Ontbijtgewoontes onderzoek | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Ontbijtgewoontes van kinderen onder de loep

Januari 2015 – Het Nationaal Schoolontbijt, Wageningen UR, Rotterdam Lekker Fit! en Unilever gaan de ontbijtgewoontes van kinderen wetenschappelijk onderzoeken.

Unilever logo

Ontbijt op het stadhuis

Op donderdag 22 januari werd het startschot gegeven voor een wetenschappelijk onderzoek naar ontbijtgewoontes van kinderen in het stadsdeel Feijenoord in Rotterdam. Vier zogenaamde Lekker Fit!*-scholen in de wijken Hillesluis en Bloemhof doen hieraan mee. Leerlingen van de Willem van Oranje/Savornin Lohmanschool uit Hillesluis waren uitgenodigd door wethouder Adriaan Visser om samen met Paul Rosenmöller, voorzitter van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), op het stadhuis te komen ontbijten.

Op een lege maag kun je niet leren

Paul Rosenmöller: ’Een goede dag begint met een gezond ontbijt. En dat telt dubbel als je opgroeit. Op een lege maag kun je niet leren en als je het ontbijt overslaat, grijp je eerder naar ongezonde tussendoortjes.’

Regelmatig ontbijten wordt geassocieerd met een lager BMI, een betere mentale gezondheid en een hoger welzijn van kinderen. Ontbijten is belangrijk, alleen ontbijt niet ieder kind regelmatig. Uit jaarlijks onderzoek van het Nationaal Schoolontbijt blijkt dat er elk jaar beter wordt ontbeten, maar dat op dit moment nog 1 op de 7 kinderen in Nederland niet of niet regelmatig ontbijt.

Vooronderzoek

Het onderzoek op de vier scholen moet uitwijzen hoe kinderen in de basisschoolleeftijd gestimuleerd kunnen worden om vaker en gezonder te ontbijten. Voorafgaand aan het onderzoek vindt een vooronderzoek plaats om het huidige ontbijtgedrag van kinderen in de wijken Hillesluis en Bloemhof in kaart te brengen. Hierbij worden ook gesprekken met ouders en experts gevoerd. De gegevens uit dit vooronderzoek worden gebruikt om programma’s te ontwikkelen ter ondersteuning van het hoofdonderzoek. Effectieve strategieën kunnen vervolgens ook in de rest van Nederland worden ingezet.

Rotterdam Lekker Fit!

De gemeente Rotterdam is een JOGG-stad en zet zich met het programma Rotterdam Lekker Fit! in voor een gezond gewicht en voldoende beweging bij Rotterdamse kinderen tot 14 jaar. Op 94 basisscholen ondersteunen leerkrachten, sportdocenten en gezondheidsprofessionals, zoals diëtisten, de leerlingen om meer te bewegen en gezonder te eten. Ook worden steeds meer kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Lekker Fit!. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn, waarin kinderen in aanraking komen met een gezonde en fitte leefstijl.

Unilever is partner van Jongeren op Gezond Gewicht en gelooft in JOGG, omdat het alle betrokkenen in staat stelt gebruik te maken van elkaars reeds bestaande initiatieven op het gebied van bewegen en gezonde voeding. Als alle deelnemende partijen – bedrijven en gemeenten – elkaar in deze initiatieven kunnen opzoeken en gebruik kunnen maken van bestaande projecten en programma’s, kunnen we van JOGG een groot succes maken.

* De vier Lekker Fit!-scholen die deelnemen aan het onderzoek zijn: de Willem van Oranje/Savornin Lohmanschool, De Piramide, de Theresiaschool en de Bogermanschool.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE