Samen voor een gezond gewicht | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Samen voor een gezond gewicht

Januari 2013 – Een gezonde omgeving voor een gezonde jeugd én 75 JOGG-gemeenten in 2015. Met die ambitie is Unilever partner van JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht.

Verlenging samenwerking

Een gezonde jeugd. Dat is wat we willen. Overgewicht is echter een groeiend probleem onder jongeren. Ongeveer een op de zeven kinderen heeft overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs al een op de drie kinderen! JOGG is de beweging die zich inzet voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. JOGG richt zich op jongeren (0-19 jaar), hun ouders en hun omgeving. Publieke en private partijen werken nauw samen. Gemeenten vervullen een spilfunctie. Zij nemen de regie op zich zodat samenhang en samenwerking gewaarborgd is.

In oktober 2012 verlengde Unilever haar samenwerking met JOGG, evenals Albert Heijn, Albron, FrieslandCampina, Nutricia en Zilveren Kruis Achmea. In combinatie met een extra financiële impuls van het Ministerie van VWS is hiermee weer een stevig fundament gelegd voor de lokale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht.

Paul Rosenmöller, voorzitter Convenant Gezond Gewicht en ambassadeur van JOGG: “De landelijke bedrijfspartners zijn voor ons van groot belang om de JOGG-beweging groot te maken en te verankeren in de maatschappij.” Met de extra impuls vanuit de overheid en het bedrijfsleven is ook één van de belangrijke pijlers onder JOGG, publiek-private samenwerking gewaarborgd. “Alleen als het bedrijfsleven en de overheid structureel en lokaal samenwerken, kunnen we de strijd tegen overgewicht winnen”, aldus Rosenmöller. 

De extra middelen voor JOGG worden ingezet voor zowel extra activiteiten binnen huidige JOGG-gemeenten als het versterken van de JOGG-beweging door het werven van nieuwe gemeenten. De inzet van middelen verloopt via het Convenant Gezond Gewicht.

De landelijke partners werken in JOGG-gemeenten samen met scholen, zorgprofessionals, het lokale bedrijfsleven en andere betrokken partijen. Zij zetten tevens hun eigen netwerken in om meer gemeenten en lokale bedrijven te bewegen zich aan te sluiten bij JOGG.

Resultaten en successen

In december 2012 waren er 23 JOGG-gemeenten, variërend van grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam tot kleinere gemeenten zoals Borger-Odoorn, Smallingerland en Veghel. Daarnaast is Drenthe JOGG-provincie geworden.

De afgelopen jaren zijn er al verschillende successen geboekt, zoals JOGG-coaches die leeftijdsgenoten informeren over gezond eten, de Smakelijke Moestuinen Peuterproef en de actie gezond-eten-en-snoepen tijdens de avondvierdaagse. Andere voorbeelden van positieve inzet zijn: advisering rondom de gezonde kantine, ‘Ik eet het beter’, smaaklessen, kookworkshops, stimuleren tot meer sporten en bewegen en het schoolprogramma ‘Lekker Fit!’. Daarnaast leveren de zes landelijke partners gezamenlijk uitwisseling van expertise, menskracht, netwerken en communicatiekracht aan het landelijke JOGG-bureau.

Unilever en JOGG

Unilever is partner van JOGG en gelooft in deze opzet, omdat JOGG alle betrokkenen in staat stelt gebruik te maken van elkaars reeds bestaande initiatieven op het gebied van bewegen en gezonde voeding. Als alle deelnemende partijen – bedrijven en gemeenten – elkaar in deze initiatieven kunnen opzoeken en gebruik kunnen maken van bestaande projecten en programma’s, kan JOGG gezamenlijk tot een groot succes worden gemaakt.

Unilever Sustainable Living Plan

Unilevers inspanningen als partner van JOGG sluiten goed aan bij de doelen die Unilever zich heeft gesteld in het wereldwijde Unilever Sustainable Living Plan. Zo willen we tegen 2020 meer dan een miljard mensen helpen in actie te komen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren. In de Benelux richten we ons vooral op gezonde voeding, gedragsverandering rond mondhygiëne en mensen stimuleren meer te bewegen.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE