Unilever stoot één miljoen ton CO2 minder uit | Nieuws & Media | Unilever Nederland

Unilever stoot één miljoen ton CO2 minder uit

Mei 2015 – Het wordt steeds duidelijker dat de integratie van duurzaamheid in Unilevers bedrijfsvoering een aanjager is van groei, kostenefficiëntie en veerkracht.

Unilever logo

Slechts drie maanden na het bereiken van de doelstelling om binnen haar wereldwijde netwerk van fabrieken geen afval meer naar de vuilstort te sturen, heeft Unilever – als eerste binnen de sector – een nieuwe mijlpaal bereikt: sinds 2008 een besparing van 1 miljoen ton CO2 binnen haar productienetwerk. Het energieverbruik is verminderd met 20% – de hoeveelheid energie die nodig is om een jaar lang 40 fabrieken draaiende te houden of het equivalent in CO2 van meer dan 800.000 hectare bos in één jaar. Dit heeft ook geleid tot aanzienlijke kostenbesparingen van € 244 miljoen.

Besparingen in CO2 zijn bereikt door een wereldwijde strategie, waaronder toepassing van methoden uit de kringloopeconomie, bijvoorbeeld:

In Zuid-Afrika wordt een bijproduct van de plantaardige olie voor Flora, Stork, Rama en Rondo gebruikt als brandstof voor de boilers om zo energie terug te geven aan de fabriek.

In de Marmite-fabriek in het VK wordt 18.000 ton vast Marmite-afval omgezet in methaan via een anaerobe reactor die wordt gebruikt om 30% van de thermische energie van de fabriek te leveren.

Climate Week Parijs

Unilever deed de aankondiging aan het begin van de Climate Week in Parijs (18-22 mei). Zij evalueert haar uitstoot van broeikasgassen al sinds 1995. Een lager energieverbruik komt niet alleen ten goede aan het milieu, maar dient ook een duidelijk zakelijk doel, aangezien het helpt kosten te verlagen en betekent dat Unilever minder vatbaar is voor prijsschommelingen op de energiemarkt, waardoor haar zakelijke veerkracht toeneemt.

Unilever zal doorgaan met het terugdringen van haar energieverbruik en, waar dit kosteneffectief is, overschakelen op hernieuwbare energie. Dit was een grote stap in Europa en Noord-Amerika, waar alle door Unilevers fabrieken ingekochte energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Wereldwijd is 28% van de energie die wordt gebruikt door Unilever-fabrieken afkomstig uit hernieuwbare bronnen, en 39% van de elektrische energie komt uit hernieuwbare bron.

Unilever heeft als doelstelling 40% hernieuwbare energie te gebruiken in 2020 en zij streeft naar 100% hernieuwbare energie in de toekomst. Unilever doet ook mee aan de RE100-campagne die als doel heeft duurzame energie op grotere schaal versneld toe te passen om zo een gezondere en duurzamere omgeving te creëren. Het doel van RE100 is om ten minste 100 van 's werelds invloedrijkste bedrijven mee te laten doen aan de campagne en zich in te laten zetten voor 100% hernieuwbare elektriciteit.

Andere industrieën

Unilever helpt ook andere industrieën om hun koolstofuitstoot te verminderen. In Indonesië wordt afval uit activiteiten van Unilever verwerkt als materiaal in cement van een ander bedrijf – dit draagt vervolgens bij aan de CO2-reductie aangezien de cementindustrie de op 5 na grootste bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd.

In een reactie zei Unilevers Chief Supply Chain Officer, Pier Luigi Sigismondi: ‘We zijn verheugd deze mijlpaal in onze CO2-reductie te hebben bereikt. Vermindering van ons energieverbruik zorgt niet alleen voor minder uitstoot van broeikasgassen – het equivalent in CO2 van 800.000 hectare bos per jaar – maar vermindert ook onze kosten. Sinds 2008 hebben we door het verminderen van onze CO2-uitstoot meer dan € 244 miljoen bespaard.

Binnen onze gehele productieketen stappen we steeds meer over op energie die door wind, zon en biomassa wordt geleverd, waarbij we warmte van onze productieprocessen omzetten in stroom voor onze fabrieken. We liggen op koers om onze doelstelling van 40% hernieuwbare energie in 2020 te behalen.

Klimaatverandering heeft een enorme impact op het milieu en op het bedrijfsleven. Vooruitlopend op de Climate Week in Parijs, blijven we laten zien dat duurzaamheid een motor is voor groei, en de enige langetermijnoptie voor het bedrijfsleven in een onstabiele wereld.’

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

VOLG ONS

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

CONTACT

Neem contact op met Unilever en onze teams.

CONTACTINFORMATIE