke keuzes. Als er een kwalitatief goed en duurzamer alternatief beschikbaar is, gebruiken we geen plastic. Daarnaast gebruiken we minder plastic, middels gewichtsreductie of nieuwe verpakkingsoplossingen, of beter plastic, zoals hernieuwbaar plastic van plantaardige grondstoffen of gerecycled plastic.

Wat verstaan jullie onder recyclebaar?

We zien een verpakking als recyclebaar als deze voldoet aan de onderstaande vier criteria:

 • De infrastructuur voor inzameling van de verpakking is op grote schaal aanwezig in de markt.
 • Het is technisch mogelijk om het verpakkingsmateriaal te sorteren.
 • Er is bewezen recycletechniek voor het verpakkingsmateriaal.
 • Er is een commercieel rendabele route om het materiaal te verwerken, bijv. via het systeem van producentenverantwoordelijkheid.

Waarom halen jullie met de River Clean-Up 140.000 kilo plastic per kwartaal uit de rivieren?

We hebben 140.000 kilo plastic per kwartaal als doel gesteld, omdat dit gelijk staat aan 3% van het totale plastic volume dat we als Unilever Benelux gebruiken om onze producten te verpakken. De International Union for Conservation of Nature (IUCN) (PDF 3.88 MB) schat dat wereldwijd zo’n 3% van al het geproduceerde plastic afval (oa via rivieren) in de oceaan eindigt. In Nederland ligt dit percentage uiteraard veel lager doordat we een uitgebreid systeem van inzameling, sortering en recycling voor verpakkingsmaterialen hebben. Door als Unilever, met de juiste partnerships, meer plastic uit het milieu te halen dan dat er nu in terecht komt - zoals wij ons ook wereldwijd voor 2025 tot doel hebben gesteld - kunnen we een positief verschil maken en samen het probleem van afval in het milieu aanpakken.

Wat betekent PCR / gerecycled plastic?

Gerecycled plastic komt van ingezamelde plastic verpakkingen. De term die we hiervoor gebruiken is: PCR en staat voor ‘Post Consumer Resin’. Het gebruikte plastic wordt verzameld en wordt daarna gebruikt om nieuwe producten of verpakkingen van te maken.

Waar komt gerecycled plastic vandaan?

Het gerecyclede plastic komt van verschillende bronnen, zoals van consumentenafval en bedrijfsafval en wordt verwerkt in een recycle centrum.

Heeft het gebruik van gerecycled plastic in verpakkingen invloed op het product?

Nee, we doen geen concessies op de kwaliteit. Het gebruikte gerecyclede plastic is van hetzelfde type als het oorspronkelijke nieuwe plastic en voldoet aan dezelfde veiligheidseisen. De interactie van het verpakkingsmateriaal met het product wordt uitvoerig getest in ons laboratorium. We zorgen ervoor dat de kwaliteit en stabiliteit van het product gewaarborgd blijft.

Zijn jullie doppen ook gemaakt van gerecycled plastic?

Nog niet altijd, doppen moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld steviger zijn en niet breken wanneer er kracht op wordt gezet om de verpakking te openen. Dit is nog niet altijd mogelijkmet gerecycled materiaal. Op dit moment onderzoeken we opties om gerecycled materiaal van de hoogste kwaliteit te kunnen verkrijgen, om ook doppen van gerecycled plastic te maken die aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen.

Wat is het verschil tussen recyclebaar en gerecycled?

Recyclebaar plastic houdt in dat van de verpakkingen weer nieuwe producten gemaakt kunnen worden.

Gerecycled plastic houdt in dat de verpakking gemaakt is van gebruikt plastic, waardoor nieuw plastic bespaard wordt.

Waarom komen jullie juist nu in actie?

Als Unilever zijn we, zoals in ons Sustainable Living Plan en Compass strategie te lezen valt, al meer dan 10 jaar bezig om onze impact op het milieu te verminderen, maken we een continue step-up in onze doelen en rapporteren we jaarlijks over de voortgang die we maken. Ook op het gebied van plastic hebben we onszelf een aantal ambitieuze doelen gesteld. Zo streven we er bijvoorbeeld naar dat in 2025 100% van onze plastic verpakkingen onderdeel is van een circulair systeem, oftewel volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar. Wij voelen ons als grote producent medeverantwoordelijk om het plasticprobleem op te lossen en dat doen we door op verschillende manieren in actie te komen. We zien echter ook dat we het niet alleen kunnen, daarom vragen we middels deze campagne aandacht voor het plastic probleem en willen we laten zien dat het makkelijk is om te kiezen voor verpakkingen met een lagere milieu impact.

Waarom hebben jullie voor deze Unilever merken gekozen?

De merken in de campagne hebben een grote stap gezet naar duurzamere verpakkingen, maar ook veel van onze andere merken, zoals Dove, AXE, Love Beauty and Planet en Calve maken gebruik van 100% gerecycled plastic (m.u.v. dop en sleeve). Voor deze campagne hebben we uit elke categorie een ‘hero merk’ gekozen. Andrélon, Lipton en Robijn zijn allen marktleider in hun categorie en hiermee laten we zien dat we grote stappen zetten als het gaat om de hoeveelheid plasticbesparing. Hellmann’s laat daarnaast zien gerecycled plastic ook 100% voedselveilig kan zijn.

Waarom is de focus in deze campagne gerecycled plastic, en niet alternatieven voor plastic?

Uiteraard kiezen we ervoor om geen of minder plastic te gebruiken wanneer er kwalitatief goede, duurzamere en economisch haalbare alternatieven zijn. Gerecycled plastic is vaak de oplossing die het meeste milieuwinst oplevert. Daarom willen we met deze campagne deze duurzamere keuze extra onder de aandacht brengen.

Terug naar boven