Overeenstemming tussen Unilever en FNV Bondgenoten | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Overeenstemming tussen Unilever en FNV Bondgenoten

Unilever en FNV hebben onderhandelingsresultaat bereikt over de overgang van arbeidsvoorwaarden en pensioen in het kader van de uitbesteding van de facilitaire diensten aan Sodexo.

Nadat op 9 april besloten is door FNV de acties op te schorten hebben Unilever en FNV op donderdag 11 april, in een allerlaatste poging om tot overeenstemming te komen, een onderhandelingsresultaat bereikt met betrekking tot de overgang van arbeidsvoorwaarden en pensioen omtrent de uitbesteding van de facilitaire diensten naar Sodexo.

Dit onderhandelingsresultaat wordt vrijdag 12 april voorgelegd aan de leden door FNV Bondgenoten.

De afgelopen weken is gebleken dat het onderdeel ‘pensioen’ voor de medewerkers van Unilever een heel belangrijk element in het totaalpakket was. Zij vonden dat dit onderdeel onvoldoende tot haar recht kwam in het eindbod van Unilever. Unilever en de bonden hebben daarom gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden om het bestaande bod van Unilever aan te passen.

Dit is gelukt. Door de zwaardere focus op het onderdeel ‘pensioen’ kon een onderhandelingsresultaat worden bereikt waarvan de inhoud van grotere waarde is voor de medewerkers en daardoor beter aansluit bij hun wensen en prioriteiten.

Het belangrijkste verschil zit in het feit dat Unilever gedurende een langere periode pensioenpremie compenseert. Daar staat tegenover dat compensatie van deze pensioenpremie voor de jaren 4 t/m 10 op de dan geldende premieverschillen plaatsvindt, in plaats van de huidige Unilever regeling.

Tevens zal niet de structurele CAO verhoging van Unilever worden gevolgd, maar vanaf 1 mei zullen alle medewerkers de structurele loonsverhoging van Sodexo volgen.

Concreet

Voor de verschillen tussen beide pensioenregelingen biedt Unilever gedurende de eerste 3 jaar een volledige compensatie op basis van de huidige regelingen.

Dit betekent:

Een compensatie gedurende 3 jaar voor het verschil in pensioenopbouw.

Een compensatie gedurende 3 jaar van het verschil in werknemerspremie voor het pensioen.

Een compensatie gedurende 3 jaar voor het verschil in indexatie (pensioenverhoging) van het reeds opgebouwde pensioen.

Voor jaar 4 t/m 10 compenseert Unilever het verschil in premie op basis van de regelingen die op dat moment gelden en op basis van het percentage werknemerspremie dat daar op dat moment bij hoort. Dit betekent dat vanaf het 4e jaar elk jaar opnieuw het verschil in premie wordt bepaald en op basis daarvan de compensatie door Unilever wordt vastgesteld.

Daarnaast is een werkgarantie van 3 jaar overeengekomen vanaf het moment dat medewerkers over gaan naar Sodexo. Tevens blijven voor de mensen die naar Sodexo gaan een aantal belangrijke regelingen behouden, zoals bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid, werktijden en hoeven de medewerkers bij Sodexo geen gebroken diensten te draaien.

Unilever en de FNV Bondgenoten zijn blij dat we tot overeenstemming zijn gekomen en dat we de periode van onzekerheid en spanning voor de actievoerders kunnen afsluiten.

In een situatie als deze worden vaak stevige gesprekken gevoerd. Hierdoor kunnen mensen zich onbedoeld gekrenkt of onvoldoende gerespecteerd voelen. Dat laten we achter ons. Maar niet nadat over en weer is uitgesproken dat respect van groot belang wordt geacht in de omgang met elkaar.

Unilever NV

Weena 455
3013AL Rotterdam

http://www.unilever.nl

+31 (0) 10 217 4000
mediarelations.rotterdam@Unilever.com

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE