Waterspaarders-akkoord | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Kinderen tekenen WaterSpaarders-akkoord

September 2013 – Kinderen ondertekenden op 24 september in de Montessorischool Leidschenveen in Den Haag het WaterSpaarders-akkoord met vijf organisaties, waaronder Unilever Nederland, die hen gaan helpen met een nieuwe beweging om energie te besparen. Met WaterSpaarders komen kinderen in actie met hun gezin om korter te douchen.

Minder warm water, beter voor later

Unilever logo

Ruim twee weken na het ondertekenen van het SER Energie-akkoord tussen overheid, energiebedrijven, het bedrijfsleven en NGO’s, ondertekenden kinderen op 24 september het WaterSpaarders-akkoord met vijf organisaties die hen gaan helpen met een nieuwe beweging om energie te besparen. 

De ondertekening vond plaats op de Montessorischool Leidschenveen in Den Haag. Met WaterSpaarders komen kinderen in actie met hun gezin om korter te douchen. Ook roepen ze alle andere kinderen van Nederland op om thuis het gesprek aan te gaan, zodat heel Nederland minder warm water gebruikt; van gemiddeld 8 minuten naar 5 minuten. Hannah, 11 jaar, vertelt waarom: “Als iedereen zo doorgaat dan kan het niet langer, dan geeft de aarde het op.”

WaterSpaarders-akkoord

Kinderen begrijpen de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en de natuur te beschermen, en geven zelf aan energie te willen besparen en anderen aan te willen zetten dat ook te doen. Voor hen is dat logisch, “want we hebben maar één aarde”, zoals kinderen vaak aangeven. 

De opzet van WaterSpaarders komt voort uit dialoogsessies met kinderen en is ontwikkeld samen met hen en leerkrachten. WaterSpaarders wordt mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds, Unilever en de Missing Chapter Foundation van prinses Laurentien. Ook drinkwaterbedrijf Vitens en energiebedrijf Eneco hebben zich aangesloten. De kinderen van Montessorischool Leidschenveen tekenden het akkoord met de directeuren van deze vijf organisaties. Kinderen stellen zichzelf daarmee tot doel heel Nederland korter te laten douchen. De vijf organisaties beloofden om de kinderen hierin te faciliteren.

Kinderen nemen het voortouw

Met WaterSpaarders krijgen de kinderen via een lesprogramma op school en via de website www.waterspaarders.nl(Link opens in a new window) concrete instrumenten om het gesprek op school en thuis aan te gaan om gedragsverandering teweeg te brengen binnen het gezin. Kinderen kunnen hun eigen unieke etiket ontwerpen voor een fles douchegel of shampoo met een oproep voor het hele gezin. Ze meten het douchegedrag van het gezin met de app WaterSpaarders-stopwatch die laat zien wat de impact van lang douchen is op de leefomgeving van dieren. 

Vervolgens noteren ze de tijden in een Spaarboekje en in de online Verbetermeter die de concrete impact laat zien op klimaat en de gezinsportemonnee. Kinderen kunnen met de klas meedoen aan WaterSpaarders of individueel via de website www.waterspaarders.nl.

Maarten Stuifbergen, leraar groepen 6, 7 en 8 van de Montessorischool Leidschenveen zei: “WaterSpaarders geeft me handvatten om over duurzaamheid en burgerschap te praten. Het lesprogramma sluit aan op de kerndoelen en geeft me ook de ruimte voor een eigen invulling. Het programma verbindt elementaire lesstof met vaardigheden die kinderen nodig hebben in de sterk veranderende wereld waarin ze opgroeien.”

Warmwatergebruik terugdringen

De kinderen kiezen voor een focus op het terugdringen van warmwatergebruik, omdat veel simpele en kleine handelingen thuis (zoals korter douchen) samen een groot verschil maken. Als iedereen in Nederland 3 minuten per dag korter zou douchen, zou dit gelijk staan aan het van de weg nemen van bijna 600.000 auto’s en het zou een hoeveelheid warm water besparen waarmee je bijna 60.000 olympische zwembaden kunt vullen. Daarnaast levert het voor een gezin van vier personen een besparing op van € 165 per jaar op de energie- en waterrekening.

De kinderen gaven het startsein met de yell: ‘Minder warm water, beter voor later!

De initiatiefnemers en partners  trots op de kinderen

Johan van de Gronden, directeur Wereld Natuur Fonds

Klimaatverandering is wereldwijd een bedreiging voor onze natuurlijke rijkdommen. Toch ligt de sleutel van de oplossing in de keuzes die wij allemaal in ons dagelijks leven maken. De creativiteit en betrokkenheid van kinderen die meedoen aan WaterSpaarders zijn een geweldige stimulans voor gezinnen om hun warmwater- en energiegebruik te verminderen. Die gedragsverandering is hard nodig.

Prinses Laurentien, oprichter en directeur van de Missing Chapter Foundation

Ook vandaag bleek nog eens dat kinderen heel goed begrijpen dat klimaatverandering een wereldwijd en complex probleem is. Maar ze willen ook zelf aan de slag om het tegen te gaan. Kinderen maken zich zorgen over de natuur en vragen zich zonder enig waardeoordeel af waarom we simpele oplossingen die helpen niet gewoon toepassen. WaterSpaarders is een concrete invulling van hun zorgen, wensen, gevoel van urgentie en compromisloze houding. Ik voel een grote mate van verantwoordelijkheid om kinderen hierin te helpen en hen te doen realiseren dat hun stem ertoe doet.”

Frank Weijers, Chairman Unilever Benelux

Meer dan 65% van de milieu-impact van onze producten wordt veroorzaakt door het gebruik van deze producten door consumenten, met name door het gebruik van warm water om te wassen en te douchen. Wij willen onze milieuvoetafdruk halveren tegen 2020 en gaan daarom de enorme uitdaging aan om dat gedrag te veranderen. Kinderen hebben ons verteld tijdens onze sessies met de Raad van Kinderen: ‘Laat ons de boodschap maar vertellen, want grote mensen geloven ons wel

Wolter Odding, directielid Vitens

We beseffen het vaak niet, maarhet huishouden is de meest vervuilende schakel in de waterketen.Dat komt vooral door het energieverbruik bij het opwarmen van water thuis. Met WaterSpaarders willen wij iedereen daar bewust van maken. Zo kunnen we samen met een kleine gedragsverandering een groot verschil maken. Kinderen zijn voor ons in dat proces het logische aanspreekpunt, zij snappen dit, zij zijn de toekomst.”

Arjan ten Elshof, Directeur Eneco

“Eneco kiest voor een volledig duurzame koers, omdat het moet en omdat het rendabel kan. Dit betekent niet alleen duurzame energie, maar ook consumenten helpen energie te besparen. Immers, wat je bespaart, verbruik je niet. Korter douchen is hier het tastbare haakje om via kinderen bewustwording te creëren die echt tot concrete gedragsverandering leidt.”

Draagvlak voor concrete verandering

Er blijkt veel draagvlak voor een beweging die energiebesparing dicht bij de beleving van mensen brengt. Wiebe Draijer, voorzitter van de SER, die het proces faciliteerde dat leidde tot het onlangs ondertekende SER Energie-akkoord, reageert enthousiast: “Ik vind WaterSpaarders een geweldig initiatief. Er ligt een enorme kans om het gesprek aan te gaan over energiebesparing. Dat gesprek begint in de woonkamer, aan de keukentafel. Kinderen durven de enige echte juiste vraag te stellen, namelijk: 'waarom niet?', en ze laten zien hoe gemakkelijk je actie kunt ondernemen. En dat is precies wat nodig is als het gaat om energiebesparing,"

Rabin Baldewsingh,wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie bij de gemeente Den Haag hoopt dat andere gemeenten het WaterSpaarders-programma gaan toepassen:"Ik ben er trots op dat dit initiatief in mijn gemeente van start gaat. Ik geloof ook in de kracht van kinderen, want zij komen vaak met slimme oplossingen. Het is belangrijk dat we niet alleen over duurzaamheid praten, maar juist ook in actie komen.

Ik vind het dan ook fantastisch dat de kinderen in Leidschenveen hier zo hard aan hebben gewerkt, en wens dat kinderen in alle andere gemeenten in Nederland het stokje overnemen om ook met WaterSpaarders aan de slag te gaan. Want samen maken we het verschil. Heel veel succes!”

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE