Vakbonden en Unilever bereiken principeakkoord | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Vakbonden en Unilever bereiken principeakkoord over CAO en pensioenregeling

Rotterdam, 4 december 2014.- Vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie en Unilever hebben dinsdag 2 december 2014 een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO en pensioenregeling. Alle partijen zijn van mening dat er een evenwichtig en verantwoord resultaat op tafel ligt. De vakbonden gaan de uitkomsten voorleggen aan hun achterbannen met een positief advies. Na deze bijeenkomsten wordt het principeakkoord, na instemming, omgezet in definitieve afspraken.

Dit principeakkoord betekent dat er een nieuwe CAO komt met een looptijd van twee jaar (van 1 mei 2013 tot 1 mei 2015). In de nieuwe CAO zijn afspraken gemaakt over loonsverhogingen en een nieuwe pensioenregeling. Daarnaast zijn er afspraken over mogelijkheden om korter te werken in aanloop naar de pensioenleeftijd, mantelzorg, arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, resultaatgerichte bonussen voor salesfuncties en prioriteit bij werving voor medewerkers met deeltijd- of uitzendcontract. 

Frank Weijers, chairman Unilever Benelux: “Ik ben tevreden met dit evenwichtige en verantwoorde resultaat. Het biedt op het vlak van CAO en pensioen goede uitgangspunten voor duurzame groei in de toekomst”.

Onderstaand de afspraken op hoofdlijnen:

Loonsverhogingen

Concreet betekenen de afspraken over lonen een stijging van 5,65%. Deze loonstijgingen zijn pensioengevend en verlopen op de volgende manier:

  • Structurele salarisstijging per 1 mei 2013: 1,5%
  • Structurele salarisstijging per 1 mei 2014: 2%
  • Structurele salarisstijging per 1 januari 2015: 2,15%

Eigentijdse pensioenregeling

Unilever en de vakbonden hebben veel energie gestoken in het afsluiten van een nieuwe pensioenregeling en zijn ervan overtuigd dat het resultaat evenwichtig is voor alle partijen. De uitleg in details volgt op een later tijdstip. Op hoofdlijnen is het resultaat als volgt:

  • Unilever brengt toekomstige pensioenopbouw onder in een nieuw pensioenfonds (Progress II). In dit fonds is sprake van een CDC-regeling. Unilever stort bij aanvang een extra bedrag van € 30 miljoen in het nieuwe fonds. Dit bedrag zorgt voor een solide financiële basis bij de start van het nieuwe fonds, zodat de kans op volledige indexatie voor de komende jaren zo groot mogelijk is.
  • De opgebouwde rechten van medewerkers en gepensioneerden blijven behouden in het bestaande pensioenfonds. Unilever blijft bijdragen bij eventuele tekorten in het oude fonds.
  • Het bedrag waarover pensioen wordt opgebouwd, wordt verhoogd door de verlaging van de franchise naar € 12.642,- per 1 januari 2015.
  • De werknemersbijdrage voor de pensioenregeling gaat omhoog, van 0,5% naar 3% per 1 januari 2015. In de structurele salarisstijging van 5,65% is rekening gehouden met de verhoging van de werknemersbijdrage.
  • De pensioenrichtleeftijd wordt 67 en het bijbehorende opbouwpercentage is conform de wettelijke regels per 1 januari 2015 1,875%.
  • Door de salarisstijgingen verhoogt (indexatie) Progress ook de reeds opgebouwde pensioenen met 1,5% en 2%. De 2,15% salarisverhoging per 1 januari 2015 wordt meegenomen bij de pensioenverhoging van 1 januari 2016. De totale 5,65% loonsverhoging telt volledig mee voor de toekomstige pensioenopbouw.

Unilever in Nederland

Bij Unilever in Nederland, inclusief het Corporate Centre, deBrug (kantoor Unilever Benelux), deKade (Unilever Nederland Services), Unilever Research & Development Vlaardingen (URDV) en de fabrieken, werken in totaal circa 3.200 mensen. De fabrieken produceren voor zowel de Nederlandse als Europese markt. Unilever heeft in Nederland een sterke merkenportefeuille met bekende merken als Andrélon, Axe, Becel, Ben & Jerry’s, Bertolli, Calvé, Conimex, Dove, Glorix, Knorr, Lipton, Neutral, OLA, OMO, Prodent, Rexona, Sun, Unox en Zwitsal. Meer informatie over Unilever en haar merken is te vinden op www.unilever.nl

Unilever NV

Weena 455
3013AL Rotterdam

http://www.unilever.nl

+31 (0) 10 217 4000
mediarelations.rotterdam@Unilever.com

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE