Unilever en WNF gaan consumentengedrag groener maken | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Unilever en Wereld Natuur Fonds gaan samen consumentengedrag groener maken

Unilever Nederland en het Wereld Natuur Fonds (WNF) gaan samenwerken om consumenten te stimuleren tot milieuvriendelijker gedrag bij wassen en douchen.

Unilever en wereld natuur fonds gaan consumentengedrag groener maken

Unilever Nederland en het Wereld Natuur Fonds (WNF) maken vandaag bekend dat zij gaan samenwerken om consumenten te stimuleren tot milieuvriendelijker gedrag bij wassen en douchen. Het doel daarvan is het energieverbruik en daarmee de uitstoot van broeikasgassen, als gevolg van het opwarmen van water, sterk te verlagen. Unilever en WNF gaan een partnership aan voor een periode van 3 jaar. De inhoud van de voorgenomen campagne wordt nog concreet uitgewerkt.

Bij het halveren van de milieu-impact, een van de doelstellingen van het Unilever Sustainable Living Plan, staat Unilever voor een aantal uitdagingen: het maken van producten die consumenten helpen bij het reduceren van hun milieu-impact en het overtuigen van consumenten om deze duurzamere producten te kopen. De grootste milieuwinst zit echter in het aanpassen van de dagelijkse gewoonten van consumenten ten aanzien van bijvoorbeeld douchen en wassen.

Frank Weijers, chairman Unilever Benelux: “De manier waarop mensen douchen en wassen is niet makkelijk te veranderen. Iets afleren is nou eenmaal een stuk lastiger dan iets aanleren. En als je naar de hele keten kijkt, dan zie je dat meer dan 85% van de milieu-impact van wassen en douchen in de zogenaamde consumentengebruiksfase ligt.

Het bereiken van een echte gedragsverandering onder consumenten in Nederland is wat mij betreft dan ook een van de grootste uitdagingen waar we voor staan om onze milieudoelstelling voor 2020 te halen. Ik ben heel blij dat het Wereld Natuur Fonds deze uitdaging samen met ons aangaat en ben er zeker van dat we gezamenlijk tot creatieve en effectieve oplossingen met betrekking tot watergebruik en CO2-uitstoot zullen komen.”

Unilever en WNF werken al lang samen bij de verduurzaming van productieketens. Zo stonden zij aan de wieg van het MSC-keurmerk voor duurzaam gevangen vis en zijn ze medeoprichter van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). Daarnaast werken Unilever en WNF aan de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). Een gezamenlijke campagne om consumenten aan te sporen tot duurzamer gedrag is een logische vervolgstap in de samenwerking.

Johan van de Gronden, directeur van het WNF: “Klimaatverandering door ons energieverbruik heeft dramatische gevolgen voor de natuur. Als we niets doen, dreigt deze eeuw eenderde van alle plant- en diersoorten uit te sterven. Bij problemen van dergelijke omvang hebben consumenten soms het gevoel dat hun gedrag er niet zoveel toe doet. Wij willen samen met Unilever consumenten ervan overtuigen dat hun keuzes juist cruciaal zijn om onze natuurlijke rijkdommen te beschermen. Het is voor ons een uitdaging om samen met een vooruitstrevend concern als Unilever een succesvolle campagne te ontwikkelen.’’

Unilever in Nederland

Bij Unilever in Nederland, inclusief het Corporate Centre, deBrug (kantoor Unilever Benelux), deKade (Unilever Nederland Services), Unilever Research & Development Vlaardingen (URDV) en de fabrieken, werken in totaalcirca 3.200 mensen. De fabrieken produceren voor zowel de Nederlandse als Europese markt. Unilever heeft in Nederland een sterke merkenportefeuille met bekende merken als Andrélon, Axe, Becel, Ben & Jerry’s, Bertolli, Calvé, Conimex, Dove, Glorix, Knorr, Lipton, Neutral, OLA, OMO, Prodent, Rexona, Sun, Unox en Zwitsal. Meer informatie over Unilever en haar merken is te vinden op www.unilever.nl.

Wereld Natuur Fonds (WNF)

Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Daartoe voert het WNF voert een tweesporenbeleid waarin we enerzijds de belangrijkste leefgebieden van planten en dieren beschermen. Anderzijds pakken we de bedreigingen aan en werken samen met burgers, overheden en bedrijven aan oplossingen voor een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 24 april 2012

Voor het persbericht in pdf, zie onderaan deze pagina.

Unilever Nederland B.V.

Media Relations
Weena 455
3013 AL Rotterdam 


+31 (0) 10 217 4844 - (Na 17.30 uur: +31 (0) 10 217 4000)
mediarelations.rotterdam@unilever.com

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE