World Economic Forum | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Duurzame businessmodellen op agenda in Davos

Leiders van Unilever, DSM, Heineken, Philips en Shell leverden een actieve bijdrage aan de dialoog over duurzame groei tijdens het World Economic Forum in Davos.

Resilient Dynamism

28 januari 2013 –‘Resilient Dynamism’ was dit jaar het centrale thema bij het World Economic Forum in Davos. Het vermogen om juist nu, in de huidige crisis, met een duidelijke visie, daadkracht en innovaties duurzame economische groei te bevorderen. Om deze boodschap kracht bij te zetten, leverden leiders van Unilever, DSM, Heineken, Philips en Shell een actieve bijdrage aan tal van sessies en debatten.

Pieter Jongstra, Managing Partner Ernst & Young Nederland: "De actieve deelname van een aantal DSGC-leden was van grote toegevoegde waarde. We hebben een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het dialoog rondom duurzame groei. Ook was er veel buitenlandse interesse in onze coalitie als platform voor samenwerking."

Circulaire economie: innovatie

Zo zaten leiders van diverse DSGC-leden rondetafeldiscussies voor in de sessie‘Circular Economy Champions: Searching for Sustainable Growth Models at Scale’. De circulaire economie is een economisch systeem gericht op maximale herbruikbaarheid, en minimale waardevernietiging, van producten en grondstoffen. Onderwerp van discussie waren de kansen voor overheden en bedrijven, in het opschalen en katalyseren van businessmodellen volgens dit principe. Praktische voorbeelden van duurzame innovaties werden gedeeld met de 70 aanwezige CEO’s, wetenschappers, politici en pioniers op het gebied van nieuwe technologie.

Samenwerken en opschalen

Paul Polman (CEO, Unilever) vroeg aandacht voor de onhoudbare situatie waarin we momenteel verkeren. “Vandaag de dag gebruiken 1 miljard consumenten 40-50% van de natuurlijke hulpbronnen op aarde. Wij zien het als onze taak om na te denken over een herdefinitie van groei om echte duurzaamheid te bereiken zodat in 2050 9 miljard mensen in vrede kunnen samenleven. De Dutch Sustainable Growth Coalition is een belangrijk platform om initiatieven te ontwikkelen en op te schalen die duurzame groei vooropzetten, op weg naar een circular economy.” 

De sessie werd gehouden in de World Food Programme-tent, een belangrijke ontmoetingsplek in Davos voor stakeholders, ondersteund door DSM, Unilever en andere partners van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Jean-François van Boxmeer (CEO, Heineken) benadrukte in de sessie dat meer en betere samenwerking noodzakelijk is om de nodige opschaling van de huidige duurzaamheidprogramma’s te realiseren. “Zowel binnen ketens als met concurrenten onderling is het belangrijk om successen te delen en hiervan te leren."

Andere waarderingsmodellen

“We moeten leren om meer te doen met minder. Daarvoor moeten we anders denken, anders omgaan met onze planeet en natuurlijke hulpbronnen. Bedrijven dienen zich te realiseren dat hun verantwoordelijkheid draait om het creëren van waarde op meer niveaus dan winst alleen. People, Planet en Profit behoren drie primaire doelstellingen te zijn. We hebben daarvoor andere waarderingsmodellen nodig, zodat deze waardecreatie ook meetbaar en aantoonbaar wordt”, aldus Feike Sijbesma, CEO van Koninklijke DSM.

Dutch Sustainable Growth Coalition

De coalitie, gelanceerd bij het World Economic Forum in Davos van 2012, bundelt de krachten van Unilever, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Philips, Shell, KLM en Heineken. In samenwerking met andere platforms, zoals het World Economic Forum, ontwikkelt en deelt zij kennis. Daarnaast staat de DSGC actief in dialoog met de overheid. De Dutch Sustainable Growth Coalition, voorgezeten door Jan Peter Balkenende, wordt gefaciliteerd door Ernst & Young en gesteund door VNO-NCW.

Unilever NV

Weena 455
3013AL Rotterdam

http://www.unilever.nl

+31(0)10 217 4844 (na 17.30 +31(0)10 2174000)
mediarelations.rotterdam@Unilever.com

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE