Kinderen presenteren ideeën over duurzaamheid | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Kinderen presenteren ideeën over duurzaamheid

Kinderen van de Montessorischool in Leidschenveen, die als Raad van Kinderen door de Missing Chapter Foundation aan Unilever zijn gekoppeld, presenteerden onlangs een hele reeks ideeën over duurzamer gedrag en duurzamer produceren.

Originele ideeën

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst bij Unilever Benelux in Rotterdam waarbij onder meer Laurentien van Oranje, oprichtster van de Missing Chapter Foundation, Paul Polman, CEO van Unilever, en Frank Weijers, Chairman Unilever Benelux, aanwezig waren, presenteerden de kinderen hun ideeën. Deze waren bijzonder gevarieerd en in een aantal gevallen erg origineel. Er werd intensief gediscussieerd over de verschillende varianten, waarbij de kinderen de nodige toelichting gaven. Unilever gaat nu met deze ideeën aan de slag en zal een aantal ervan toetsen op haalbaarheid. Vervolgens zal Unilever dit terugkoppelen naar de kinderen.

Meedenken over een duurzame toekomst

De gepresenteerde ideeën zijn het resultaat van een dialoog die Unilever onder auspiciën van de Missing Chapter Foundation in het najaar van 2011 is gestart met haar ‘eigen’ Raad van Kinderen op de Montessorischool in Leidschenveen.

De Missing Chapter Foundation en Unilever geloven dat kinderen met hun onbevangen en open kijk op de wereld een geweldige raadgever en inspirator kunnen zijn bij het oplossen van maatschappelijke dilemma’s. “Zij zijn degenen die ons nu kunnen inspireren tot het nemen van de juiste beslissingen voor een duurzame toekomst en ze zijn de consumenten van morgen die ons duurzame gedachtegoed verder kunnen brengen en dit vervolgens overdragen op hún kinderen”, aldus Frank Weijers, Chairman Unilever Benelux.

Gedragsverandering consumenten

“Een van de grootste uitdagingen waarvoor we ons de komende jaren gesteld zien, is de gedragsverandering van consumenten”, aldus Anniek Mauser, Sustainability Director, Unilever Benelux. “Twee derde van onze broeikasgas- en ongeveer de helft van onze waterimpact worden namelijk veroorzaakt tijdens gebruik door de consument. Wat kunnen we doen om de bewustwording van consumenten op het gebied van duurzaamheid te vergroten en het bijbehorende gedrag te stimuleren?” Unilever hoopt dat de Raad van Kinderen kan helpen door met verrassende ideeën en nieuwe inzichten te komen.

Voortvarend

De Raad van Kinderen ging voortvarend te werk. Na een kennismaking en een eerste discussie over het thema werd een bezoek gebracht aan de Unilever-fabriek aan de Nassaukade in Rotterdam, waar de kinderen hun kritische vragen kwijt konden over onderwerpen als verpakkingskeuze, afvalverwijdering en hergebruik. Ook werd een bezoek gebracht aan een supermarkt om met consumenten te praten.

Vervolgens formuleerden de kinderen allerlei ideeën, waarvan ze gezamenlijk de toepasbaarheid bespraken. Een aantal ideeën werd voorgelegd aan een duurzaamheidsdeskundige, die hielp om ook de aspecten te belichten waaraan de kinderen nog niet hadden gedacht. Dit alles resulteerde uiteindelijk in de recente presentatie van de geselecteerde ideeën aan Unilever.

Unilever en de Missing Chapter Foundation

In november 2010 lanceerde Unilever haar Sustainable Living Plan. Een ambitieus plan om wereldwijd de omzet te verdubbelen en tegen 2020 de milieu-impact te halveren. In april 2012 rapporteerde Unilever over de voortgang na 1 jaar van het Plan.

Logo - logo MCFUnilevers doelstellingen en ambitie zoals geformuleerd in het Unilever Sustainable Living Plan sluiten perfect aan bij het gedachtegoed van de Missing Chapter Foundation, in 2010 opgericht door Laurentien van Oranje. Dit is een ondernemende non-profit organisatie die zich ten doel stelt huidige besluitvormers in contact te brengen met de verfrissende ideeën van kinderen, jongeren en jonge professionals op het gebied van strategische dilemma’s rondom duurzaamheid. Onder de vlag van de Raad van Kinderen koppelt de Missing Chapter Foundation basisscholen aan bedrijven.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE