Samen naar een duurzamere wereld | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Samen naar een duurzamere wereld

Januari 2015 - Als iedereen zou consumeren zoals in Nederland, dan zouden we 3,5 aardbol nodig hebben. Bekijk hoe Unilever consumenten stimuleert tot duurzamer gedrag.

Bij Unilever maken we elke dag keuzes gericht op ons uiteindelijke doel: de omvang van ons bedrijf verdubbelen en tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk verkleinen en onze positieve maatschappelijke impact vergroten.

We hebben gemeten wat de milieu-impact is van onze producten door de hele waardeketen heen. En wat blijkt? Meer dan twee derde van deze impact wordt veroorzaakt door het gebruik van onze producten door consumenten thuis. Denk bijvoorbeeld aan de energie die nodig is om water te verwarmen om te wassen en te douchen.

Unilever werkt continu aan innovaties op het gebied van duurzaamheid om de milieu-impact van een product door de hele keten heen, inclusief gebruik, te helpen verlagen. Zoals supergeconcentreerde wasmiddelen die door minder verpakkingsmateriaal het aantal vrachtwagenkilometers verminderen, maar die wel dezelfde wasprestaties leveren op lage temperaturen. Deze milieuwinst wordt tenietgedaan als consumenten halfvolle wastrommels draaien op hoge temperaturen met te veel wasmiddel. Als we geen gedragsverandering bij consumenten weten te bewerkstelligen, dragen we water naar de zee. We stellen daarom alles in het werk om consumenten te motiveren om onze producten duurzamer te gebruiken.

Five Levers for Change

Om duurzame gedragsverandering te stimuleren, heeft Unilever samen met experts op het gebied van consumentengedrag, duurzaamheid en hygiëne Five Levers for Change (Vijf Hefbomen voor Verandering) ontwikkeld. Wanneer deze vijf met elkaar samenhangende principes consistent worden toegepast, wordt de kans op een blijvende gedragsverandering vergroot.

Bij de ontwikkeling van Five Levers for Change is eerst vastgesteld welke barrières mensen zagen in het aannemen van nieuw gedrag. Vervolgens is gekeken naar wat mensen stimuleert om te beginnen met nieuw gedrag en wat hen motiveert om dit nieuwe gedrag te behouden.

Wil je meer weten over Five Levers for Change? Bekijk dan de video en lees in de laatste editie van Sustainable Living hoe wij zowel in- als extern deze vijf hefbomen inzetten.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE