Verlaging CO2-uitstoot | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Unilever vermindert CO2-uitstoot van fabrieken en logistieke keten

April 2013 – Sinds 2008 heeft Unilever haar CO2-uitstoot door productie en logistieke activiteiten met meer dan 1 miljoen ton omlaag gebracht.

Verbeteren eco-efficiency

Unilever logo

De vermindering van de CO2-uitstoot met 1 miljoen ton is te vergelijken met het van de weg halen van 250.000 auto's. Unilever bereikte deze mijlpaal terwijl zij tegelijkertijd haar omzet met 26% verhoogde van € 40,5 miljard in 2008 tot € 51,3 miljard in 2012.

De reductie van 1 miljoen ton CO2 is een combinatie van 838.000 ton door verbeteringen op het gebied van productieactiviteiten en 211.000 ton door wereldwijd de logistieke activiteiten efficiënter te maken.

Duurzame energie

Unilever werkt voortdurend aan het verbeteren van de eco-efficiency van haar productie en logistieke activiteiten. Zo heeft Unilever inmiddels wereldwijd 30 biomassa-boilers, die voor meer dan 7% bijdragen aan ons doel om 40% duurzame energie te gebruiken. Dit jaar zijn er nog zes gepland, in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. 

Een andere ontwikkeling is die van gecombineerde warmtekrachtinstallaties. Deze helpen Unilever niet alleen te besparen op energiekosten, maar ook om de CO2-uitstoot te verlagen. In Europa heeft dit geleid tot een CO2-reductie van 50.000 ton en een besparing van € 10 miljoen. In 2013 gaat Unilever dergelijke installaties plaatsen in Mexico en Zuid-Afrika.

Minder transportkilometers

Ook op het gebied van transport wordt hard gewerkt aan meer efficiency. Onder meer door de creatie van het UltraLogistik-coördinatiecentrum in Katowice (Polen). Dit coördinatiemodel maakt het mogelijk de duizenden transportbewegingen van Unilever-producten via de weg, het spoor, het water en de lucht efficiënter te coördineren, waardoor CO2-uitstoot wordt verminderd en service aan de klanten wordt verbeterd.

Bovendien heeft dit sinds 2008 al een kostenbesparing van € 50 miljoen opgeleverd. Als onderdeel van dit project zet Unilever regionale distributiecentra op. Deze zullen de efficiency verhogen en het aantal gereden kilometers alleen al in Europa met 175 miljoen omlaag brengen. Dit laatste aspect speelde een belangrijke rol bij de toekenning aan Unilever van de Marco Polo-subsidie van € 5,7 miljoen, voor investering in en duurzame ontwikkeling van goederenvervoer binnen Europa. Het UltraLogistik-model wordt nu wereldwijd geïmplementeerd.

Publicatie Voortgangsverslag 2012

Vermindering van de broeikasgasuitstoot is een van Unilevers belangrijkste doelen zoals geformuleerd in het Unilever Sustainable Living Plan. Op 22 en 23 april 2013 maakt Unilever haar voortgang na twee jaar Sustainable Living Plan bekend, onder meer via een bijeenkomst op 23 april in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst wordt met experts en business leaders gediscussieerd over duurzame bedrijfsmodellen, verbetering van leefomstandigheden, gezondheid & hygiëne, duurzame landbouw en duurzame consumptie & marketing.

Eveneens op 23 april publiceert Unilever in de Benelux haar 'Unilever Sustainable Living Plan – Voortgangsverslag 2012' over vorderingen die het afgelopen jaar in de Benelux zijn gemaakt ten aanzien van de doelstellingen in het Plan. Dit Voortgangsverslag is een lokale aanvulling op Unilevers internationale Progress Report 2012 dat op 22 april wordt gepubliceerd.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE