Plastic verpakkingen: van lineair naar circulair | Duurzaam leven en duurzame groei | Unilever Nederland | Unilever Nederland
Afval en verpakkingsmateriaal

Hiermee dragen wij bij aan de volgende SDG’s

 • Responsible Consumption and Production
 • Climate Action
 • Life Below Water
 • Partnership For The Goals

We willen toe naar een circulaire economie, zodat zo veel mogelijk plastic verpakkingen hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Daarbij gebruiken we waar mogelijk geen plastic. Als er nog geen kwalitatief goed alternatief beschikbaar is, gebruiken we minder plastic of beter plastic.

Voorbeelden in de Benelux: geen, minder en beter plastic

Hieronder vind je concrete voorbeelden van geen, minder en beter plastic gebruik in de Benelux.

GEEN PLASTIC

MINDER PLASTIC

BETER PLASTIC

Plastic afval: een groeiend probleem

Iedere minuut lekt er net zoveel plastic afval weg in stroompjes en rivieren als de inhoud van één vuilniswagen. Dit afval belandt uiteindelijk in de oceaan en heeft een verwoestend effect op de flora en fauna in de zee. Er sterven elk jaar ongeveer 100 miljoen zeedieren als gevolg van weggegooid plastic.

In het rapport van de Ellen MacArthur Foundation over de Nieuwe Plastic Economie wordt geschat dat er tegen 2050 meer plastic dan vis in de wereldoceanen te vinden zal zijn. De onderliggende oorzaken van het plastic in de oceaan zijn complex. Een van de oorzaken waar Unilever zich zorgen over maakt, is het feit dat slechts 14% van de plastic verpakkingen die wereldwijd worden gebruikt, terecht komen bij recyclingbedrijven. Een derde komt terecht in kwetsbare ecosystemen en 40% belandt op de vuilstortplaats.

Hoe heeft het kunnen gebeuren?

In de huidige snel veranderende economie wordt vooral gebruik gemaakt van het overal aanwezige goedkope, flexibele en multifunctionele plastic. De maatschappij van nu kan niet zonder dit plastic. Het huidige lineaire ‘take-make-dispose’ consumptiemodel houdt in dat producten worden gemaakt en gekocht, een of twee keer worden gebruikt en vervolgens worden weggegooid.

Lineair consumptiemodel

Wij zijn ons als bedrijf dat consumentengoederen verkoopt bewust van de oorzaken en gevolgen van dit lineaire model. En we willen daar verandering in brengen. We moeten toe naar een circulaire economie, waarbij we minder verpakkingsmateriaal gebruiken én de verpakkingen die we gebruiken zo vormgeven dat ze kunnen worden hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd.

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een economie waarin de reststromen die bij de productie vrijkomen en de eindproducten na gebruik goed en veilig kunnen worden hergebruikt. Dit betekent dat materialen constant rondcirkelen in een gesloten kringloopsysteem in plaats van te worden weggegooid na gebruik. De voordelen van de circulaire economie zijn duidelijk: effectiever gebruik van materialen, lagere kosten, minder afval, nieuwe waardebronnen voor klanten en consumenten en meer zekerheid in de beschikbaarheid van grondstoffen.

Unilever naar een circulaire economie


Wij willen een pioniersrol vervullen bij de ontwikkeling van een circulaire economie voor al onze verpakkingsmaterialen – maar met name voor plastic. In januari 2017 hebben wij toegezegd dat we ervoor zullen zorgen dat tegen 2025 100% van onze plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Om ook bij te dragen aan de ontwikkeling van een afzetmarkt voor deze materialen, hebben we ook toegezegd dat tegen 2025 onze verpakkingen uit minstens 25% gerecycled plastic zullen bestaan. Hiermee bouwen we voort op onze bestaande doelstellingen uit het Unilever Sustainable Living Plan.

Wat doen wij?

Geen enkel bedrijf kan in zijn eentje een circulaire economie voor plastic verpakkingen opzetten. Wat doen wij om deze verandering in te zetten?

 1. We passen het ontwerp van onze producten aan: We maken gebruik van onze Design for Recyclability richtlijnen om nieuwe gebieden te verkennen zoals modulaire verpakkingsmaterialen. Dit zijn ontwerpen waarvan het materiaal makkelijk losgemaakt en opnieuw gebruikt kan worden, om sortering en recycling van plastic te vereenvoudigen, waardoor materialen ook hoogwaardig gerecycled kunnen worden na gebruik.
 2. Het realiseren van een systeemverandering: met als doel een versnelling aan te brengen in transitie naar een circulaire economie voor verpakkingen, en plastics in het bijzonder. Dit vereist ontwikkeling van waardevolle kennis - o.a.. via de Ellen MacArthur Foundation, en samenwerking met overheden, om in de samenleving de verandering te realiseren die een circulaire economie mogelijk maakt. Daarom werken we samen om inzamelinfrastructuur om te zetten in landen waar dit nog beperkt bestaat om zo materialen in te zamelen, te sorteren en te recyclen.
  Tijdens het World Economic Forum in Davos in 2018 presenteerde Unilever de vier belangrijkste maatregelen die de consumentengoederenindustrie moet nemen om een circulaire economie mogelijk te maken:
  1. Bedrijven moeten investeren in innovaties gericht op nieuwe productiemodellen gebaseerd op recycling.
  2. Meer bedrijven moeten toezeggen dat tegen 2025 hun verpakkingen 100% herbruikbaar, recyclebaar en composteerbaar zullen zijn. En zichzelf uitdagende doelen stellen voor het gebruik van gerecyclede materialen.
  3. Er moet een Global Plastics Protocol worden opgesteld waarin gezamenlijk overeengekomen definities en industriële normen voor de materialen die op de markt worden gebracht, worden vastgelegd om ervoor te zorgen dat onze verpakkingen geschikt zijn voor de bestaande en kostenefficiënte recyclingvoorzieningen.
  4. Bedrijven moeten deelnemen aan constructieve discussies met overheden over de noodzaak om de afvalbeheervoorzieningen te verbeteren, zoals de implementatie van uitgebreide maatregelen wat betreft de verantwoordelijkheid van de producent.
 3. Samenwerken partners in de keten: Om over te kunnen gaan op een meer circulaire economie, moeten we al onze productieprocessen zorgvuldig bestuderen en samenwerken met nationale overheden om een infrastructuur gericht op afvalbeheer te ontwikkelen. We kunnen dit niet alleen. We blijven samenwerken met overheden om beleidslijnen en kaders op te stellen om deze fundamentele verandering te bewerkstelligen, zoals bijvoorbeeld de implementatie van uitgebreide maatregelen inzake de verantwoordelijkheid van de producent. Daarnaast kunnen we door gezamenlijk innovatieve recyclingtechnologieën te ontwikkelen de waarde van plastic verpakkingen in de keten houden. Bijvoorbeeld onze samenwerking met Ioniqa Technologies gericht op 100% PET om verpakkingen oneindig te kunnen gebruiken, zelfs als veilige verpakking voor voedingsmiddelen
 4. Verkennen van radicale en innovatieve strategieën om de circulaire economie vorm te geven middels nieuwe bedrijfsmodellen, waaronder hervulbare verpakkingen via het partnership met LOOP.

  De inspanningen met onze partners leiden onder andere tot een reductie van CO2-impact en circulaire plastics door geregenereerd plastic en biobased plastic.

Waarom gebruiken wij op dit moment plastic verpakkingen?

Plastic is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Waarom is dat zo? Plastic heeft veelzijdige eigenschappen: het is sterk, stijf, flexibel, vormvast of juist vormvrij. Het houdt producten veilig en beschermt ze tegen verontreiniging. Bovendien kan het de houdbaarheid van een product verlengen. Maar de grootschalige toepassing van plastics brengt ook nadelen met zich mee en daar zijn wij ons van bewust. Daarom hebben wij toegezegd dat tegen 2025 100% van onze plastic verpakkingen volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn.

Het biologisch afbreekbare theezakje

We hebben een methode ontwikkeld om plantaardige materialen te gebruiken voor de productie van onze theezakjes. Materialen die afkomstig zijn van duurzame bronnen, zoals maïszetmeel, dat industrieel composteerbaar is. Onze merken Saga in Polen, Red Rose in Canada en de theemerken SariMelatie en SariMurni in Indonesië hebben hun productieproces dusdanig aangepast dat de theezakjes van plantaardige materialen kunnen worden gemaakt. In maart 2018 hebben we het eerste volledig biologisch afbreekbare theezakje van PG Tips in het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd. Dit zakje is gemaakt van maïszetmeel.

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE