Unilever praat met wereldleiders over duurzame ontwikkeling | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Unilever praat met wereldleiders in Rio over duurzame ontwikkeling.

Juni 2012 - Unilever sprak met wereldleiders tijdens de VN Conferentie over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro, Brazilië.

Een voortrekkersrol in duurzame ontwikkeling

Tijdens de VN Conferentie over duurzame ontwikkeling, ook wel bekend als Rio+20, kwamen staatshoofden en vooraanstaande vertegenwoordigers uit 196 landen bijeen om te praten over het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Dit bood Unilever een belangrijke kans om invloed uit te oefenen op beleid dat kan helpen de doelstellingen te behalen die zij heeft vastgelegd in haar Sustainable Living Plan.

CEO Paul Polman nam deel aan een aantal gesprekken op hoog niveau en sprak over de noodzaak van lagere invoerrechten op duurzame grondstoffen tijdens een diner met Pascal Lamy, directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie.

Tijdens het Green Growth Forum sprak Polman ook met Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, over de noodzaak beleid te ontwikkelen dat duurzame groei mogelijk maakt.

De Unilever-delegatie bestond verder uit Gail Klintworth (Chief Sustainability Officer), Karen Hamilton (VP Sustainability) en Fernando Fernandez (CEO Brazilië).

Sustainable Development Goals

Unilever benadrukte ook met succes dat het noodzakelijk is dat overheden zich verbinden aan het opstellen van Sustainable Development Goals (SDG’s), als mogelijk vervolg op de Millenniumdoelen die in 2015 aflopen.

In haar manifest voorafgaand aan Rio had Unilever aangedrongen op samenwerking met het bedrijfsleven om SDG’s te formuleren over kwesties als ontbossing en voedselveiligheid. Het idee van SDG’s vond brede steun en Unilever bekijkt nu hoe zij de nieuwe VN-werkgroep over dit onderwerp kan ondersteunen.

Global Advocacy Director Thomas Lingard: “Wanneer het gaat om begrip van wat er nodig is om duurzame groei te bevorderen, loopt Unilever op dit moment voor op veel overheden."

"We hebben een ongekende mogelijkheid om landen wereldwijd achter ons plan te krijgen om economische groei en positieve maatschappelijke effecten te koppelen aan het terugdringen van milieu-impact.

“Met de juiste steun van beleidsmakers kunnen we in minder tijd meer bereiken dan wij alleen kunnen.”

Ontbossing

Eveneens een opmerkelijk succes was een toezegging van de regering van de VS om steun te verlenen aan Unilevers doelstelling om tegen 2020 ontbossing te elimineren uit haar toeleveringsketen. Unilever is een toonaangevend voorstander van het beleid van ‘Zero Net Deforestation’, dat in 2010 werd aangenomen door het Consumer Goods Forum (CGF), een wereldwijde alliantie van 300 vooraanstaande producenten en retailers.

De regering van de VS kondigde aan dat zij extra middelen zou inzetten om duurzame landbouw te stimuleren, zodat bossen worden beschermd, en dat zij binnen 100 dagen samen met het CGF gesprekken op hoog niveau zou organiseren.

“Afzonderlijk hebben zowel overheden als bedrijven forse middelen ingezet om ontbossing aan te pakken, maar we realiseren ons allemaal dat we veel meer kunnen bereiken als we onze krachten bundelen en samenwerken in partnerships,” aldus Polman.

Elke seconde gaat ongeveer 0,4 hectare tropisch regenwoud verloren. Het kappen en verbranden van deze bossen zorgt voor ongeveer 15% van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE