Duurzaam ondernemen | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Duurzaam ondernemen: welke rollen vervullen commissarissen, bestuurders en medewerkers?

Duurzaam en verantwoord ondernemen: welke rollen vervullen commissarissen, bestuurders en medewerkers?

Paul Polman (CEO Unilever), Feike Sijbesma (CEO DSM), Camiel Eurlings (CEO KLM), Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW), Trude Maas (commissaris) en Jan Peter Balkenende (partner bij Ernst & Young) deelden hun ervaringen met een publiek dat bestond uit zo’n 130 bestuurders uit het bedrijfsleven en de overheid. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) sprak speciaal voor het evenement een videoboodschap in. Ook diverse multistakeholder-organisaties en de wetenschap waren goed vertegenwoordigd.

Integreren en opschalen

Jan Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC en partner bij Ernst & Young: “Als duurzaam en verantwoord ondernemen – corporate responsibility – niet goed is geïntegreerd in de corporate-governancestructuur, is er geen continuïteit. Een toegewijde CEO kan zich als individu wel verdiepen in de kansen en verantwoordelijkheden rondom thema’s als klimaatverandering, grondstoffenschaarste, gezondheid of mensenrechten, maar corporate responsibility wordt pas ‘serious business’ als het óók goed geïntegreerd wordt in de manier waarop ondernemingen dagelijks worden bestuurd en als het draagvlak breed is. Welke concrete rollen vervullen commissarissen, bestuurders en medewerkers daarbij? De publicatie geeft antwoord op precies die vraag.”

De publicatie presenteert een model waarin acht dimensies van corporate governance worden onderscheiden, elk geïllustreerd met concrete praktijkvoorbeelden. “Willen we dat bedrijven op grotere schaal onderdeel worden van de oplossing van de grote maatschappelijke vragen van vandaag, dan is kennisdeling cruciaal. Via deze publicatie delen we de ervaringen van de DSGC-ondernemingen met het (internationale) bedrijfsleven. Het faciliteren van de coalitie past dan ook goed bij de visie van Ernst & Young: ‘building a better working world’. Op dagelijkse basis werken wij met onze klanten aan deze integratie via onze diepgaande, interdisciplinaire en wereldwijde kennis op dit terrein”, aldus Balkenende.

Praktisch

Het event bruiste niet alleen van inspiratie, er werden vooral ook praktische tips uitgewisseld. Bijvoorbeeld: hoe kunnen commissarissen hun invloed aanwenden om duurzaam en verantwoord ondernemerschap te integreren in de ‘core business’ van de organisatie? Hoe werkt geïntegreerde verslaggeving in de praktijk? Hoe kunnen stakeholders worden betrokken bij het maken van beleidskeuzes? Wat voor prikkels kunnen worden ingezet om in de bedrijfscultuur een oriëntatie op de lange termijn te stimuleren? Hoe kunnen de ‘tone at the top’ vanuit het hogere management en de ‘bottom-up’-creativiteit op de werkvloer elkaar versterken?

Dutch Sustainable Growth Coalition

De coalitie brengt de acht Nederlandse multinationals Unilever, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Philips, Shell, KLM en HEINEKEN samen. Hun gezamenlijke overtuiging is dat financiële en economische groei direct verband houden met maatschappelijk rendement. De Dutch Sustainable Growth Coalition, voorgezeten door Jan Peter Balkenende, wordt gefaciliteerd door Ernst & Young en gesteund door VNO-NCW.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE