Unilever ‘CO2-positief’ tegen 2030 | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Unilever ‘CO2-positief’ tegen 2030

November 2015 – We willen fossiele brandstoffen uitbannen uit onze activiteiten en bijdragen aan het opwekken van meer hernieuwbare energie dan we verbruiken.

Sunflower field and wind turbines, Fukushima Prefecture, Japan

Vanaf 30 november zijn de ogen van de hele wereld gericht op Parijs, waar wereldleiders bijeenkomen voor de VN-conferentie over klimaatverandering (COP21). Hun doel: voor het eerst tot een juridisch bindende overeenkomst komen over een gezamenlijke aanpak van dit probleem.

Met de vraag om een ambitieus actieprogramma sluit Unilever zich aan bij een hele massa mensen en organisaties. Nu kondigen we nieuwe doelen aan. We hopen hiermee anderen te stimuleren hetzelfde te doen en de wereldleiders in Parijs het vertrouwen te geven dat het bedrijfsleven niet alleen steun biedt, maar ook met eigen actieplannen komt om de economie versneld CO2-arm te maken.

Goed voor de zaken, goed voor de wereld

Klimaatverandering, en de verwoesting die daarmee gepaard gaat, heeft grote gevolgen voor onze activiteiten en onze consumenten. De businesscase om in actie te komen is helder. Het bereiken van ons doel tegen 2030 zal veel voordelen opleveren, zoals lagere bedrijfskosten, grotere veerkracht op het gebied van energievoorziening en een nauwere band met consumenten.

Eerder dit jaar deden we als lid van het B-Team een oproep tot nul netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050. In lijn met die oproep en met onze deelname aan het RE100-initiatief en ons commitment wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te hanteren, willen we verder en sneller gaan ten aanzien van de gebieden waarop we rechtstreeks invloed hebben.

Unilever zal tegen 2030 ‘CO2-positief’ zijn. Dat betekent dat 100% van de energie voor al onze activiteiten dan uit hernieuwbare bronnen zal komen en dat we samen met partners zullen bijdragen aan de productie van meer hernieuwbare energie dan we voor onze eigen activiteiten nodig hebben en het overschot ter beschikking zullen stellen van de markten en gemeenschappen waar we actief zijn.

Onze milieu-impact tot een minimum terugbrengen en tegelijk ons bedrijf laten groeien; dat hebben we vastgelegd in ons Unilever Sustainable Living Plan dat vijf jaar geleden is gelanceerd. Dit is de eerste keer dat we een deadline koppelen aan onze ambitie 100% hernieuwbare energie in te kopen voor onze activiteiten, en het gaat verder dan onze eerdere uitspraken hierover.

Hoger tempo, ambitieuzere doelen

We zijn ons ervan bewust dat ons succes deels afhankelijk is van de bredere veranderingen die plaatsvinden in energiemarkten wereldwijd.

Dit nieuwe doel is maar één facet van onze strategie. Daarnaast blijven we ons inzetten voor fundamentele verandering om ontbossing uit te bannen uit de mondiale distributieketens en blijven we steun geven aan duurzame landbouw zodat dit de norm wordt. Ook gaan we door met pleiten voor algemeen beleid om klimaatverandering aan te pakken en met consumenten te helpen minder water en energie te gebruiken en meer te recyclen.

Deze ambitieuze doelen hebben we ontwikkeld met de steun van Forum for the Future, een onafhankelijke mondiale non-profitorganisatie, en we zullen met partners, leveranciers en anderen blijven samenwerken om onze doelen te bereiken.

Paul Polman, CEO van Unilever: ‘De klimaatonderhandelingen in Parijs bieden een kans, maar ze zijn eerder het begin van de reis dan het einde. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om nu in actie te komen door ambities om te zetten in praktische oplossingen. Dat is de reden dat we nu onze eigen inspanningen opvoeren en aankondigen dat Unilever ‘CO2-positief’ zal zijn tegen 2030, door fossiele brandstoffen uit te bannen uit onze activiteiten en bij te dragen aan het genereren van meer hernieuwbare energie dan we verbruiken. Laten we ervoor zorgen dat toekomstige generaties trots zijn op wat we hebben bereikt.’

‘Een stabiel klimaat’

Sally Uren, CEO van Forum for the Future, de organisatie die Unilever heeft geholpen deze ambitieuze doelen te ontwikkelen: ‘De klimaatgesprekken in Parijs vinden plaats op een uniek moment: bedrijven worden geconfronteerd met ongekende risico’s door een gevaarlijke klimaatverandering, maar ook met immense potentiële voordelen als ze deze weten te voorkomen.’

‘Toonaangevende organisaties realiseren zich dat individuele acties alleen niet voldoende zijn om de enorme dreigingen af te wenden die een ingrijpende klimaatverandering met zich meebrengt voor het bedrijfsleven en de maatschappij. Daarom is het dringend noodzakelijk dat meer bedrijven die het voortouw nemen, zoals Unilever, pleiten voor een overeenkomst in Parijs die uiteindelijk leidt tot een stabiel klimaat waarin zij en de rest van de maatschappij kunnen floreren.’

Unilevers ‘CO2-positieve’ doel in zijn geheel

Onze activiteiten zullen ‘CO2-positief’ worden tegen 2030. Hiertoe zullen we:

  • 100% van de energie voor al onze activiteiten betrekken uit duurzame bronnen tegen 2030
  • Alle elektriciteit die wordt gekocht van het openbare net betrekken uit duurzame bronnen tegen
  • 2020 Steenkool uit onze energiemix verwijderen tegen 2020
  • En om ons doel te realiseren om ‘CO2-positief’ te zijn tegen 2030, zullen we bijdragen aan het genereren van meer hernieuwbare energie dan we verbruiken en het overschot ter beschikking stellen van de markten en gemeenschappen waar we actief zijn.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE