Duurzame palmolie | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Palmolie 100% traceerbaar en gecertificeerd duurzaam

November 2014 – Alle palmolie die Unilever inkoopt voor haar Europese voedingsmiddelenactiviteiten zal eind 2014 voor 100% traceerbaar en gecertificeerd duurzaam zijn.

Unilever logo

Belangrijke stappen

Op 19 november publiceerde Unilever haar Sustainable Palm Oil Progress Report 2014 tijdens de 12e Ronde Tafel van de RSPO in Kuala Lumpur. Hierin maakt zij melding van een aantal belangrijke stappen bij het traceerbaar maken van palmolie.

  • Alle palmolie die rechtstreeks wordt ingekocht voor haar Europese voedingsmiddelenbedrijf zal eind 2014 voor 100% traceerbaar en gecertificeerd duurzaam zijn.
  • Unilever heeft nu zicht op ongeveer 1.800 fabrieken voor ruwe palmolie, ongeveer twee derde van alle fabrieken in de wereldwijde palmolie-industrie.
  • 58% van de palmolie is nu traceerbaar naar bekende fabrieken.

Weten waar de palmolie vandaan komt, is essentieel om een halt toe te roepen aan ontbossing, want ontbossing is desastreus voor gemeenschappen en het milieu.

Beslissend jaar

Pier Luigi Sigismondi, Unilever Chief Supply Chain Officer: “2014 was een beslissend jaar voor het realiseren van ons doel: de palmolie-industrie transparanter maken. Weten waar de olie vandaan komt, is daarbij cruciaal. Het is een enorm uitdagend doel dat niet makkelijk te realiseren is, maar we zijn vastbesloten en kunnen nu melden dat we goede vooruitgang boeken. We willen onze ervaringen graag delen met de rest van de industrie.”

Hij vervolgt: “Het gaat erom dat we doen wat in het belang is van onze planeet en van onze consumenten, want een gezond bedrijf kan niet bestaan in een ongezonde wereld. We willen ook in de komende decennia blijven voorzien in de behoeften van onze consumenten, en dat houdt in: volledig duurzaam inkopen om onze productieketen toekomstbestendig te maken. Het stoppen van ontbossing is ons einddoel, en daar leggen we ons volledig op toe.”

Kansen voor kleinschalige boeren

Unilever wil kleine boeren steunen en zij werkt samen met haar leveranciers aan het verbeteren van hun inkomen, leef- en arbeidsomstandigheden.

Met kleine boeren samenwerken op het gebied van palmolie is de volgende fase in dit uitdagende traject en dat is van vitaal belang om te komen tot volledige traceerbaarheid. Voor veel kleine boeren in ontwikkelingslanden biedt palmolie een uitweg uit de armoede, zodat ze bijvoorbeeld hun kinderen naar school kunnen sturen. Unilever is betrokken bij dergelijke programma’s, zoals een pilotsamenwerking met IDH in Noord-Sumatra. Daarnaast werkt Unilever ook samen met Solidaridad in een partnership met een bredere maatschappelijke impact. Deze richt zich op palmolie als een belangrijke grondstof in West-Afrika, met de potentie van opschaling naar Azië en Latijns-Amerika.

Unilever leert ook veel van haar wereldwijde programma voor kleinschalige boeren die andere gewassen telen, en die kennis past ze toe op palmolie.

Het toekomstbeeld zoals Unilever dat ziet, is dat we tegen 2020 een transformatie van de palmoliemarkt tot stand hebben gebracht waarbij de hele industrie overstapt op 100% duurzame palmolie. Unilever is van mening dat er binnen een rendabele en duurzame palmoliesector een goed evenwicht moet bestaan tussen maatschappelijke, ecologische en economische doelstellingen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheden, de particuliere sector en de samenleving als geheel.

Daarom werkt Unilever samen met toonaangevende bedrijven en NGO’s om een oplossing te vinden om ontbossing een halt toe te roepen, veengronden te beschermen en positieve economische en sociale ontwikkelingen binnen lokale gemeenschappen te stimuleren.

Meer informatie over Unilevers streven naar 100% duurzame palmolie is te vinden in:

Unilevers palmolie-infographic (PDF | 724KB)

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE