Sanitatieprogramma's | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Steun aan sanitatie voor iedereen

Juni 2013 – De Unilever Foundation en Unilevers reinigingsmerk Domestos zijn in actie gekomen tegen de wereldwijde sanitaire crisis door sanitatieprogramma’s van UNICEF te steunen die gemeenschappen bereiken in enkele van de kwetsbaarste gebieden van de wereld.

Toegang tot sanitaire voorzieningen verbeteren

Unilever logo

Sinds 2012 heeft het samenwerkingsverband van Domestos en UNICEF aanzienlijke vooruitgang geboekt in het stimuleren tot goede hygiënegewoonten. Daardoor is er nu meer vraag naar toiletvoorzieningen en is de bewustwording rond de sanitaire crisis vergroot.

Nu het eerste volledige jaar van dit partnerschap bijna ten einde is, zijn er nog eens zo’n 600.000 mensen in negen landen in Azië, Afrika en Midden-Amerika die in gemeenschappen wonen waar ze hun behoefte niet meer in de open lucht hoeven te doen.

In 2013 zal de steun van de Unilever Foundation en Domestos aan de UNICEF-programma’s Community Approaches to Total Sanitation (CATS) eraan bijdragen dat nog meer gemeenschappen worden bereikt waar slechte hygiëne heerst, om zo gezondheid en welzijn van meer moeders en kinderen te verbeteren.

Jean-Laurent Ingles, Global Senior Vice President, Household Care, Unilever: “Via ons partnerschap met UNICEF willen we oplossingen bieden die de kwaliteit van leven van mensen verbeteren en vervolgens leiden tot stelselmatige en schaalbare maatschappelijke veranderingen.”

Gezondheid verbeteren en menselijke waardigheid herstellen

Ongeveer 2,5 miljard mensen – bijna 40% van de wereldbevolking – hebben geen toegang tot schone sanitaire voorzieningen; daarvan doen er 1,1 miljard hun behoefte in de open lucht. Slechte sanitaire voorzieningen en gebrekkige hygiëne, in combinatie met besmet water, zijn de oorzaak van 80% van de sterfgevallen door diarree. Kinderen onder de vijf jaar behoren tot de zwaarst getroffenen.

Therese Dooley, UNICEF Senior Advisor for Sanitation and Hygiene: “Elke dag sterven er ongeveer2.000 kinderen door diarree. Dit staat gelijk aan zeven vliegtuigen vol kinderen, iedere dag. Door sanitatie te verbeteren, zouden we 36% van die gevallen van diarree kunnen voorkomen, oftewel voorkomen dat twee van die vliegtuigen neerstorten.”

De toegang verbeteren tot sanitaire voorzieningen redt niet alleen levens, maar heeft ook gunstige effecten op de langere termijn, zoals ten aanzien van onderwijs – met name voor meisjes – doordat minder schooldagen verloren gaan door verzuim als gevolg van ziekte of behoefte aan privacy.

Consumenten erbij betrekken

Domestos ondersteunt haar partnerschap met UNICEF via een marketingcampagne gericht op “bacteriën vernietigen en zorgen voor een lach”.

De komende maanden zal het merk 5% van de gemiddelde opbrengst uit de verkoop van speciaal gemarkeerde flessen Domestos in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, Roemenië, Frankrijk, Vietnam en de Filippijnen doneren aan de CATS-programma’s van UNICEF in de Filippijnen, Zuid-Soedan en Vietnam.

Dit geld zal ook worden gebruikt om inspanningen te steunen die sanitaire voorzieningen in Brazilië, India en Indonesië verbeteren.

Daarnaast zal de Unilever Foundation steun verlenen aan CATS om een extra stimulans te geven aan inspanningen op het gebied van hygiëne in Zuid-Afrika, Myanmar en Turkije.

De samenwerking van de Unilever Foundation en Domestos met UNICEF op het gebied van sanitatie is slechts een van de activiteiten die we ondernemen als onderdeel van ons streven om tegen 2020 meer dan een miljard mensen te helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren en tegelijk ons bedrijf te laten groeien.

Meer informatie over ons partnerschap met UNICEF is te vinden op www.domestosforunicef.com

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE