Samenwerken met kleinschalige boeren | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Samenwerken met kleinschalige boeren

Augustus 2014 – Turkije en Madagascar zijn voor Unilever belangrijke leveranciers van respectievelijk thee en vanille. Bekijk het filmpje en zie hoe wij kleinschalige boeren in die landen helpen duurzamer te werken en concurrerender te worden.

Strategische prioriteit

Groeiende bevolkingsaantallen, klimaatverandering, waterschaarste en niet-duurzame landbouwpraktijken bedreigen de voedselzekerheid. In ontwikkelingslanden zijn drie van de vier mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van de landbouw.

De helft van Unilevers grondstoffen is afkomstig uit de land- of bosbouw. Dat maakt duurzame landbouw tot een strategische prioriteit voor ons. Wij hebben ons gecommitteerd aan het duurzaam betrekken van al onze landbouwgrondstoffen tegen 2020, iets wat we inmiddels al voor 48% hebben gerealiseerd. Tegelijkertijd willen we samenwerken met minstens 500.000 kleine boeren om hun levensstandaard te verbeteren.

Thee en vanille

Thee en vanille zijn grondstoffen die voor Unilever essentieel zijn en Turkije (thee) en Madagascar (vanille) zijn belangrijke leveranciers. In beide landen werken we samen met boeren, onder wie veel vrouwen, om hen te helpen hun landbouwmethoden te verbeteren en concurrerender te worden. Hierdoor dragen we ook bij aan het verbeteren van de kwaliteit van hun leefomstandigheden.

Bekijk het filmpje en zie hoe wij kleine boeren in Turkije en Madagascar helpen duurzamer te werken.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE