Doorgaan naar Inhoud

Transition Time! A Circular Economy for Plastics

Gepubliceerd:

Gemiddelde leestijd: 2 minuten

Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wil samen de transitie naar een circulaire economie voor plastics versnellen

Transition Time! A Circular Economy for Plastics

Unilever werkt samen met de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) om de transitie naar een circulaire economie voor plastics te versnellen, onder andere door investeringen in baanbrekende innovaties, het stimuleren van samenwerking in de waardeketen en het concrete aanbevelingen voor effectief & stimulerend beleid. Een integrale aanpak is nú noodzakelijk, primair vanwege het milieu, tegelijkertijd biedt de transitie economische kansen voor de gehele waardeketen.

In de publicatie ‘Transition Time! A circular economy for plastics’ geeft de coalitie inzicht in de plastic uitdagingen, deelt ze innovatieve cases en geeft ze specifieke aanbevelingen om gezamenlijke actie te stimuleren. De publicatie is op 13 januari door Jan Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC, aangeboden aan het Nederlandse kabinet en Frans Timmermans, Executive Vicepresident European Commission & European Green Deal.

“Een transitie van deze omvang vraagt om gedeelde waarden en de bereidheid van verschillende partners om een verantwoordelijke samenleving te creëren, waarin plastic - dat nu veel te vaak als afval wordt beschouwd - een bron vormt”, aldus Jan Peter Balkenende.

“Deze publicatie is hoognodig: we willen in de EU de hoeveelheid plastics en de plastics die verbrand worden sterk verminderen en moeten het prijsverschil tussen nieuwe plastics en gerecyclede plastics overbruggen. We gaan daarop inzetten bij het herzien van verschillende richtlijnen” aldus Frans Timmermans.

De voordelen van de transitie zijn enorm. In een circulaire economie zal de hoeveelheid plastic in het milieu radicaal verminderen. Tegelijkertijd neemt het energie- en waterverbruik flink af, evenals de CO2-uitstoot. Nieuwe technologieën kunnen worden opgeschaald naar innovatieve toepassingen, om ervoor te zorgen dat plastic als secundaire grondstof zijn waarde behoudt.

Uit het onderzoek blijkt dat het sluiten van plastic kringlopen versneld haalbaar is, mits alle stakeholders van de plastic waardeketens samenwerken: bedrijven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. In het rapport beschrijven DSGC-leden innovatieve cases uit de eigen praktijk, waarin zij laten zien hoe zij concreet bijdragen aan het sluiten van de plastic-keten samen met stakeholders. De gedeelde kennis & ervaring kunnen een inspiratiebron voor andere bedrijven vormen om ook te investeren in een circulaire economie. "De technologie is er, het komt nu aan op gezamenlijke actie", aldus Jan Peter Balkenende.

https://www.dsgc.nl/nl/nieuws/2021/TransitionTime-ACircularEconomyforPlastics

Sustainable business models
Ambitions in future situation
Life Cycle Assessment
Downcycling, recylcing, upcycling
Recycling technologies
Terug naar boven